Karácsony Gergely főpolgármester nyitóbeszéde a Fővárosi Közgyűlés alakuló ülésén

Karácsony Gergely főpolgármester beszédet mond a Fővárosi Közgyűlés alakuló ülésén, a Városháza dísztermében 2019. november 5-én

Hölgyeim és Uraim, Tisztelt Közgyűlés!

Országszerte minden képviselőtestület alakuló ülése új esély. Új esély a településnek. Új esély az ott élőknek. De új esély a közösség választott képviselőinek is.

Arra, hogy a falvak, városok gyarapodhatnak, a megválasztott vezetők pedig bizonyíthatják: a politika lehet szolgálat is, nemcsak uralkodás.

A fővárosi közgyűlés alakuló ülése is új esélyt teremt. Esélyt arra, hogy a következő fél évtizedben Budapest legyen zöld. Hogy Budapest legyen szabad. Budapest legyen otthonos. Budapest legyen olyan okos város, amelynek van szíve. Ha a következő 5 évben együtt és nem egymás ellenében,és főként: ha a budapestiek érdekében,nem pedig egyes pártok vagy gazdasági körök érdekében tesszük a dolgunkat,akkor Magyarország fővárosát olyan hellyé tehetjük, amelynek többé nem kell választania haza és haladás, nemzet és Európa, múlt és jövő, rend és szabadság között.

Mert ezek a szempontok összhangba hozhatók, ha képesek vagyunk a részérdekek elébe a közösség érdekét helyezni!

A budapestiek érdemi többsége október 13-án kinyilvánította ezt az egyértelmű szándékot. A mai nap, az új közgyűlés megalakulása pedig hivatalosan is megadja a lehetőséget,de még inkább: kiszabja számunkra a feladatot,hogy Budapestből olyan várost csináljunk, amely méltó a múltjához, de megszolgálja a jövőjét.

Ehhez változás kell, és mindenek előtt nekünk magunknak is változnunk kell. Hogy máshogy politizáljunk, máshogy viszonyuljunk egymáshoz, mint eddig. Hogy ennek a városnak az új vezetői végre ne példabeszédeket tartsanak, ne példát statuáljanak, másokkal példálódzanak. Hanem példát mutassanak. Példát mutassanak becsületből és tisztességből. Példát mutassanak nyitottságból és elfogadásból. Példát mutassanak emberségből. Példát abból, hogy újfajta együttműködést alakítunk ki a kerületeken és a városhatárokon belül,de új együttműködést alakítsunk ki azokon kívül: Budapest és a kormány viszonylatában is.

A főváros ugyanis nem alávetettje Magyarország mindenkori kormányának. Hanem egyenrangú partnere. Ebből következően pedig három egyszerű igazságon kell alapulnia az új Budapest önkormányzatiságának.

Először: senki sem dönthet a budapestiekről a budapestiek nélkül. Másodszor: senki sem veheti el a budapestiektől azt, ami a budapestieké. Harmadszor: senki sem veheti el a budapestiektől a jövőt.

Vagyis senki sem veheti el Budapesttől a fáit, senki sem szennyezheti a vizeit és senki sem veheti el Budapest elől a levegőt. Sem a szó szoros, sem annak átvitt értelmében sem. Budapest nem enged abból a jogából, hogy a saját ügyeit maga kormányozza. Budapest nem engedi gyengíteni vagy szűkíteni az autonómiáját, sőt visszakövetel magának abból, amit az elmúlt években, évtizedekben elvettek tőle.

Kedves Barátaim!

Mint minden nagy múltú főváros, Budapest is két város egyben. Az egyik természetesen az itt élőké.  Azoké a budapestieké, akiknek ez az otthonuk, akik „élik” és éltetik ezt a várost mindennap. Akik megtöltik utcáit, tereit, esténként megtöltik a színházait. De Budapest azoké is, akik bár nem itt élnek, de velünk együtt tagjai a nemzet közösségének. Budapest értük is felelősséggel tartozik.

Mert Budapest nem lehet önző, különösen nem olyan időkben, amikor a nemzet megosztott, a szabadság megtépázott, a köztársaság pedig hajléktalan a saját hazájában, Budapestnek tehát kétszeresen kell helyt állnia. Budapestnek közösséget építő, szabad és a köztársaságnak otthont adó várossá kell válnia. Mert az erős felhatalmazás, amelyet október 13-án a budapestiektől kaptunk és kaptam én személyesen, nemcsak megtisztelő, de kötelező erejű is. Mint tudják, a választások során olyasmit tettem, ami idehaza néhány éve szokatlan már: programot kínáltam. Ez a program civilek és szakmai szervezetek bevonásával, az itt többségben lévő pártok együttműködésében született.

Most, főpolgármesterként újabb szokatlan dologra készülök. Azt fogom tenni, amit ígértem. Pontosabban: azt fogjuk tenni, amit ígértünk, hiszen ezt a programot 5 ellenzéki párt támogatta. Ezt kezdjük el már ma, az új Fővárosi Közgyűlés első ülésén. Erre a közgyűlési többségre eddig úgy hivatkoztunk: az ellenzéki pártok összefogása. De mától a Fővárosi Közgyűlés többségét adó pártok megszűnnek ellenzékinek lenni.

Itt Budapesten, és az ország több nagyvárosában immár ők, vagyis mi vagyunk a köztársaságpárti többség, és közösen vállaljuk az ebből adódó felelősséget is. Minden erőmmel azon leszek, hogy ezt a köztársaságpárti többséget egyben tartsam és a köztünk lévő együttműködést erősítsem.

