Fővárosi Közgyűlés: pótdíjat fizet, aki nem engedi be a lakásába a kéményseprőt

A Fővárosi Közgyűlés szerdai rendkívüli ülésének napirendjét 32 igen szavazattal fogadták el a fővárosi képviselők. Az ülés Lendvai Anna (MSZP), Pesterzsébet önkormányzati képviselőjének eskütételével kezdődött. A képviselő  az MSZP fővárosi frakciójában Velez Árpádot váltja, aki országos pártigazgatói posztja miatt lemondott közgyűlési mandátumáról.
 
A kéményseprés díjával megegyező pótdíjat kell fizetnie azoknak a budapesti ingatlantulajdonosoknak, akik nem engedik be az előre bejelentett időpontban a Fővárosi Kéményseprő-ipari Kft. (FŐKÉTÜSZ) munkatársait. A vonatkozó rendeletmódosítást 24 igen szavazattal, 9 tartózkodás mellett fogadta el a közgyűlés.
 
György István városüzemeltetésért felelős főpolgármester-helyettes jelezte, hogy évről évre növekszik azon kémények száma, amelyeket a szakemberek nem tudnak megvizsgálni, mivel nem jutnak be az ingatlanba. Ez a szám 2006-ban több mint 86 ezer, 2010-ben több mint 153 ezer, 2011-ben pedig több mint 155 ezer volt - utóbbi a teljes kéményállomány 16 százaléka. A városvezető szavai szerint csak úgy lehet megelőzni a füstmérgezéseket, végzetes kimenetelű baleseteket, ha az időszakos ellenőrzéseket és szükségszerű beavatkozásokat maradéktalanul el tudja végezni a FŐKÉTÜSZ.
 
A rendeletmódosítás szerint a tulajdonosnak a közszolgáltatási tevékenység díjával megegyező összegű pótdíjat kell fizetni, ha neki felróható okból nem tudja elvégezni a munkát a szolgáltató. Ennek feltétele az is, hogy a társaság eleget tegyen az előírt értesítési kötelezettségének. Ha a munkálatok a szolgáltató mulasztásából maradnak el, akkor a FŐKÉTÜSZ-nek kell kötbért fizetnie.
 
Jóváhagyta a Fővárosi Közgyűlés a Fővárosi Vízművek részvényeinek visszavásárlásához szükséges fedezetigazolás kiadását. A fedezetigazolás összege 4,612 milliárd forint, amelyet az önkormányzatnak 2013. május 8-ig kell megfizetnie az OTP Banknak. A fővárosnak azért kellett a dokumentumot kiállíttatnia, mert a kisebbségi részvénycsomag vételárát csak később fizeti ki, így a végleges szerződés aláírásához a befektetőknek fedezetigazolást kell átadni.
 
A közszolgáltató cég kisebbségi részvénycsomagjának visszavásárlásáról, valamint az 1997-ben kötött szindikátusi és menedzsmentszerződés megszüntetéséről szóló előzetes megállapodást április 25-én már jóváhagyták a képviselők, a végleges kontraktusról pedig május 23-i ülésén dönthet a testület. A befektetői részvények átruházásával, valamint a szerződés megszüntetésével kapcsolatos teljes tranzakciós érték nettó 15,1 milliárd forint. A részvényekért fizetendő vételár teljes összege 12,094 milliárd forint, amelyből a főváros az adásvételi megállapodás zárásakor 8,25 milliárd forintot fizet ki, míg az aláírást követő két éven belül 3,844 milliárd forint kifizetése lesz esedékes, két egyenlő részletben. A teljes árban benne van a társaság több mint 2,5 milliárd forintos adósságállománya is. A befektetők az első negyedévre csaknem 469 millió forint menedzsmentdíjra jogosultak március 31-ig, azonban április 1-je után már nem jár nekik díj. A befektetők a tulajdonukban lévő részvények értéke 10 százalékának megfelelő kamatra jogosultak minden év december 31-ig, így év közbeni visszavásárlás esetén a vásárlás napjáig az éves kamat arányos része jár nekik. A megállapodás aláírása után a befektetőket nem illeti meg további osztalék idén. 
 
A képviselők egyhagú döntéssel tudomásul vették a Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum Népegészségügyi Karának munkatársai által készített "Budapest Egészségterv 2012" című tanulmányban foglaltakat is, amelynek alapján elkészülhet a főváros népegészségügyi programja.

Hírek

RSS megtekintés