Fővárosi Közgyűlés: 15 új díszpolgára van Budapestnek

2013.04.24-i közgyűlés
Csaknem hatvan előterjesztést tárgyalt meg április 24-i rendes ülésén a Fővárosi Közgyűlés. A napirendet 23 igen szavazattal, 5 tartózkodás mellett fogadták el a városatyák. Elfogadták a 2014-es költségvetési koncepciót. Döntöttek arról, hogy a IX. kerületi Gyáli út egy része Albert Flórián nevét viselje. Határoztak arról, hogy ingyen átvenni az államtól a főváros a Budai Vár alatti Sziklakórházat. Zárt ülésen 15 új díszpolgárt is választottak.
 
Elfogadta a fővárosi önkormányzat 2014-es költségvetési koncepcióját a közgyűlés 18 igen, 10 nem szavazattal, 3 tartózkodás mellett.  A határozat rögzíti, hogy a 2014-es büdzsében nem tervezhető működési hiány, továbbá a hitelszerződésekben vállalt kötelezettségeket maradéktalanul teljesíteni kell. Kitér arra is, hogy a közösségi közlekedési szolgáltatást a rendelkezésre álló forrásokhoz kell igazítani.

Új kötelezettséget csak új külső forrás bevonásával lehet vállalni, ez alól kivételek a magas támogatási intenzitású, európai uniós társfinanszírozással megvalósuló fejlesztési projektek. Többletigényt csak "elháríthatatlan külső körülmény" esetén lehet javasolni.

A koncepció utal a kormány és a főváros közötti Budapest 21 szerződésre és jelzi, hogy a főváros kiemelt jelentőségű beruházásai várhatóan beépülnek a nemzeti fejlesztési tervbe, azokat a felek összehangoltan valósítják meg. A főváros három fő fejlesztési irányt nevez meg: a közösségi közlekedéshez kapcsolódó kötöttpályás fejlesztéseket, a csatornahálózat, továbbá a Duna menti területek fejlesztését.

Jövőre indulhat a 4-es metró próbaüzeme

Az elfogadott középtávú finanszírozási prognózis 2014-re a fejlesztési kiadások csökkenésével számol, amelynek legfőbb oka a korábbi uniós pénzügyi ciklusban indított projektek kifutása. Tarlós István főpolgármester azt is jelezte, hogy a 2014-es és a későbbi évek költségvetéseit determinálja az előző városvezetés öröksége, amely több, az önkormányzatra aránytalan terhet rovó projekt befejezését jelenti. 
 
A jövő évi tervek között szerepel a 4-es metró próbaüzemének beindítása és a Budapesti Központi Szennyvíztisztító Telep teljes kapacitáson való beüzemelése. Az amortizáció miatt és a fejlődés biztosítása érdekében új projekteket is szükséges indítani, ezek közül a legjelentősebb a BKV járműállományának fokozatos cseréje. A fejlesztések súlypontja a közösségi közlekedésre helyeződik át - olvasható a dokumentumban.

A főváros a következő évekre 3 százalékos inflációval, az állam által biztosított bevételi források konzervatív tervezésével, a működési kiadások csökkenésével és visszafogott, a következő években egyre csökkenő hitelfelvétellel kalkulál.

Utcát nevezhetnek el Albert Flóriánról

Feloldotta a IX. kerületi Gyáli út egy szakaszának védettségét a Fővárosi Közgyűlés, a területet a 2011-ben elhunyt egyetlen magyar aranylabdás futballistáról, Albert Flóriánról neveznék el. A Gyáli út jelenleg a főváros védett közterületi nevei között szerepel, azonban a főváros a Vágóhíd utca és a vasúti kereszteződés közötti szakaszon a Ferencváros egykori labdarúgójának állítana emléket. A képviselők 23 igen szavazattal döntöttek arról, hogy az utcanév védettségét csak a másik szakaszon, a vasút és az Illatos út között tartják fenn, így a következő testületi ülésen lehetőség lesz az átnevezésre.

Átvenné a főváros a Sziklakórház múzeumot

Ingyen átvenné az államtól a Sziklakórház múzeumot a főváros – az erről szóló javaslatot egyhangúlag támogatta a közgyűlés. A Budai vár alatti, a II. világháború idején légoltalmi kórházként működő létesítmény önkormányzati tulajdonba kerülését a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő (MNV) Zrt. támogatta a megelőző tárgyalásokon, a mostani határozat a konkrét igény benyújtását tartalmazza. A közgyűjteményként működő Sziklakórház üzemeltetésére az MNV tavaly májusban ötéves bérleti szerződést kötött a Sziklakórház Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft-vel, a bérlő mintegy 56 millió forint értékben végzett felújítási munkálatokat. A tulajdonosváltással a bérleti szerződés nem szűnik meg. A térítésmentes átadáshoz az önkormányzat bekérte az Emberi Erőforrások Minisztériuma egyetértő nyilatkozatát is. A nemzeti vagyonról szóló törvény értelmében az állam ingyen átruházhatja tulajdonjogát az önkormányzatra, a kérelemről a kormány dönt.

