Fővárosi Közgyűlés: megújul a Széna tér és a Vörösmarty tér

Ülésezik a Fővárosi Közgyűlés a Városháza dísztermében 2018. május 30-án

Több mint nyolcvan napirendi pontot tárgyalt meg 2018. május 30-i rendes ülésén a Fővárosi Közgyűlés. Döntöttek a Széna tér és a Vörösmarty tér felújításáról. Újbudán és Zuglóban a kerületek kérésére újabb fizetőparkolási övezeteket alakítanak ki. Budapest együttműködési megállapodást kötött Sanghajjal és Taskenttel.

Egyperces néma felállással adóztak a képviselők az ülés elején a nemrégiben elhunyt Kossuth-díjas Szervátiusz Tibor szobrászművész, Budapest díszpolgárának emléke előtt.

A Széna tér rekonstrukciója 2020 végén fejeződhet be

Várhatóan 2019 júniusában kezdődhet el a fővárosi Széna tér felújítása, amely a tervek szerint 2020 végén fejeződik majd be. A Fővárosi Közgyűlés 26 igen szavazattal - az LMP-s képviselő ellenszavazata mellett - fogadta el a tér felújításának tervezéséhez és kivitelezéséhez szükséges dokumentumokat. Az elfogadott megvalósítási megállapodás szerint a tér terveztetése – a többi között az engedélyezési és kiviteli tervek elkészítése, az építési engedély megszerzése, valamint a közműkiváltások tervezési engedélyeztetési feladatainak az elvégzése – 2019 júniusának végén fejeződhet be. A kivitelezés ezt követően kezdődhet meg, és a tervek szerint 2020 végéig tart.

Mint az elfogadott célokmányban olvasható, a Széll Kálmán tér szomszédságában lévő Széna tér jelenlegi állapotában rendkívül elhanyagolt terület. A Csalogány és a Hattyú utca két részre osztja a teret. Az Ostrom és a Hattyú utca közötti terület parkolóként, illetve taximegállóhelyként funkcionál, míg a Varsányi Irén utca mentén a Városfal étteremig terjedő területeit a jelenleg itt üzemelő helyközi buszvégállomás funkciója határozza meg. A buszmegállók és buszvárók jelentős területet vesznek el a térből, a buszváró építmény tér felé fordított hátfala pedig rendkívül lehangoló képet mutat. A téren semmilyen utcabútor nem található, a terület jelenleg kizárólag közlekedési funkciókat szolgál.

A cél az, hogy az autóbusz-végállomás megszüntetésével és a terület átalakításával, felújításával a Széna teret igazi használható, minél nagyobb zöldfelületet magába foglaló köztérré alakítsák. Ennek érdekében az előzetes elképzelések szerint megszűnne az Ostrom és a Hattyú utca közötti parkoló is, valamint rendeznék a Csalogány és a Hattyú utca kapcsolódó szakaszait is.

A felújítás következtében a csökkenne a zaj és a levegő szennyezettsége, továbbá a lehetséges közterületi fejlesztéssel a környezet minősége, építészeti értéke és használhatósága is jelentősen javulna. A felújítás összköltsége mintegy 2,5 milliárd forint.

Új fizetőparkolási övezetek Újbudán és Zuglóban

Új parkolási fizetőövezeteket alakítanak ki Újbudán és Zuglóban.  Az V. kerület nagy részén óránként 525 forintra emelkedik a várakozási díj, míg az állatkertnél csökkennek a parkolási díjak – az erről szóló rendeletmódosítást 25 igennel, 2 nem szavazat ellenében fogadta el a közgyűlés.

Az újbudai önkormányzat – a kerületi parkolási nehézségek enyhítését célzó – javaslatára várakozási övezetbe vonják az Egry József utcát, a Bocskai út – Karolina út – Villányi út – Tas vezér utca által határolt területet, a Gellérthegy teljes kerületi részét, az őrmezői lakótelepet, a kelenföldi városrészt – azaz a Szerémi út – Galvani utca – Andor utca – Egér út – vasút – Hamzsabégi út által határolt területet –, valamint az Infopark területét, a Warga László út kivételével. A Műegyetem rakparton is várakozási díjfizetést vezetnek be.

Zuglóban a kerületi önkormányzat javaslatára bevezetik a fizetőparkolást a Mexikói út – Kacsóh Pongrác út – Kassai tér – Szikszó park – Lőcsei út – Telepes utca – Fűrész utca – Csömöri út – Lőcsei út – Bosnyák utca – Fűrész utca – Szugló utca – Lőcsei út – Egressy út – Nagy Lajos király útja – Thököly út által határolt területen is. A Kerepesi út - Vezér utca - Ond vezér útja - Örs vezér tere - Bánki Donát utca - Padlizsán utca által határolt területen az eddigi óránkénti 175 forint helyett 265 forintot kell majd fizetni.

