Döntött a Fővárosi Közgyűlés: Megszüntetik a Fővárosi Közbeszerzési Kft-t

Ülésezik a Fővárosi Közgyűlés a Városháza dísztermében 2019. március 27-én

Mintegy tíz százalékkal csökkent a fővárosi regisztrált bűncselekmények száma 2018-ban az előző év adataihoz képest. Erről számolt be a Fővárosi Közgyűlésnek Terdik Tamás, Budapest rendőrkapitánya. A Közgyűlés egyebek mellett döntött arról, hogy a Bálnát eladják az államnak, illetve díszpolgári címeket ítélt oda.

Elfogadták a BRFK beszámolóját

Terdik Tamás arról beszélt, hogy sikeres évet zárt a Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK), hiszen az elmúlt kilenc évet tekintve tavaly volt a legalacsonyabb a bűncselekmények száma Budapesten. A BRFK múlt évi beszámolója szerint a rendőri eljárásban regisztrált bűncselekmények száma 2018-ban 9,8 százalékkal - 62 870-ről 56 739-re - csökkent. A rendőrkapitány a közgyűlésnek hosszan sorolta, hogy tavaly az előző évinél 2,5 százalékkal kevesebb testi sértés történt a fővárosban, a garázdaságok száma azonban emelkedett. A múlt évben a 2017-es évhez képest az autólopások száma 50,7 százalékkal csökkent - 998-ról 492-re - az autólopások száma és 48 százalékkal kevesebb gépkocsit törtek fel. A múlt évben 17,5 százalékkal kevesebb lakásbetörést regisztráltak a fővárosban.

 

dr. Terdik Tamás rendőr ezredes, Budapest rendőr-főkapitánya beszámolót tart a BRFK 2018-as működéséről a Fővárosi Közgyűlés ülésén, a Városháza dísztermében 2019. március 27-én

Arról is beszélt, hogy átlag 12 perc alatt a bűncselekmények helyszínére érkeznek a rendőrök, így biztosabban elfogják a bűnösöket. Mivel nőtt a kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmények száma: 2017-ben 167, 2018-ban 220 ilyen jogsértést regisztráltak Budapesten, a BRFK továbbra is részt akar venni a fővárosi kábítószer fórum munkájában. A rendőrkapitány megköszönte azt a támogatást, amit a fővárosi, illetve a kerületi önkormányzatoktól kapnak. Ezt a beszámolót szerdán egyhangúlag elfogadott a Fővárosi Közgyűlés. Tarlós István főpolgármester gratulált a BRFK teljesítményéhez.

Távozik a Fővárosi Vízművek vezérigazgatója

Távozik posztjáról Haranghy Csaba, a Fővárosi Vízművek Zrt. vezérigazgatója, utódja megválasztásáig a társaságot Keszler Ferenc gazdasági vezérigazgató-helyettes vezeti. A Fővárosi Közgyűlés szerdai ülésén egyhangúlag döntött arról, hogy a társaság következő közgyűlésén a - 98 százalékos - többségi tulajdonos önkormányzat képviselője támogassa Haranghy Csaba kezdeményezésére munkaviszonyának közös megegyezéssel történő megszüntetését június 30-ával. Haranghy Csabát március 30-ával mentik fel a munkavégzés alól. Keszler Ferenc a társaság következő közgyűlését követő naptól, de legkorábban március 30-tól az új vezérigazgató megválasztásáig, de legkésőbb 2020. június 30-ig jelenlegi gazdasági vezérigazgató-helyettesi munkaköre mellett látja majd el a vezérigazgatói feladatokat. Haranghy Csaba 2002 és 2008 között volt már a cég első embere, és akkor is Keszler Ferenc váltotta, aki Haranghy újbóli, 2012-es vezérigazgatói kinevezésekor került vissza gazdasági vezérigazgató-helyettesi posztjára. Tarlós István közölte: Haranghy Csaba a főpolgármesteri kabinetben folytatja munkáját.

Megalakul a Budapesti Kábítószerügyi Egyeztető Fórum

Ez alkalommal a Fővárosi Közgyűlés a Budapesti Kábítószerügyi Egyeztető Fórum működési rendjét, főbb feladatait és a testület állandó tagjainak körét is jóváhagyta. A Tarlós István főpolgármester által jegyzett, egyhangúlag elfogadatott javaslatban az olvasható, hogy a kábítószerügyi egyeztető fórum javaslattevő, tanácsadó, konzultatív és koordináló jellegű szakmai testület, amely negyedévente tartja üléseit, és tevékenységéről félévente számol be a Fővárosi Közgyűlésnek. A fórum főbb feladatai között szerepel, hogy a testület komplex módon vizsgálja a főváros droghelyzetét, a Nemzeti Drogellenes Stratégiában foglaltakkal összhangban kidolgozza a főváros drogellenes stratégiáját, javaslatokat fogalmaz meg az önkormányzat és a kábítószerhelyzet kezelésében érintett intézmények számára, valamint koordinálja a kerületi kábítószerügyi egyeztető fórumok működését. A kábítószerügyi egyeztető fórum állandó tagja, elnöke a főpolgármester, társelnöke a budapesti rendőrfőkapitány. A testület tagja Sára Botond, Józsefváros fideszes polgármestere, Ughy Attila XVIII. kerületi szintén fideszes polgármester, Gajda Péter Kispest szocialista polgármestere, illetve V. Naszályi Márta, a Párbeszéd fővárosi közgyűlési képviselője.

