Megújítják a Fővárosi Önkormányzat és a Semmelweis Egyetem közötti együttműködést

​A fővárosi önkormányzat az egyetem iránti elismerését fejezi ki azzal, hogy a felújítási munkák befejeztével - a 3-as metró Klinikák nevű állomása a Semmelweis-klinikák nevet viseli majd - jelentette be Tarlós István főpolgármester a Semmelweis Egyetem jubileumi, 250. tanévének megnyitóján pénteken Budapesten.

 

A főpolgármester hozzátette, hogy az évforduló alkalmából a fővárosi önkormányzat és a nagymúltú egyetem között 2011-ben létrejött együttműködési megállapodást megújítják.Elmondta, Budapest ez év tavaszán Brüsszelből nyerte el az Európa legjobb úti célja díjat, a napokban pedig az Economist brit hetilap listáján kapott előkelő helyezést, a legélhetőbb kelet-európai főváros címmel. Megjegyezte, az értékelési szempontok közt jelentős számban szerepelnek olyanok - stabilitás, infrastruktúra, közlekedés, környezet, kultúra -, amelyek egyértelmű indikátorai a jelenlegi városvezetés munkájának is.

Hangsúlyozta, a főváros Budapest 2030 című hosszú távú városfejlesztési koncepciója és az SE stratégiai elképzelései támogatják a közös célok elérését. Az egyetem sokoldalú és magas színvonalú szakmai ismereteivel, oktatási módszertanával a jövőben is segítséget nyújt a főváros terveinek, programjainak kidolgozásához, az önkormányzat pedig a lakossági szolgáltatások terén szerzett tapasztalataival, információival és kapcsolatrendszerével igyekszik segíteni az SE-t - mondta.

Jelezte: a jövőben az egyetem szakmai támogatást nyújt a főváros fenntartásában lévő idősotthonok szakápolási feladatainak végzéséhez; a szakemberek az ápolók, gondozók számára szakmai továbbképzéseket, előadásokat, az önkormányzat fenntartásában lévő hajléktalanellátó intézményekben dolgozó szociális munkások részére pedig pszichiátriai és addiktológiai előadásokat is tartanak majd.

Azt mondta, a gyermekek, az időskorúak, a fogyatékos emberek, a szegénységben élők és a hajléktalanok életkörülményeinek javítását célzó, a városvezetés által növekvő figyelemmel kísért feladatok ellátásának jelentős színvonal-emelkedésére lehet számítani a főváros és az SE összefogásával.

Az ünnepségen Tarlós István és Merkely Béla, az intézmény rektora aláírta azt a megállapodást, amelynek értelmében a főváros és az egyetem minden olyan területen együttműködik, amely Budapest fejlődését és az intézmény működésének segítését szolgálja. Az SE a 2019/2020-as tanévben 3302 hallgató kezdi meg tanulmányait magyar, angol és német nyelven.

Magyarország gazdasági teljesítménye teszi lehetővé a felsőoktatási ökoszisztéma továbbfejlesztését - hangsúlyozta az innovációs és technológiai miniszter a megnyitón. Palkovics László köszöntő beszédében hangsúlyozta, ebben a munkában számít valamennyi, a felsőoktatásban érintett résztvevő együttműködésére.

Merkely Béla, rektor történelmi jelentőségűnek nevezte a most megnyíló jubileumi tanévet, mint mondta, a történelemformáló elődök tudására alapozva a jelen oktatói és hallgatói együtt formálhatják a jövő egészségügyét.

MTI 

Tarlós István főpolgármester beszéde az alábbiakban olvasható:

Tisztelt Miniszter Úr! Tisztelt Püspök Úr! Rektor Úr! Tisztelt Meghívottak!

"Visszapillantva a gyógyító tudományok fejlődésén az idők elejéig az egyéniségeknek, az elméleteknek szakadatlan alá és felhullámzását látjuk. A babonáktól elködösített fejeket követték a racionális gondolkodók, az üres képzelődést az exakt megfigyelések, a próbálgatást a törvény. Az orvostudomány történetének botlásait menti az örök cél: az emberiség jóléte."-  Dr. Mayer Ferenc Kolos orvos, orvostörténész közel száz évvel ezelőtt már látta, hogy az orvoslás talán az egyetlen tudomány, ahol a cél évezredek alatt mit sem változott.  A gyógyítás fejlődése akkor és ma is az emberiség jólétének alapja.