A Fővárosi Állat- és Növénykert főigazgatója javaslatát elfogadva a közgyűlés az Állatkerti körúton a várakozás díj csökkentéséről döntött. Ezek szerint az Állatkerti körúton a ligeti főszezonban óránként 265 forintot, a holtszezonban óránként 175 forintot kell majd fizetni a parkolásért. Továbbá a Városliget teljes területére óránként 350 forintos parkolási díj bevezetéséről is döntöttek.

A testület az V. kerületi polgármester javaslatára döntött arról is, hogy a kerület nagy részét lefedő, óránként 440 forintos díjtételű várakozási övezetben a jövőben 525 forintot kell majd fizetni. Az id. Antall József rakparton az eddigi 265 forintos óránként díj 350 forintra emelkedik.

A XII. kerületi polgármester kezdeményezésére a Böszörményi út – Királyhágó utca – Alkotás út – Márvány utca – Győri út – Avar utca – Hegyalja út – Jagelló út által hatolt területen este hat óra helyett nyolc óráig kell a jövőben fizetni a parkolásért.

A II. kerületi önkormányzat javaslatára a Széll Kálmán tér – Szilágyi Erzsébet fasor – Trombitás utca – Garas utca – Marczibányi tér – Keleti Károly utca – Margit körút által határolt területen szintén este nyolc óráig kell majd fizetni a várakozásért.

A ferencvárosi polgármester kezdeményezésére a Ferenc körút – Üllői út – Haller utca – Soroksári út – Déli Határoló út – Gizella sétány által határolt terület, beleértve – a Ferenc körút kivételével – a határoló utakat és tereket, óránként 350 forintos díjtételű várakozási övezet lesz.

Az új szabályozás július közepén lép majd hatályba.

Szeptemberben kezdődhet a Vörösmarty tér és környékének felújítása

Szeptemberben kezdődhet meg a belvárosi Vörösmarty tér és környékének felújítása, amely várhatóan több ütemben eltart majd jövő év augusztusának végéig – döntött egyhangúlag a Fővárosi Közgyűlés, tulajdonosi hozzájárulást adva az V. kerületi önkormányzatnak mint projektgazdának. A komplex felújítás elsődleges célja a környező utcákkal egységes arculat kialakítása, a Vörösmarty tér jelenleg is domináló gyalogos forgalmának megtartása, a közösségi tér jelleg fejlesztése, valamint az időszakos vásárok közműellátásának előkészítése.

A tervek szerint a Vörösmarty tér mellett felújítják a Deák Ferenc utca Bécsi utca és a Vigadó épülete közötti szakaszát, a Vigadó utcát, valamint a Harmincad utcát. A rekonstrukció során a teret egyedi, természetes lapkővel burkolják le, valamint megújítják a forgalomtechnikai elemeket, az úttartozékokat – a szegélyeket, a parkolásgátló elemeket, a faveremrácsokat – és az utcabútorokat. Továbbá korszerűsítik a felszíni vízelvezetést, felújítják, illetve cserélik a közműveket és fejlesztik a megvilágítást is. A téren az egészséges fák megtartása mellett, további fákat ültetnének, illetve a Vörösmarty-szobor körül gyepes felület létesítenének.

A kivitelezési munkák tervezett kezdete szeptember eleje, a projekt befejezésének végső határideje jövő év augusztusának vége. A főváros a felújítás megvalósításában nem vállal anyagi terheket, a felújítást teljes egészében a kerület finanszírozza belügyminisztériumi támogatásból tervezetten, bruttó 1,6 milliárd forintból. A tervezett ütemezés szerint a kivitelezés a téli és a tavaszi vásár miatt kettő, illetve másfél hónapig szünetelne.

Megújítja együttműködését Budapest és Sanghaj

Baráti együttműködés és tapasztalatcsere előmozdításáról szóló, 2020-ig terjedő megállapodást köt Budapest és Sanghaj - az erről szóló dokumentumot szerdán egyhangúlag hagyta jóvá a Fővárosi Közgyűlés.

Budapest és Sanghaj főpolgármesterei 2013. augusztus 28-án testvérvárosi megállapodást írtak alá. Az öt évre szóló dokumentum érvényessége idén lejár, ezért a kínai fél hivatalos kezdeményezésére a két város további öt évre egyetértési megállapodás formájában megújítja együttműködését. A felek egyetértenek abban, hogy Budapest és Sanghaj számára egyaránt különösen fontos a két város és a két ország közötti baráti kapcsolat ápolása és szorosabbra fűzése, valamint az együttműködés területeinek és körének bővítése.

A megállapodásban szerepel a gazdasági és kereskedelmi kapcsolatok elősegítése, a városfejlesztési és városüzemeltetési tapasztalatcsere, a legjobb gyakorlatok kölcsönös átadása, az integrált közlekedésfejlesztési tapasztalatcsere, az oktatási és tudományos együttműködések előmozdítása, a kölcsönös turisztikai promóció és turisztikai szolgáltatásokkal kapcsolatos együttműködés fejlesztése, valamint kulturális és művészeti csereprogramok megvalósítása.

A megállapodást várhatóan június 14-én írják alá Budapesten.

