Hétmilliárdos pluszforrás a Lánchíd és a Váralagút felújítására

Ülésezik a Fővárosi Közgyűlés a Városháza dísztermében 2018. szeptember 26-án

Csaknem hetven napirendi pontot tárgyalt meg a Fővárosi Közgyűlés 2018. szeptember 26-i rendes ülésén. Egyhangúlag támogatták, hogy Terdik Tamás legyen az új budapesti rendőrfőkapitány. Testvérvárosi megállapodást kötött Betlehemmel Budapest. Hétmilliárd forint kormányzati pluszforrás jut a Lánchíd és a Váralagút felújítására, amelynek nettó kivitelezési ideje 18 hónap lehet.

Az ülés elején a képviselők egyperces néma felállással emlékeztek a nemrégiben elhunyt Lázár Egon, a Vígszínház egykori gazdasági igazgatójára, Budapest díszpolgárára.

Egyhangú támogatás az új rendőrfőkapitány-jelöltnek

Egyhangúlag támogatta a közgyűlés Terdik Tamás kinevezését budapesti rendőrfőkapitánnyá. Elődje, Bucsek Gábor vezetői kinevezését 2018. szeptember 30-i hatállyal visszavonták, Pintér Sándor belügyminiszter október 1-jei hatállyal javasolja kinevezni Terdik Tamás rendőr ezredest, a BRFK eddigi bűnügyi rendőrfőkapitány-helyettesét.

Terdik Tamás a testület előtt elmondta, hogy 19 éve rendőr, 2008 óta Budapesten szolgál, 2015-ben lett a budapesti rendőrfőkapitány bűnügyi helyettese. Szólt arról, hogy az elmúlt négy év szakmai munkáját kívánja folytatni. Bucsek Gábor irányítása alatt csökkent a reagálási, kiérkezési idő, a nyomozáseredményességi mutatók emelkedtek – mondta Terdik Tamás, aki szerint tovább kell mélyíteniük a lakosság rendőrségbe vetett bizalmát, és tovább kell erősíteniük a rendőrség szolgáltató jellegét. A Budapesti Rendőr-főkapitányság teljes személyi állománya képes és alkalmas arra, hogy a szakma és a lakosság elvárásának meg tudjon felelni, azért dolgoznak, hogy Budapest Európa egyik legbiztonságosabb fővárosa maradhasson – hangsúlyozta Terdik Tamás.

A közgyűlés döntött arról, hogy a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár intézményvezetői posztjára pályázatot ír ki, 5 év határozott időtartamra. A jelenlegi főigazgató, Fodor Péter vezetői megbízása 2019. február 28-án jár le.

Testvérvárosi megállapodás Betlehem és Budapest között

Egyhangúlag elfogadta a testület a ciszjordániai Betlehem és Budapest között kötendő testvérvárosi megállapodást. Az elfogadott előterjesztés emlékeztet arra, hogy a két város közötti első kapcsolatfelvétel 2011-ben került sor, Tarlós István főpolgármester betlehemi látogatásával. A betlehemi városháza 2018 nyarán tett javaslatot arra, hogy a két város között testvérvárosi együttműködés létesüljön, elsősorban a baráti kapcsolatok erősítése, sokszínűvé tétele, valamint a kölcsönös érdeklődésre számot tartó területeken való együttműködés lehetőségének megteremtése céljából. Tarlós István főpolgármester és delegációja Anton Salman polgármester meghívására 2018 augusztusában látogatott Betlehembe, ahol a városvezetők aláírták a két fél közötti testvérvárosi megállapodást, amelyet most a közgyűlés jóváhagyott. A megállapodás keretében lehetőség nyílik a klasszikus kultúra, a turizmus és zarándoklat, az ifjúság és sport, valamint a történelmi és kulturális örökség védelme és megőrzése területén az együttműködésre.