Ezért tartom fontosnak, hogy a közösen megalkotott program végrehajtásáért is közösen vállaljuk a felelősséget. Ezt szolgálja a főpolgármester-helyettesek jelölése. Büszke vagyok rá, hogy az együttműködő pártok felkészült, elszánt, a városukért tisztességgel dolgozó politiksuokat jelöltek a közös munkával.

Azt nem ígérhetjük a budapestieknek, hogy nem fogunk hibázni, azt sem, hogy nem fogunk érdekeket sérteni, netán vitatható döntéseket hozni. Csak azt ígérhetem, hogy mindig őszinték leszünk. És lesz erőnk belátni és kijavítani ha netán hibázunk. Ennek jegyében én 10 olyan alapértéket tartok fontosnak, amelyhez a következő öt évben foggal-körömmel kell ragaszkodnunk, amelyet a Budapest Alkotmány tervezetébe foglaltunk, abba a dokumentumba, amelyet – sok más ügy mellett – a következő hónapokban meg szeretnénk vitatni a budapestiekkel.

1.      Budapesten nincsenek első és másodrangú állampolgárok. A város fellép az egyenlőtlenségek mérséklése és az emberek közötti egyenlő bánásmód érdekében.

2.      A főpolgármesternek, a kerületi polgármestereknek és a Fővárosi Közgyűlésnek nem üzleti vagy pártérdekeket, hanem az itt lakók érdekeit kell szolgálniuk.

3.      A lakhatást alapjognak tekintjük, fellépünk az elhelyezés nélküli kilakoltatások ellen. A hajléktalan embereket nem büntetni, hanem segíteni kell.

4.      Ki kell vennünk a részünket a klímaváltozás elleni küzdelemből, miközben alkalmazkodnunk kell a megváltozott éghajlati körülményekhez.

5.      Óvjuk a város épített és természeti örökségét, növeljük a zöldterületek mennyiségét és minőségét

6.      Előnyben részesítjük a fenntartható közlekedési formákat, például a gyalogos, kerékpáros és közösségi közlekedést.

7.      Budapest 23 kerületből álló egység, amelyen belül biztosítani kell a külső és a belső kerületek egyenletes fejlődését.

8.      Hiszünk a kulturális sokszínűségben, ezért egyaránt őrizzük a hagyományokat és ösztönözzük a főváros kultúrateremtő szerepét. Elutasítjuk a más kultúrájú emberek elleni gyűlöletkeltést.

9.      A budapestiek politikai részvétele nem merülhet ki abban, hogy megválasztják a képviselőiket. Minden jelentősebb döntés előtt ki kell kérni az érintettek véleményét.

10.  A városnak nyitottan, átláthatóan és korrupciótól mentesen kell működnie, ahol minden közérdekű adat és szerződés nyilvános, könnyen hozzáférhető.

Én ehhez tartom magam a következő öt évben.

Hölgyeim és Uraim, Tisztelt Közgyűlés!

A városvezetésben bekövetkező változást sokan revánsvággyal, sokan félelemmel vagy keserűséggel fogadták.

Azok a budapestiek ugyanis, akik nem értenek egyet a kormány politikájával, sokszor érezhették, hogy kirekesztődtek a saját városukból. Hogy másodrangú polgárként beszéltek róluk, bántak velük… Lehet, most ugyanezt gondolják azok a budapestiek, akik nem a változásra szavaztak. Szeretnék ebben a kérdésben világosan fogalmazni. Budapest nem az egyik vagy a másik oldalé. Budapest a budapestieké. A nemzet fővárosa pedig az egész nemzeté. Budapest mindenkié. Bal- és jobboldali, zöld és szabadelvű magyaré. Kormánypárti és ellenzéki polgáré egyaránt. Gazdagé és szegényé. Fiatalé és idősé. Nőké és férfiaké. Szingliké és családoké. Bringásoké, tömegközlekedőké és az autósoké is. Külső kerületben élőké és belvárosiaké.

Budapest mindenkié.

Mindebből világos hozzáállás fakad: én és ez a közgyűlési többség partnere lesz mindenkinek, aki a budapestiek érdekét szolgálja. Én és ez a közgyűlési többség viszont ellenfele lesz mindenkinek, aki a budapestiek jövőjével szemben akar cselekedni. Mindez engem is, és hitem szerint ezt a közgyűlést is kiszámítható, megbízható partnerré tesz. A kormány és mindenki más számára is.

Ha tehát a jelen csillogása és a jövő szempontjai kerülnek szembe egymással, én mindig a jövőt fogom választani. A presztízsszempontok helyett mindig, minden esetben a budapestiek életminőségének javítását fogom választani.

A beton helyett mindig a fákat fogom választani. És igen, ha újabb stadion építése és a budapestiek egészségügyi ellátásának fejlesztése közül kell választani, én mindig a budapestiek egészségét fogom választani. Ennek jegyében születtek meg azok a javaslatok, amelyek itt és most a közgyűlés döntésére várnak.

És ennek jegyében kérem a közgyűlés felhatalmazását a kormánnyal holnap kezdődő tárgyalássorozat első lépéseként arra, hogy a kiemelt beruházásoknál minden esetben érvényesíthessük a környezet védelmének, a fenntarthatóságnak és az átláthatóságnak a szempontjait, illetve elkezdjük a közös munkát a budapesti egészségügyi ellátás fejlesztésére.

Dolgos napok, dolgos évek következnek. A budapestiek azt várják el tőlünk, hogy nyissunk új fejezetet a fővárosban.

Kezdjünk hát bele. Ehhez kívános jó munkát, sok erőt és elszántságot minden fővárosi képviselőtársamnak.

Hírek

RSS megtekintés