A mai nap szimbolikus jelentőségű. Ezen az ünnepen emlékezünk meg a szervezett, folyamatosan működő magyar orvosképzés 250 éves évfordulójáról.

Talán maga Mária Terézia sem mert arra gondolni 1769-ben, amikor a nagyszombati egyetemen orvosi tanszéket állított fel, hogy kétszázötven évvel később a jogutód, a budapesti Semmelweis Egyetem, a térség legrangosabb orvosképző intézménye, történelmi védjegy és márkanév lesz. 

Korányi Sándor, Szent-Györgyi Albert, Lenhossék Mihály, Bókai János, Arányi Lajos, Fabini János, Verebélyi Tibor, csak néhány név az egyetem egykori polgárai közül. A névsor nem teljes, de megmutatja, hogy a Semmelweis Egyetem kiemelkedő hagyományokkal rendelkező, tekintélyes intézmény.

A nagy elődök munkássága azt példázza, hogy a hagyomány, a tudás, a szakmai alázat és az ezeken alapuló szakadatlan fejlődés alapozzák meg az orvosképzés irányvonalait. A múlt eredményeire építő jövőépítés maradandó értékeket képes létrehozni, a tradíció és az előrelépés jól megfér egymás mellett.

Ma közel 11 ezer hallgató jár a Semmelweis Egyetemre. Közülük mintegy 3800 külföldi diák, akik öt kontinens 60 országából érkeztek. Ők az itt töltött évek alatt megismerik és reményeink szerint megszeretik a magyar fővárost is.

Budapest szempontjából különleges fontossága van annak, hogy az egyetemi diákság, nemcsak mint jövőbeli értékes munkaerő jelent lehetőséget, hanem mint speciális igényű fogyasztói réteg jelen van a város életének számos területén.

Budapest várja és szívesen látja a tudást építő fiatalokat.

A magyar fővárosban ma összességében százezernél több egyetemi hallgató él, nem mindegy, hogy e kisvárosnyi ember tudását miként tudjuk hasznosítani. A jelenlegi városvezetés már évekkel ezelőtt együttműködési megállapodásokat kötött a Magyar Tudományos Akadémiával és a nagy egyetemekkel. (BME, ELTE, Corvinus, Pázmány, és a Semmelweis Egyetemmel is).

A Semmelweis Egyetem alapításának 250. évfordulója alkalmából Budapest Főváros Önkormányzata és a nagymúltú egyetem a 2011-ben kötött együttműködési megállapodást a mai napon megújítja.

Az új szerződés Budapest Főváros színvonalának előremenetelét és a Semmelweis Egyetem működésének segítését egyaránt szolgálja. Budapest ezév tavaszán Brüsszelből nyerte el az Európa Legjobb Úticélja díjat, a napokban pedig az Economist brit hetilap listáján kapott igen előkelő helyezést, a legélhetőbb kelet - európai főváros címmel. Ezt a tendenciát kívánjuk folytatni. Indokolt megjegyezni, hogy az értékelési szempontok közt jelentős számban szerepelnek olyanok (például stabilitás, infrastruktúra, közlekedés, környezet, kultúra), amelyek egyértelmű indikátorai a jelenlegi városvezetés munkájának is.

Budapest 2030 hosszú távú városfejlesztési koncepciója és a Semmelweis Egyetem stratégiai irányai kölcsönösen támogatják a közös célokat.

Az egyetem sokoldalú és magas színvonalú szakmai ismereteivel, oktatási módszertanával a jövőben is segítséget nyújt a Fővárosi Önkormányzat terveinek, programjainak kidolgozásához, az önkormányzat pedig a lakossági szolgáltatások terén szerzett tapasztalataival, információival és kiterjedt kapcsolatrendszerével segíti a Semmelweis Egyetemet.

