Fővárosi Közgyűlés: folytatódik az e-jegy projekt

Ülésezik a Fővárosi Közgyűlés a Városháza dísztermében 2018. december 12-én

Egy tucat napirendi pontot tárgyalt meg 2018. december 12-i, rendkívüli ülésén a Fővárosi Közgyűlés. Döntöttek arról, hogy újrastrukturálják az elektronikus jegyrendszer projektet, amelynek határidejét 2020 végéig hosszabbították meg. Tarlós István főpolgármester jelezte: tiszta vizet kell önteni a pohárba, ezért gazdasági helyettesével együtt feljelentést tett az ügyben az országos rendőrfőkapitánynál. Döntött a közgyűlés arról is, hogy jövőre 647,7 millió Ft többletfedezetet biztosít egy egyszeri intenzív patkánymentesítésre.

Továbbra is támogatja a Főváros az elektronikus jegyrendszer projektet, amelyet újrastrukturálnak, a feladat befejezési határidejét 2020. december 31-re módosítják – döntött a Fővárosi Közgyűlés 18 igen, 8 nem szavazattal. Az elfogadott előterjesztésben emlékeztetnek arra, hogy a Főváros 2011-ben kérte fel a BKK-t a projekt kidolgozására. A beruházás finanszírozására 2013 szeptemberében született 54,5 millió eurós hitelszerződés az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bankkal (EBRD). A BKK az EBRD szabályai alapján lefolytatott beszerzési eljárást követően 2014. október 8-án kötött szállítói szerződést a Scheidt&Bachmann céggel.

Az előterjesztés kitér rá, hogy 2014 júniusában szükségessé vált a szállítói szerződés módosítása, a projekt megvalósításának átütemezése miatt. A BKK jóhiszeműen, a projekt sikeres megvalósítása érdekében mindent elkövetett, hogy az átfogó szerződésmódosítás teljes körűen lezárható legyen – olvasható. Az elmúlt másfél évben folyamatos egyeztetések eredményeként elkészült az aktualizált követelményeket leíró, 250 oldalas dokumentum. A tárgyalások folytatásának és a szerződés fenntartásának azonban objektív akadályát képezte és jelentős kockázatot jelentett, hogy lejárt az a bankgarancia, amelyet a szállítónak a szerződés időtartama alatt fenn kellett volna tartania. A BKK igazgatósága a bankgarancia nyújtásának elmaradásával kapcsolatos szerződésszegés miatt, az EBRD előzetes hozzájárulásának birtokában, egyhangúlag döntött a szerződés azonnali hatályú felmondásáról 2018. november 21-én. Ezzel egyidejűleg a BKK a Főváros jogos pénzügyi érdekeinek érvényesítése érdekében felszólította a szállítót a kifizetett, de el nem számolt előlegek (4,1 millió euró) és a meghiúsulási kötbér (4,1 millió euró, valamint 1,5 milliárd Ft) azonnali teljesítésére. A felmondást követően a BKK haladéktalanul megkezdte a szállítói szerződés lezárását, valamint az átadott eszközök üzemeltetési kérdéseinek rendezését. A BKK tájékoztatása szerint a projekt során eddig megvalósult elemeket a projekt jövőbeli folytatása során felhasználják.

A közgyűlés döntésével a projekt tervezett befejezési határidejét 2020. december 31-ig meghosszabbították. Az újratervezést követően a rendszer lehetővé fogja tenni az országos elektronikus jegyrendszerrel történő átjárhatóságot, a fővárosi jegy- és bérlettermékek elektronikus úton történő megvásárlását, az így megvásárolt jegyek és bérletek papírmentes módon, online mobil eszközzel lesznek használhatók, a felszíni közlekedési eszközök, a HÉV-ek és a kisföldalatti esetében az utazások számát pontosan, járathoz kötötten, elektronikus alapon lehet majd meghatározni, a metrókban pedig bevezethető lesz a teljes zárt kapus rendszer.

