Fővárosi Közgyűlés: testvérvárosi együttműködés Krakkóval

Ülésezik a Fővárosi Közgyűlés a Városháza dísztermében 2017. május 10-én

Több mint félszáz napirendi pontot tárgyalt meg 2017. május 10-i rendes ülésén a Fővárosi Közgyűlés. Budapest testvérvárosi együttműködést köt Krakkóval. Racionalizálják a Fővárosi Közbeszerzési Kft. működését. Júniusban dönthet a közgyűlés arról, hogy egyes nyári hétvégéken lezárják az autósok elől a Szabadság hidat. Határoztak arról, hogy mintegy egy tucat eddig névtelen közterület kap új elnevezést. 
 
Testvérvárosi együttműködés jön létre Krakkó és Budapest között –  döntött egyhangúlag a Fővárosi Közgyűlés. Az elfogadott előterjesztésben emlékeztettek, hogy 2016 március közepén Tarlós István főpolgármester hivatalában fogadta Jacek Majchrowski krakkói főpolgármestert. A két városvezető budapesti találkozójuk alkalmával egyetértett abban, hogy Budapest és Krakkó számára egyaránt különösen fontos a két város, a két ország közötti kapcsolat szorosabbra fűzése, az együttműködés területeinek és körének bővítése, valamint a két nemzet között fennálló hagyományos történelmi és baráti kapcsolatok ápolása, így megerősítették szándékukat a testvérvárosi megállapodás létrehozásáról.

A testvérvárosi kapcsolat szimbolikus jelentőségű, amely Budapest, "a nemzet fővárosa" és Krakkó, a lengyel "királyi főváros" között jöhet létre. A hagyományos történelmi kapcsolatok ápolásán túl a testvérvárosi megállapodás célja a szorosabb, hatékony együttműködés kialakítása a két város között - olvasható.

A testvérvárosi szerződés hangsúlyozza az együttműködést többek között a kulturális élet, a kulturális és épített örökség, a turizmus fejlesztése terén, továbbá kiemelten kezeli az ifjúsági és sport kapcsolatok területén való együttműködést. A testvérvárosi kapcsolat keretében a felek szorgalmazzák a városüzemeltetés és városfejlesztés különböző területein a tapasztalatcserét, elősegítik az egyes intézmények közötti szakmai eszmecserét, és hozzájárulnak a Budapest és Krakkó közötti tartalmas és hosszú távon is fenntartható együttműködés kialakításához. A megállapodás keretében megvalósuló programok tehát nemcsak önkormányzati és intézményi szintet érintenek, hanem lehetővé teszik a lakosság minél szélesebb körben történő bevonását és részvételét is - olvasható az elfogadott előterjesztésben.

A tervek szerint Tarlós István 2017 júniusában Krakkóba látogat, és ekkor írják alá majd a megállapodást.

Racionalizálják a Fővárosi Közbeszerzési Kft. működését

A központi közbeszerző szervezet működésének racionalizálásáról, egyebek mellett a társaság feladatainak szűkítéséről is döntött a Fővárosi Közgyűlés, 21 igen szavazattal, 8 tartózkodás mellett. Az elfogadott előterjesztés értelmében a "minőségi és költségracionális" feladatellátás érdekében a társasági feladatokat úgy szűkítik, hogy a Fővárosi Közbeszerzési Kft. kötelező feladatellátása - a Főpolgármesteri Hivatal kivételével - a főváros által alapított költségvetési intézmények, valamint a kulturális feladatokat ellátó gazdasági társaságokra nem terjed ki. A kft. minőségbiztosítási feladatait a jövőben nem általános körben, hanem egyedi megbízás alapján, a kiemelt ügyekben látja majd el. Az eredeti modell szerint valamennyi fővárosi intézmény mint fővárosi ajánlatkérő - gazdasági társaság és költségvetési szerv - meghatározott értékhatárt meghaladó közbeszerzési eljárásainak lebonyolítása, valamint az értékhatárt el nem érő közbeszerzések minőségbiztosítása is a kft. feladata volt. A javaslatban azt írták, feltételezhető, hogy minden feladatkörébe tartozó közbeszerzési és minőségbiztosítási feladat elvégzésére a kft. jelenlegi, a gazdaságos működést biztosító személyi kapacitása nem lenne elegendő, ez egy nehezen szervezhető és fenntartható, emiatt relatíve költséges rendszer kialakítását igényelné.

A közgyűlési döntéssel az eddigi kettős meghatározás - árubeszerzés és szolgáltatás esetén az európai uniós értékhatár, építési beruházás és építési koncesszió esetén a 100 millió forintot elérő vagy azt meghaladó becsült érték - helyett egységesen, minden eljárásra 150 millió forintot elérő, azt meghaladó értékben állapították meg azt a határt, amely felett a kft. bonyolítja le az eljárást.

Tarlós István a vitában jelezte: a kft. működésével kapcsolatban a mostani döntéssel az átalakítás még nem fejeződött be.