Együttműködési keretmegállapodás Budapest és Taskent között

Egyhangúlag jóváhagyta a közgyűlés a Budapest és Üzbegisztán fővárosa, Taskent közötti együttműködési keretmegállapodást, és azt a szándéknyilatkozatot, amely magyar, illetve üzbég nemzeti étterem és bolt nyitását kezdeményezi a fővárosokban.

Budapest és Taskent 2003 júniusában kötött együttműködési megállapodását, amelynek keretében kulturális és építészeti örökséget bemutató kiállítást szerveztek mindkét városban, valamint hivatalos, szakmai és üzleti delegációk cseréje zajlott a két város között. A megállapodás - az abban foglaltaknak megfelelően - tíz év után megszűnt.

Az újbóli kapcsolatfelvétel 2013-ban, majd 2017-ben történt meg, és ezt követően Taskent főpolgármestere idén februárban hivatalos látogatásra hívta Tarlós István főpolgármestert és delegációját Üzbegisztánba. A látogatás alkalmával a két főváros közötti együttműködésről keretmegállapodást írtak alá a városvezetők. A keretmegállapodás célja a közös fellépés, tapasztalat, információk és ismeretek cseréjének előmozdítása, a két főváros közötti kapcsolatok megerősítése és kiterjesztése a várostervezés és fejlesztés, a tömegközlekedés és közlekedésirányítás, a vízgazdálkodás és szennyvíztisztítás, a gazdaság, a kultúra és művészetek, a turizmus és a gasztronómia területén.
A gazdasági és kereskedelmi kapcsolatok élénkítése céljából a felek szándéknyilatkozatot írtak alá üzbég nemzeti étterem és magyar nemzeti étterem, valamint üzbég áruk boltja és magyar áruk boltja nyitásának kezdeményezéséről.

Együttműködési megállapodás a Főváros és az autóklub között

Együttműködési megállapodást köt a fővárosi önkormányzat a Magyar Autóklubbal a közlekedésbiztonság további erősítése érdekében – erről 26 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett döntött a közgyűlés. Az elfogadott előterjesztés szerint szükséges a közutakon és járdákon egyre gyakrabban megjelenő, új típusú közlekedési eszközökre - segway, elektromos roller, beerbike - is kellő figyelmet fordítani. A legfontosabb cél, hogy a közlekedés rendje és biztonsága érdekében használatukra egyértelmű szabályozás vonatkozzon, viszonyuk a közlekedés egyéb résztvevőivel jól körülhatárolt legyen.

Továbbá amellett, hogy a Fővárosi Önkormányzat a technika fejlődésével megjelenő új eszközök közlekedésben való részvételének szabályozottságát kiemelten fontosnak tarja, az autós társadalom érdekeinek érvényre jutása a főváros számára éppúgy fontos, mint a közösségi közlekedésben, a kerékpáros vagy a gyalogos közlekedésben résztvevők érdekképviselete - olvasható a megállapodásban, amelynek célja az egyéni közlekedési eszközökkel összefüggő környezettudatos közlekedést elősegítő új elvek és nemzetközi tapasztalatok kutatása is.

A Fővárosi Önkormányzat - írták - az együttműködés keretében arra törekszik, hogy az autós társadalom a budapesti közlekedésben betöltött szerepe arányában - a Magyar Autóklubon keresztüli - szervezett keretek között kapjon lehetőséget a főváros közlekedésével összefüggő jogalkotási folyamatok véleményezésében.
Tarlós István főpolgármester közölte, a kerékpárosokkal is készülnek együttműködési megállapodás megkötésére.

Budapest idén is csatlakozik az Európai mobilitási héthez

Immár tizenhetedik alkalommal csatlakozik Budapest az Európai mobilitási héthez, amelynek központi eseményeként tartják az Andrássy úti mobilitási hétvégét és szervezik meg az autómentes napot. Az eseményt Európa-szerte minden év szeptember 16. és 22. között rendezik meg. A kampány célja, hogy bátorítsa a tagállamok helyi hatóságait, hogy vezessenek be és népszerűsítsenek fenntartható közlekedési intézkedéseket, és felhívják a lakosság figyelmét a közlekedés alternatíváira.

Az Európai mobilitási hét keretében a BKK felhívja a figyelmet a már rendelkezésre álló alternatívákra, bemutatja az elmúlt egy év eredményeit és a jövőre vonatkozó terveket, továbbá a rendezvénysorozattal felhívja a lakosság figyelmét a levegőtisztaság és az élhető város fontosságára.

Tanácsnoknak választották Riz Leventét

Döntött a Fővárosi Közgyűlés arról, hogy tanácsnoknak választja Riz Levente XVII. kerületi polgármestert. Kocsis Máté önkormányzati és rendészeti tanácsnok ugyanis 2018. április 17-ével lemondott józsefvárosi polgármesteri tisztségéről, ezzel együtt fővárosi képviselői tisztsége, valamint tanácsnoki megbizatása is megszűnt.

Hírek

RSS megtekintés