A testületben helyet kaptak továbbá az Emberi Erőforrások Minisztériuma Kábítószerügyi Tanácsának, a főváros kormányhivatalának, valamint a Nemzeti Bűnmegelőzési Tanácsnak a delegáltja, a Fővárosi Önkormányzat Rendészeti Igazgatóságának vezetője, a Nyírő Gyula Országos Pszichiátriai és Addiktológiai Intézet és a F.E.C.S.K.E. Közhasznú Egyesület képviselője. A fórum több munkacsoportja tevékenységében az állandó tagokon kívül részt vesznek szakmai intézmények, testületek és civil szervezetek is.

A Fővárosi Közgyűlés február 20-án döntött a Budapesti Kábítószerügyi Egyeztető Fórum létrehozásáról. A testület létrehozását az is indokolja, hogy tavaly a fővárosban is tapasztalható volt a klasszikus kábítószerek mellett az új pszichoaktív anyagok és a kábítószernek nem minősülő bódító, tudatmódosító szerek terjedése. Ezen tendenciák térnyerése új szemléletű fellépést és társadalmi szerepvállalást igényel, tekintettel arra, hogy e szerek fogyasztása összetett társadalmi jelenség, amelynek kezelésében több érintett szervezetnek is van feladata - áll az elfogadott előterjesztésben.

A közgyűlés támogatta V. Naszályi Márta módosító javaslatát, amely szerint az egyeztető fórumban helyet kap meghívottként a drogszakmai szervezetek és szolgáltatók legitim érdekérvényesítését ellátó négy ernyőszervezet - a Magyar Addiktológiai Társaság, a Magyar Drogprevenciós és Ártalomcsökkentő Szervezetek Szövetsége, a Magyar Drogterápiás Intézetek Szövetsége, valamint az Ártalomcsökkentők Országos Egyesülete - által delegált egy képviselő.

Értékesítik a Bálnát 

Eladja a Bálna Budapest Kereskedelmi és Kulturális Központot az államnak a fővárosi önkormányzat. A Fővárosi Közgyűlés 18 igennel, 9 nem ellenében támogatta a Bálna eladását. A testület a Bagdy Gábor főpolgármester-helyettes által jegyzett előterjesztés elfogadásával úgy döntött: elfogadja a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. február 28-ai előzetes ajánlatát. Így nettó 11 milliárd 223 millió 970 ezer forintért eladja az államnak a Bálna kulturális központot, valamint a vele funkcionálisan egységet képviselő ingóságokat.

Megszüntetik a Fővárosi Közbeszerzési Kft.-t

Megszüntetik a Fővárosi Közbeszerzési Kft.-t – erről szintén döntött a testület. A Bagdy Gábor főpolgármester-helyettes által jegyzett, 19 igen és 4 nem szavazattal, 4 tartózkodás mellett elfogadott javaslattal a testület határozott arról, hogy a közbeszerzési kft. jogutódlással megszűnik, beolvad a budapesti városüzemeltetési holdingba, a BVH Zrt.-be. A fővárosi ajánlatkérők közbeszerzési eljárásainak lebonyolítását végző közbeszerzési kft.-t a Fővárosi Közgyűlés 2015 decemberében hozta létre. Mint az elfogadott előterjesztésben olvasható, a társaság működési költségeinek optimalizálása, a szakszerű és hatékony társasági gazdálkodás elősegítése érdekében 2017 júniusában adásvétel útján került a BVH Zrt. tulajdonába, ezzel megszüntették közvetlen önkormányzati tulajdonú társasági státuszát. Feladatkörét az elmúlt években többször módosították, utoljára 2018. március 1-jel hatállyal.

A 2018. március 1-jétől hatályos értékhatárok alapján jelentősen csökkent azon eljárások és feladatok száma, amelyek a közbeszerzési kft. feladatkörébe tartoznak. Ezt a tendenciát erősíti egy központi szabályozás is. A javaslatban rámutattak: a fővárosi önkormányzat 2019. évi költségvetése ismeretében a Főpolgármesteri Hivatal tekintetében nem merül fel olyan feladat, amely a hatályos értékhatárok alapján a társaság feladatkörébe tartozna. Ugyanakkor a fővárosi önkormányzat vonatkozásában a tervezett beszerzésekre irányuló eljárások a hivatal apparátusának fokozottabb részvételét igénylik. Továbbá a közbeszerzési kft. által - a hivatalon és az önkormányzaton kívül - más fővárosi ajánlatkérők megbízásából ellátott feladatok száma a múlt év folyamán jelentősen csökkent. Az elfogadott javaslat szerint a fővárosi önkormányzat és a Főpolgármesteri Hivatal esetében április elsejét követően a közbeszerzési eljárások lefolytatását a Főpolgármesteri Hivatal feladatkörébe utalják. A többletfeladat miatt ötfős létszámemelésről is döntött a testület.

A fővárosi gazdasági társaságok - szintén az április elsejét követően kezdeményezni tervezett közbeszerzési eljárások esetében - maguk folytatják majd le az eljárásokat. A közbeszerzési kft. feladatkörének fentiek szerinti csökkenésével egyidejűleg a BVH Zrt.-hez tartozó leányvállalatok közbeszerzési feladatai a megnövekedett szervezeti hatékonyságnak köszönhetően a továbbiakban a BVH Zrt. keretein belüli is racionálisan elláthatók. Tarlós István főpolgármester korábban már többször beszélt arról, hogy az év elején megszüntetik a közbeszerzési kft.-t.

Díszpolgárok

Idén, a Közgyűlés döntése értelmében díszpolgári címet kap Béres Ilona színésznő, Dr. Csókay András idegsebész, Darnyi Tamás úszó, Dr. Hargitay András úszó, állatorvos, Kállai Kiss Ernő klarinétművész, Korda György énekes, posztumusz Dr. Antall József Magyarország első szabadon választott miniszterelnöke és Mindszenty József bíboros, hercegprímás, esztergomi érsek.

Hírek

RSS megtekintés