Júniusban dönthetnek a Szabadság híd lezárásáról

Júniusban dönthet a Fővárosi Közgyűlés arról, hogy egyes nyári hétvégéken lezárják az autóforgalom elől és a gyalogosok rendelkezésére bocsátják a Szabadság hidat. Tarlós István a témával kapcsolatban megjegyezte: a városvezetés támogatja a kezdeményezést, de kezdettől feltételként szabta, hogy a hidat a vizes vb idejére nem zárhatják le, valamint „ha egyszer valaki felmászik a turulhoz, az egész akció le van fújva, nem szeretném, ha valaki ilyen hülyeség miatt meghalna ott. A szervezők ezt vegyék tudomásul, gondoskodjanak róla, hogy ne történjen ilyen kísérlet".

Szalay-Bobrovniczky Alexandra humán főpolgármester-helyettes arról beszélt, hogy egyelőre nem született döntés a kérdésben, a hídlezárást össze kell hangolni a vizes vb-vel és más, fővárosi nyári programokkal. Hozzátette: a tavalyi tapasztalatok alapján biztosítani kell a szükséges minimális köztisztasági feltételeket például mosdók elhelyezését. Jelezte, hogy jelenleg még zajlik az egyeztetés az érintett cégekkel és a szervezőkkel, ezért a lezárások konkrét időpontja csak később lesz ismert. Mint mondta, a főváros csak hétvégi lezárásokban gondolkodik, hétköznap nem akarják zavarni a forgalmat. Az iskolai nyári szünet előtt, valamint az augusztus 20-i és azt követő hétvégéken sem lesz lezárva a híd.

Támogatja a közgyűlés a BKV idei bérfejlesztését

Támogatja a BKV munkavállalói idei bérfejlesztésének megvalósulását a Fővárosi Közgyűlés, annak végrehajtását egyhangúlag fogadták el. A BKV vezetése és szakszervezetek vezetői május 2-án írták alá a bérmegállapodást. A bérfejlesztés átlagos mértéke 15 százalék, amelyből 10 százalék alapbérfejlesztés és 5 százalék bérfelzárkóztatás célját szolgálja - elsősorban a hiányszakmáknál.

A bérfejlesztés hatására 5,8 milliárd forinttal emelkedik a bérköltség, ezzel együtt mintegy 7,2 milliárd forinttal növekednek a személyi jellegű ráfordítások az idei évben - olvasható az elfogadott előterjesztésben. A szükséges forrást a BKV és a fővárosi önkormányzat együtt biztosítja. Bagdy Gábor főpolgármester-helyettes azt mondta, hogy a fedezet jelentős része már most rendelkezésre áll, a végleges kiadásokról a közgyűlés következő ülésén, a költségvetés módosításával dönt.

Új utcanevekről döntöttek

Mintegy tucat, eddig névtelen közterület kapott új elnevezést a közgyűlés egyhangúlag hozott döntése alapján. A XIII. kerület kezdeményezésére Thomas Edison, minden idők egyik legnagyobb feltalálójának emlékét őrizné egy közterület; egy újonnan kialakított közpark az egykori kerületrész után a Tripolisz tér nevet viselné. Kubala László születésének 90. évfordulója alkalmából az Vasas Fáy utcai sportcentruma közelében egy eddig névtelen közterület veszi fel a világhírű labdarúgó nevét.

A XVII. kerületben a jelenlegi Népkert elnevezése Népkert parkra változik. A XVIII. kerületben a Szentgyörgyi Dezső utca a kerület repüléshez való kötődését örökítené meg, a Magyar Királyi Honvéd Légierő legeredményesebb vadászpilótájáról történő elnevezéssel. A XXI. kerület a 2008-ban tragikus hirtelenséggel elhunyt olimpiai bajnok kajakosnak állítana emléket, a Ráckevei-Soroksági Duna-ág mentén Kolonics György sétány őrizné emlékét, ahol hamarosan a versenyzőt ábrázoló bronzszobrot is felállítják.

Idén is csatlakozik az Európai mobilitási héthez Budapest

Budapest az idén is csatlakozik az Európai mobilitási héthez, amelynek központi eseményeként tartják az autómentes napot – erről egyhangúlag határozott a közgyűlés. A döntés értelmében idén immár tizenhatodik éve rendezhetik meg az Európai mobilitási hetet és annak központi eseményeként az Európai autómentes napot, amely az Európai Unió környezetügyi főbiztosa, a magyar minisztériumok, nemzetközi szakmai szövetségek és hazai civil szervezetek támogatását egyaránt élvező összeurópai kezdeményezés. Az eseményt minden év szeptember 16. és 22. között rendezik meg. A kampány célja, hogy bátorítsa a tagállamok helyi hatóságait, hogy vezessenek be és népszerűsítsenek fenntartható közlekedési intézkedéseket, és felhívják a lakosság figyelmét a közlekedés alternatíváira. A mobilitási hét keretében a BKK felhívja a figyelmet a már rendelkezésre álló alternatívákra, bemutatja az elmúlt egy év eredményeit és a jövőre vonatkozó terveket, elképzeléseket, a rendezvénysorozattal felhívja a lakosság figyelmét a levegőtisztaság fontosságára.

Hírek

RSS megtekintés