A jövőben az egyetem szakmai támogatást nyújt a Fővárosi Önkormányzat fenntartásában lévő idősotthonok szakápolási feladatainak végzéséhez.

A szakemberek az ápolói-gondozói személyzet részére szakmai továbbképzéseket, előadásokat, az önkormányzat fenntartásában lévő hajléktalan ellátó intézményekben dolgozó szociális munkások részére pedig pszichiátriai és addiktológia előadásokat tartanak majd.

Fontos, hogy Budapest önkormányzata partnerségben a Semmelweis Egyetemmel a különleges figyelmet igénylő, vagy hátrányos helyzetű csoportokról minél eredményesebben gondoskodjon.

A gyermekek, az időskorúak, a fogyatékos emberek, a szegénységben élők és a hajléktalanok életkörülményeinek javítása növekvő fontosságú feladat. Az ehhez kapcsolódó szakmai program kidolgozása és gyakorlati alkalmazása az önkormányzati tevékenységek közül az egyik esszenciálisabb terület. Sikeres megvalósítása a főváros továbblepésének elengedhetetlen feltétele. A Fővárosi Önkormányzat és a Semmelweis Egyetem összefogásával az említett, a városvezetés által növekvő figyelemmel kísért feladatok ellátásának jelentős színvonalemelkedésére lehet számítani.

Az egyetem vezetése szakértelemmel gondolkodik Budapest egészségügyi helyzetének javításáról. Legutóbb a Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinikán 285 civilnek tanították az újraélesztés technikáját.  Az ingyenes senior akadémia, vagy a tudatos táplálkozási kampány rendezvényei is mind azt a célt szolgálják, hogy Budapest lakói egészségtudatosabban éljék mindennapi életüket.

A Budapesten elérhető humán szolgáltató rendszerek - ide értve a szociális ellátást is - minden területe szervesen kapcsolható a Semmelweis Egyetem és a főváros fejlesztési koncepciójához, ezért a közös munka természetes és értelemszerű.

A megújított megállapodással a gyakorlati együttműködésen, a partnerségen túl Budapest Önkormányzata az Egyetem iránti elismerését is siet kifejezésre juttatni.

A jövőben – a felújítás befejeztével - az M3-as metró "Klinikák" állomása a "Semmelweis Egyetem – Klinikák ", vagy a régebbi titulust idézve a „SOTE – Klinikák" nevet viseli majd.

Tisztelt Hallgatóság! Tisztelt Hallgatók!

Az elmúlt 250 évben, és a legutóbbi 30 – 40 évben különösen, rohamléptékkel fejlődött az orvostudomány. Az egyre gyorsuló világban tanácsos szem előtt tartani, hogy a fejlődő technológia ugyan csodákat művel, de nem pótolja a személyes orvos-beteg kapcsolatot.

A kiváló orvos a betegség próbatételeit kiálló emberek mellett áll, ápolja őket, tiszteletben tartja méltóságukat, testi és pszichés integritásukat. A kiváló orvos bátorít, vigasztal és reményt ad.

Önök, leendő orvosok az egyetemen megszerzett gyakorlati és elméleti tudás mellett még egy nagy adományt kapnak. Megtapasztalják a gyógyítás felemelő érzését.

Az hippokrateszi eskü etikai elvárásai pontosan mutatják, hogy az orvosok rangos társadalmába csak az léphet be, aki megfelel azoknak a feltételeknek, amelyek az orvosi hivatást naggyá teszik. Az számíthat sikerre ezen a pályán, aki összetett munkásságával megalapozza hivatásának erkölcsi tekintélyét.

A budapesti Semmelweis Egyetemen végzett orvosok az évszázados hagyományokra is építve olyan szakértelem birtokába jutnak, melyet az egész világon elismernek és elfogadnak.

Mégis azt kívánom, hogy az egészségügyi oktatásban, kutatásban és a gyógyításban résztvevők itthon találják meg szakmai és egyéb számításaikat, munkájuk értelmét, és tudásukkal hazánk, és ezen belül Budapest egészségügyi felemelkedésén munkálkodjanak. Az országnak és a fővárosnak szüksége van Önökre.

Hírek

RSS megtekintés