Hétmilliárd forint pluszforrás a Lánchíd és a Váralagút felújítására

Egyhangúlag fogadta el a közgyűlés a Lánchíd, a Széchenyi tér alatti villamos-közúti aluljáró és a várhegyi alagút felújításával kapcsolatos döntéseket. Tarlós István főpolgármester a napirend kapcsán kiemelte, hogy szereztek a kormánytól 7 milliárd forintot a beruházásra, amelynek nettó kivitelezési ideje – az első kapavágástól a műszaki átadásig – 18 hónap lehet, ami „reális és tartható". Az elfogadott előterjesztésben olvasható, hogy a közgyűlés 2018. június 13-án döntött a Lánchíd, a Széchenyi téri aluljáró, a várhegyi alagút és a Clark Ádám tér egy ütemben történő felújításáról, amennyiben a szükséges források rendelkezése állnak. Tarlós István a többletforrás biztosítása érdekében egyeztetést kezdeményezett a kormány tagjaival, a tárgyalások pedig eredményre vezettek. A kormány határozatban összesen 7 milliárd forint állami támogatást nyújt annak érdekében, hogy a Lánchíd és a Váralagút teljes körű rekonstrukcióját egy időben, a fővárosi közlekedés lehető legkisebb korlátozásával és a műszakileg lehetséges leggyorsabb ütemezéssel valósuljon meg, a Lánchíd járdáinak mintegy 80 centiméteres szélesítésével egyidejűleg. A Clark Ádám tér felújítási koncepcióját felülvizsgálják. Az előterjesztés szerint a Lánchídra és a Széchenyi téri aluljáróra a kivitelezésre alkalmas tervdokumentáció rendelkezésre áll, a Lánchíd felújításának kivitelezésére irányuló közbeszerzési eljárás pedig folyamatban van. A Főváros költségvetése a beruházásra 16,4 milliárd forintot biztosít, ez egészül ki 7 milliárd forint állami támogatással.

Több kerületet érintő, Duna-parti építési szabályzatokat fogadtak el

Több kerületet érintő, a Duna-partra vonatkozó építési szabályzatokat fogadott el a Fővárosi Közgyűlés. A képviselők támogatták az I., a III., a IV., a XIII. és a XXII. kerületi partszakaszokra, valamint a Népsziget területére vonatkozó Duna-parti építési szabályzatokat.

Az I. kerületi Duna-parti szakaszt érintő terv alapvető célja a vízközeli élmény megteremtése a partközeli zöldfelületek vízparthoz csatlakozásával és gyalogos-kerékpáros kapcsolatok nyitásával. Az utak mentén a faállomány kiegészítését, fokozatos frissítését tartják szükségesnek.

A III. kerületi szakaszra vonatkozó terv kiemelt célként kezeli a folyópart megközelítésének és rekreációs használatának biztosítását, különös tekintettel a gyalogos és kerékpáros bejárhatóságra, új rekreációs és sportolási lehetőségek megteremtésére. Mint írták, a használaton kívüli területeken megvalósíthatók kulturális, intézményi és közösségi célú, valamint sport- és rekreációs célú fejlesztések, valamint új intézményi funkciók is. Új funkciók telepítésére a volt Gázgyár még hasznosítatlan területein és az Óbudai-sziget területén van lehetőség - írták az előterjesztésben.

Az újpesti, IV. kerületi partszakaszt érintő terv szerint a Palotai-sziget belső területén sportcélú mintaberuházás épülhet: sportpályák, sport- és rekreációs épületek, amelyek összesen 16 sportág igényeinek felelnének meg. Az épületek energiaszükségletét a szomszédos szennyvíztisztító-telepen keletkező többlethő újrahasznosításával biztosítanák.

A XIII. kerületi partszakaszra vonatkozó terv a vízkapcsolat erősítésére törekszik. Kerékpárutak és sétányok létesítésével rekreációs tengely alakulhat ki a belvárosi és a kerület külső részei között. A partszakasz déli részén, a Meder utcáig terjedően, egy közpark kialakítását tervezik. A Meder utca végében a Népszigetre vezető közműhíd lábánál elterülő, jelenleg "zavaros képet mutató" terület rendezésével a partot megnyitnák a közforgalom számára, az új beépítéssel - igazodva a kialakult lakóterülethez - az öbölnek egyfajta kapuja alakulna ki. A Dráva utca vonalának folytatásában egy gyalogos-kerékpáros hidat építenének a Margitszigetre.

A XXII. kerületi partszakaszra vonatkozó tervben szerepel a Duna menti kerékpáros útvonal nyomvonala, és a dokumentum szerint a volt Hunyadi-laktanyánál is szükséges biztosítani a part gyalogos megközelítését. A volt laktanya területén a kedvező elhelyezkedésre és az önkormányzati tulajdoni, vagyonkezelői lehetőségekre építve jelentős funkcióváltás irányozható elő - olvasható a javaslatban, amelyben a Duna melletti területsávon javasolnak közterületi sétány övezetet meghatározni, amely lehetővé tenné a part bejárhatóságát és a könnyebb megközelítést.