Az ellenzék kommunikációs performanszot akar felépíteni, erre azonban nincs szükség – mondta a vitában Tarlós István főpolgármester, utalva arra, hogy a közgyűlési többség leszavazta azt az ellenzéki javaslatot, hogy hozzanak létre vizsgálóbizottságot az ügyben. Hozzátette: „a budapestiek meg fogják tudni ítélni, ki hazudik és ki nem, kinek hány és milyen projektje volt". Úgy fogalmazott: ez ügyben az ellenzék részéről „minden elhangzott, ami várható volt: szelektív idézetek, csúsztatás, tájékozatlanság." Tarlós István azt mondta: mindezzel a budapestieket, a közvéleményt akarják összezavarni, „ezért jobb, ha tiszta vizet öntünk a pohárba". A főpolgármester bejelentette: tegnap Bagdy Gábor gazdasági főpolgármester-helyettessel együtt feljelentést tett az ügyben az országos rendőrfőkapitánynál, vizsgálja ki az arra illetékes hatóság, mi történt. „Ennek az eredményét észszerű lenne megvárni; az ellenzék addig találjon magának más kampánytémát. Addig felesleges regényeket írniuk, szelektíven idézniük, handabandázniuk, ennek semmi értelme" – jegyezte meg.

Döntött a közgyűlés arról is, hogy jövőre 647,7 millió Ft többletfedezetet biztosít egy egyszeri intenzív patkánymentesítésre. Az elfogadott előterjesztésben emlékeztetnek arra, hogy a Főváros 2014 és 2018 között a Bábolna Bio Kft-vel kötött szerződést a főváros patkánymentes állapotának fenntartására. Ez a szerződés 2018. február 28-ig volt hatályban. A szerződés lejártát megelőzően, a feladat folyamatos ellátása érdekében a 2018-2022-es évekre új közbeszerzést írt ki, ennek lefolytatása a tervezettnél több időt vett igénybe, ezért a Bábolna Bióval kötött szerződést 2018. június 30-ig meghosszabbították. A közbeszerzési eljárás nyertesével, az RNBH Konzorciummal 2018. július 19-én kötött szerződést a Főváros. Fenti eljárás miatt 2018. július 1-19. között a patkánymentesítési feladatra nem volt szerződött szolgáltató, ekkor a Főpolgármesteri Hivatal fogadta a patkányészleléssel kapcsolatos bejelentéseket. A köztes időszakban felhalmozódott elmaradásokat többletkapacitás bevonásával sikerült feldolgozni. Ennek ellenére nőtt a patkányészlelések száma, aminek oka az volt, hogy 2018 második fele kifejezetten csapadékhiányos volt, így a csatornarendszer ideális életteret biztosított a rágcsálóknak. „A Főváros kiemelt jelentőségűnek minősíti az ügy mielőbbi kezelését. Hangsúlyozni kell, hogy a kialakult helyzet jelenleg nem kritikus" – olvasható az elfogadott előterjesztésben. Amennyiben a téli hónapokban sikerül megkezdeni az intenzív kezelést, úgy 9-12 hónap elegendő lehet a megfelelő szint eléréséhez – áll az előterjesztésben.

Hat kerületet érintően mintegy 30 közterület névadásáról döntött a közgyűlés. Az I. kerületben a Clark Ádám tér – Lánchíd utca – Friedrich Born rakpart közötti területet Jeruzsálem parknak nevezik el, Budapest Főváros Önkormányzata és Izrael Állam Nagykövetsége kötött megvalósult együttműködés alapján. A III. kerületben Makovecz Imre nevét fogja viselni a Kecske utca Nagyszombat utcától Bécsi útig terjedő része. Szintén a kerületben egy jelenleg névtelen park venné fel a 2013-ban elhunyt Gyarmati Dezső, a Nemzet Sportolója, olimpiai bajnok vízilabdázó, Budapest díszpolgárának nevét. Csepelen a Brenner János park állít emléket a magyar elsőfogadalmas ciszterci szerzetesnek és káplánnak, az 1956-os forradalmat követő egyházüldözés áldozatának, akit 2018. május 1-jén avattak boldoggá.

Hírek

RSS megtekintés