Társadalmi egyeztetés indul a Fővárosi Önkormányzat ösztöndíjprogramjáról

Ez a hír 2023.12.12-én frissítésre került (lásd: lent)

***

A Fővárosi Önkormányzat társadalmi egyeztetésre bocsátja a Fővárosi Önkormányzat ösztöndíjprogramjáról szóló rendeletének tervezetét. 

Budapest Főváros Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2020. (II. 5.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: SZMSZ) 2.§ 5. pontja szerint a fővárosi hátrányos helyzetű csoportok esélyegyenlőségének előmozdítása, így különösen a fővárosi romák esélyegyenlőségének, felzárkóztatásának segítése, míg 7. pontja szerint az ifjúsági feladatok ellátása a Fővárosi Önkormányzat önként vállalt közfeladatai közé tartoznak. E feladatok ellátásához is kapcsolódóan, az önkormányzat több ösztöndíjat is fenntart, melyek révén a Fővárosi Önkormányzat objektív szempontok mentén tud forrást biztosítani az arra érdemes fiatalok részére. E feladatok teljesítésével összefüggésben a Fővárosi Önkormányzat az alábbi ösztöndíjakat tartja fenn:

  • Budapest Ösztöndíjprogram (célja, hogy az ösztöndíjas betekintést nyerjen a Fővárosi Önkormányzat, a fenntartásában működő költségvetési szervek és tulajdonában álló gazdasági társaságok munkájába; gyakorlati ismeretekre tegyen szert a felsőoktatásban szerzett elméleti tudása mellett),
  • TRAMBULIN” Ösztöndíjprogram (céljai, hogy a középfokú oktatásban részt vevő tanulók tanulmányainak elismerése és tanulmányainak ösztönzése), és
  • Budapest Roma Ösztöndíjprogram (elsődleges célja a roma diákok eredményes iskolai előrehaladásának segítésére, továbbá mindezek mellett anyagi támogatása).
A rendelet ezen ösztöndíjakhoz kapcsolódó általános- és különös részi szabályokat tartalmazza, miután a Fővárosi Önkormányzat célja, hogy ugyanazon közfeladatokhoz tartozó ösztöndíjak ugyanabban a rendeletben kerüljenek szabályozásra.

A rendelettervezettel kapcsolatos írásbeli véleményeket 2023. december 11-ig várjuk a bandidr.tamas@budapest.hu címre. 

Köszönjük értékes hozzájárulását rendelet megalkotásához!

Rendelet tartalmára vonatkozó szöveges tervezetet innen tölthető le:
Ösztöndíjprogramok_rendelet_2023

A társadalmi egyeztetésekre vonatkozó adatkezelési tájékoztatónk ide kattintva érhető el​.


​***

Frissítés: a társadalm​i egyeztetés során beérkezett véleményeket és a rájuk adott válaszokat összefoglaló dokumentum ide kattintva tölthető le.