Roma Ösztöndíjprogram 2024.

Budapest Főváros Önkormányzata számára kiemelten fontos a versenyképes tudással rendelkező hallgatók képzésének és ezáltal a humánerőforrás fejlesztésének támogatása, ezért 2024. évre meghirdeti a Roma Ösztöndíjprogram pályázatát a fővárosi székhelyen vagy telephelyen működő felsőoktatási intézmények nappali tagozatos képzésben részt vevő hallgatói számára.

A Roma Ösztöndíjprogram keretében a nyertes pályázók 5 hónapon keresztül – mentor támogatása mellett – lehetőséget kapnak munkatapasztalat-szerzésre, mely elősegíti a közigazgatásban, illetve közszolgáltatás nyújtásával foglalkozó munkáltatóknál való elhelyezkedésüket. Az ösztöndíjasok készségfejlesztő képzéseken és közösségi programokon is részt vehetnek.

​ 

A Programban legfeljebb 20 fő nappali tagozatos, alap- vagy mesterképzésben részt vevő, felsőfokú tanulmányait folytató hallgató vehet részt, aki:

  • büntetlen előéletű, cselekvőképes személy,
  • magyar állampolgár vagy a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvényben meghatározottak szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező vagy a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény hatálya alá tartozó bevándorolt, illetve letelepedett jogállású vagy tartózkodási engedéllyel rendelkező külföldi állampolgárságú személy,
  • roma nemzetiségű vagy roma nemzetiséghez tartozónak vallja magát,
  • valamely fővárosi székhelyen vagy telephelyen működő felsőoktatási intézménnyel hallgatói jogviszonyban áll,
  • vállalja, hogy a fogadó szervezetek valamelyikénél az ösztöndíjas időszak alatt havonta legalább 40 órában (de legfeljebb 50 órában) a rábízott, a fogadó szervezet tevékenysége szempontjából releváns feladatokat ellátja,
  • elszámolási és visszafizetési kötelezettséget vállal, amennyiben az előírt követelményeket nem teljesíti.

 

A Programban részt vevő hallgatók részére nettó havi 100.000,-Ft/fő ösztöndíj kerül kifizetésre.

 

A Roma Ösztöndíjprogram alapvető célja, hogy

  • előmozdítsa a roma fiatalok kompetenciáinak fejlesztése és munkatapasztalat-szerzésének biztosítása által a roma nemzetiségű fiataloknak a közigazgatásban, illetve közszolgáltatás nyújtásával foglalkozó munkáltatóknál való elhelyezkedését,
  • előmozdítsa a felsőoktatásban részt vevő roma egyetemisták esélyegyenlőségét, értelmiségi, illetve magasan képzett szellemi tevékenység végzésével járó pályán való elhelyezkedését és megmaradását,
  • a fogadó szervezetek számára rekrutációs bázist jelentsen.

 

Jelentkezési határidő: 2023. november 30.

 

Ösztöndíjas időszak: 5 hónap, mely 2024. február 1. és 2023. augusztus 31. közt teljesítendő azzal, hogy ösztöndíj csak 5 hónapra kerül kifizetésre. Az 5 hónap ütemezését az ösztöndíjas mellé kirendelt mentor által készített egyéni program tartalmazza majd.

 

A Roma Ösztöndíjprogram szabályait és leírását tartalmazó rendelet, valamint a pályázati kiírás szövege és kapcsolódó mellékletei az alábbi linkekre kattintva olvashatóak:

 

 

Kapcsolattartó: Szőke Brigitta (e-mail: szokeb@budapest.hu, telefon: 327-1579)