Változnak a kikötői díjak Budapesten

Változnak a kikötői díjak Budapesten, miután a Fővárosi Közgyűlés elfogadta a díjszámítás módját is tartalmazó előterjesztést. A képviselők 22 igen, ellenszavazat nélkül és 7 tartózkodás mellett fogadták el a javaslatot. Megváltozik a díjszámítás módja, így minden kikötőben alapdíjat kell fizetni. Ezen felül kikötői osztályokat, Budapesten belüli elhelyezkedést és ezekhez tartozó szorzószámokat határoznak meg, és figyelembe veszik a hajó partra vetített hosszát is.  Az eddig meglévő közforgalmú és nem közforgalmú állóhajó, vagy úszó létesítmény mellett új osztályok is megjelennek. A rendelet meghatározza az engedélyezhető kikötői osztályokat és rögzíti, hogy egyes funkciókat mely partszakaszokon lehet engedélyezni. A rendelet szerint az elsődleges cél, hogy a jelenlegi kikötőhasználati bevételek növekedésével a Duna-parti területek fejlesztésére több forrást biztosítsanak, emellett mérséklik a korábbi fizetési rendszer aránytalanságait, a városfejlesztési elképzelésekhez igazodva rögzítik a fővárosban kiköthető hajók funkcióit, és előkészítse a Fővárosi Önkormányzat saját kikötőinek létesítését. A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Tizenöten kapnak Budapest díszpolgára címet

Tizenöten kapják meg a Budapest díszpolgára címét június 19-én, a kitüntetettekről szerdán, zárt ülésen döntött a Fővárosi Közgyűlés. Díszpolgári címet kap Dávid Katalin művészettörténész; Dömötör Zoltán úszó, olimpiai bajnok vízilabdázó, edző; Gschwindt András nyugalmazott egyetemi adjunktus; Halász Judit színművész, énekesnő; Khirer Vilmos, az egyházi bíróság helynöke; Kóbor János előadóművész; Kurutzné Kovács Márta egyetemi tanár, professor emerita; Leél-Őssy Szabolcs egyetemi docens; Mécs Károly színművész; Merkely Béla kardiológus, tanszékvezető; Schubert Éva színművész és Szenthelyi Miklós hegedűművész. Posztumusz adományozzák a címet az Aranycsapat két labdarúgójának, Bozsik Józsefnek és Hidegkuti Nándornak, illetve Václav Havel írónak, volt cseh államfőnek. A díszpolgári címek adományozásáról szóló rendelet szerint az kaphat díszpolgári címet, aki Budapest és polgárai számára, a város fejlődése, gyarapodása és hírnevének öregbítése érdekében kiemelkedő tevékenységet végzett.

Szobrot állítanak Lev Tolsztojnak Budapesten

Mellszobrot állítanak Lev Tolsztoj orosz írónak Budapesten, a Városligetben, erről egyhangúlag döntött a közgyűlés. A mellszobrot a Tolsztoj Társaság a Magyar-Orosz Együttműködésért Egyesület ajándékozza Budapestnek azzal, hogy az alkotást a városligeti Tolsztoj sétányon helyezzék el. A mellszobor Vaszil Roman szobrászművész alkotása. A világhírű író emlékét őrző, 90 centiméteres, talapzattal együtt 235 centiméter magas kompozíció köztérre kerülését a Budapest Galéria bíráló bizottsága is támogatta. A szobrot a Zichy Mihály út és a Tolsztoj sétány találkozásának közelében, a sétány melletti zöldfelületen helyezik el. A szobor ajándékozásáról kötött szerződés szerint a felállítás valamennyi költségét a kezdeményező szervezet viseli, az alkotás fenntartása, gondozása viszont a főváros feladata lesz.
 
A városligeti Tolsztoj sétányt tavaly januárban avatták fel. A főpolgármester még 2012 októberében javasolta, a Fővárosi Közgyűlés pedig december közepén hagyta jóvá, hogy a Városligetben található, a Zichy Mihály utat és a Városligeti körutat összekötő névtelen sétány Lev Tolsztoj nevét vegye fel. Lev Nyikolajevics Tolsztoj (1828-1910) az orosz irodalom és a világirodalom egyik legjelentősebb alkotója, akit minden idők egyik legnagyobb regényírójának tekintenek többek között a Háború és béke, valamint az Anna Karenina című művei miatt.

A BKK üzemelteti május 1-jétől is az agglomerációs járatokat

Az agglomerációs közösségi közlekedés fenntartásának érdekében május elsejétől is a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) szervezi a Budapest környéki települések tömegközlekedését. A képviselők 25 igen és 1 tartózkodó szavazat mellett fogadták el az erről szóló javaslatot. Az előterjesztés szerint bár a feladatot május elsejétől a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium döntése alapján a Volánbusznak kellene ellátnia, de a teljesítés ellehetetlenült, mivel a Volánbusz egyik járműbeszerzési tendere meghiúsult, egy másik pedig 2014 első negyedévétől biztosítana járműveket. Kilenc Budapest környéki település folyamatos ellátása érdekében a BKK igazgatósága úgy döntött: egyetért a szolgáltatás folytatásával. Az elfogadott határozat rögzíti: felkérik Tarlós István főpolgármestert, hogy a BKK útján tegyen meg minden szükséges intézkedést a közlekedésért felelős minisztérium, a BKK és az érintett elővárosi települések közötti buszközlekedésről szóló háromoldalú és a HÉV-közlekedésről szóló kétoldalú megállapodások  mielőbbi megkötése érdekében.

Emléktáblát kap II. János Pál pápa a Hősök terén

Magyar és angol nyelvű emléktáblát helyeznek el II. János Pál pápa tiszteletére a Hősök terén, erről egyhangúlag döntött a közgyűlés. II. János Pál pápa 1991-ben és 1996-ban járt Magyarországon, 1991. augusztus 20-án szentmisét celebrált a Hősök terén. A pápa címerének vésetét is tartalmazó mészkőtáblát a Szépművészeti Múzeum előtti zöldterületen helyezik el. Az emléktáblát a tervek szerint idén augusztus 20-án avatják fel.
 

Hírek

RSS megtekintés

Közgyűlési hírek