A Népszigetre vonatkozó szabályzat szerint a terület egy részén kizárólag sport, strand, kereskedelmi, szolgáltató, szállás jellegű, valamint vendéglátás célú fejlesztések valósulhatnak meg. A sziget nem üdülő vagy rekreációs funkcióknak helyet adó területei közül különleges kikötőterület az Újpesti-öböl mentén az egykori MAHART Hajójavító területe. Itt továbbra is javasolják megőrizni a hajózással összefüggő funkciókat. A tervben hangsúlyozták, hogy a tájképvédelmi övezetbe tartozó területeken kiemelt cél a zöld karakterű Duna-part megőrzése, az épületek tájba illesztése.

 

Fővárosi kezelésbe kerül a kispesti Vak Bottyán utca

A Fővárosi Közgyűlés egyhangúlag döntött arról, hogy a Főváros kezelésébe veszi a kispesti Vak Bottyán utcát, amelynek állapota tovább romlott a 3-as metrót pótló autóbuszok forgalma miatt. A metrópótló autóbuszok 2017 novembere óta veszik igénybe éjszakánként és hétvégén a kispesti utca egy szakaszát, amely a XIX. kerületi önkormányzat kezelésében van. Mivel a kerületnek nincs pénze a megnövekedett terhelés okozta útburkolati hibák javítására, az útkezelési, útüzemeltetési feladatok átadását kezdeményezte. Az elfogadott megállapodás alapján a kispesti önkormányzat az érintett útszakasz közútkezelői feladatait átadja a fővárosnak, amely ezzel a Budapest Közút Zrt.-t bízná meg. Az elfogadott előterjesztésben rámutattak arra is, hogy a déli metrószakasz építése idején az eddiginél is nagyobb terhelés várható, mivel a pótlóbuszok a teljes menetidőben a Vak Bottyán utcában fognak közlekedni. A déli szakasz rekonstrukciója előtt az útszakaszt megerősítik, utána pedig szükség lesz teljes felújítására, amelyet a Főváros és Kispest közösen finanszíroz majd.

Támogatás sportegyesületeknek

Kiemelt budapesti sportegyesület 205 millió forintos támogatásáról döntött a Fővárosi Közgyűlés 24 igen, 2 nem szavazat ellenében, 2 tartózkodás mellett. Az utánpótlás-nevelés támogatására az Újpesti Torna Egylet 40 millió forintot kap, a Ferencvárosi Torna Club és szakosztályai 80 milliót, a Vasas Sport Club 15 milliót, a Budapesti Honvéd Sportegyesület 20 milliót, a Magyar Testgyakorlók Köre szintén 20 milliót, a Kőbányai Sport Club 15 milliót, a Budapesti Vasutas Sport Club 10 milliót, valamint 5 millió forintot kap a Központi Sport és Ifjúsági Egyesület.

Hatvan-hetven férőhely lehet a Rimaszombati úti téli hajléktalanszállón

A téli időszakban hatvan-hetven férőhellyel üzemelhet majd a XI. kerületben a Rimaszombati úti hajléktalanszálló. A Fővárosi Közgyűlés döntött arról, hogy a következő krízisidőszakra is – október elsejétől a jövő év április 30-ig – térítésmentesen biztosít egy mintegy hétszáz négyzetméteres ingatlanrészt a célra a Magyar Máltai Szeretetszolgálatnak.

Hitel vehet fel fejlesztésekre a Főváros fürdőcége

Jóváhagyta a közgyűlés, hogy a Budapest Gyógyfürdői és Hévízei Zrt. mintegy 3 milliárd forintot vegyen fel fejlesztési célokra. Az elfogadott előterjesztés szerint a cég fejlesztési tervében szerepel a pesterzsébeti sós-jódos gyógyfürdő és strand újjáépítése, valamint a Király fürdő fejlesztése. Előbbinél az építkezés idén év elején kezdődött, az első szakasz átadása 2018 decemberre várható, a másik, befejező szakasz megvalósítása 2019 nyarára, a teljes költség 3,9 milliárd forint. A Király fürdőnél – a Rudashoz hasonlóan – a meglévő török fürdőt egészítenék ki modern funkciókkal, a műemléképület felújításán túl, a projekt értéke 3 milliárd forint. A BGYH Zrt. 2019-re tervezi a Rác fürdő újranyitását, a felújítás 1,5 milliárd forintba, a szálló újranyitása további egymilliárd forintba kerülne. A közgyűlés a fürdőcég hitelfelvételét azzal a feltétellel hagyta jóvá, hogy a Rác fürdő esetében – mivel az még nincs teljesen az önkormányzat tulajdonában – a hitel lehívását a BGYH csak a Fővárosi Közgyűlés jóváhagyásával teheti meg, a másik két fürdő esetén pedig a Budapesti Városüzemeltetési Holding igazgatóságának és felügyelőbizottságának a jóváhagyására is szükség lesz.

Együttműködési megállapodás a Magyar Kerékpárosklubbal

Együttműködési megállapodást kötött a Magyar Kerékpárosklubbal a Fővárosi Önkormányzat, amelyet egyhangúlag hagyták jóvá a képviselők. Az együttműködés kiemelt célja, hogy teljesüljenek a fővárosi önkormányzat Balázs Mór tervében és a Budapest 2030 hosszú távú városfejlesztési koncepciójában kitűzött forgalmi részarány célok, illetve, hogy Budapest egyre élhetőbbé, közúthálózata és közterületei pedig kerékpáros baráttá váljon, ami a kerékpárral nem közlekedő városlakók érdekét is szolgálja. A megállapodás értelmében a felek szakmai anyagok véleményezésére, szakmai támogatás nyújtására, valamint tapasztalatok megosztásra is kötelezettséget vállaltak.

Idén is támogatják az építészeti értékek védelmét

A főváros idén is támogatja a városképet meghatározó építészeti értékek rekonstrukcióját, felújítását, ezért idén is kiírják az építészeti örökségvédelmi támogatás pályázatát – döntött egyhangúlag a Fővárosi Közgyűlés, amely félmilliárd forinttal növelte a kerületi önkormányzatok városrehabilitációs munkáinak támogatására fordítható pályázati keretet. Az elnyerhető vissza nem térítendő támogatás összege legfeljebb a megpályázott munka összköltségének 50 százaléka lehet, és pályázatonként nem haladhatja meg a 10 millió forintot.

Idén különösen a főútvonalak mentén lévő épületek homlokzatának, illetve földszinti sávjának felújítását, rendbetételét kívánják támogatni. Ennek megfelelően az üzletportálok épületenként történő egységesítése, eredeti állapot szerinti felújítása, a reklámhordozók hatályos szabályok alapján és örökségvédelmi szempontoknak megfelelő kialakítása és az eredeti homlokzat-architektúra helyreállítása egyaránt támogatható. A korábbi években meghirdetett célok többsége szintén érvényes ebben az évben is. Ezek a közterületről látható arculatot, utcaképet meghatározó épületrészek, továbbá a látogatható közintézmények, egyházi épületek belső tereiben (kapualj, lépcsőház, belső közös terek) lévő iparművészeti, képzőművészeti, belsőépítészeti értékek felújítása, helyreállítása.

Társasházak esetében a közterületről látható értékőrző felújításon túl a különleges építészeti értékkel bíró kapualj, lépcsőház felújítása, tetővel, udvari függőfolyosóval kapcsolatos és az értékmegőrzéshez szorosan kapcsolódó állagmegóvási munkák támogathatók. A támogatásra kizárólag az örökségvédelem - műemléki egyedi és területi védelem, valamint fővárosi vagy kerületi helyi védelem -  alatt álló épületek tulajdonosai és jogszerű használói pályázhatnak, mint építtetők.

Az Építészeti Örökségvédelmi Támogatás pályázataira 76 millió forintos keretösszeg áll rendelkezésre.

A közgyűlés 27 igen szavazattal 1 tartózkodás mellet félmilliárd forinttal 3 milliárdra növelte a TÉR-KÖZ pályázat keretét. Tarlós István főpolgármester azt közölte, hogy a módosítást azért hajtották végre, hogy minden kerületre kiterjesszék a támogatást.

Hírek

RSS megtekintés