A Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság közleménye

A főpolgármester kezdeményezésére a Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igzagatóság (FÖRI) által összehívott konzultáció a migránsok közterületi jelenlétéről
​​​​​​​​​​​A Főpolgármester kezdeményezésére a Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság konzultációt hívott össze ma a migránsok fővárosi közterületi jelenlétével kapcsolatban. A megbeszélésen részt vettek az önkéntes segítők, az állami szervek és szervezetek (Belügyminisztérium, rendőri szervek, Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal, Magyar Államvasutak Zrt., Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat, Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság), a civil és karitatív szervezetek, a Budapesti Polgárőr Szövetség képviselői, valamint a Fővárosi Önkormányzat érintett intézményei és vállalatainak vezetői.

A megbeszélésen hangsúlyoztuk, hogy a Fővárosi Önkormányzatnak nincs jogszabályi kötelezettségen alapuló közvetlen tennivalója és felelőssége a migránsokkal kapcsolatban. Van viszont felelőssége a fővárosi közterületek rendezettsége, használhatósága tekintetében, van felelőssége abban, hogy a migránsok jelenléte a lehető legkisebb mértékben terhelje a városlakók mindennapi életét.

Egyértelművé tettük azt is, hogy a Főváros vezetése nem tud és nem is akar szállást nyújtani a migráns személyeknek és családoknak.

A főváros intézményeinek (Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság, Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei) és közszolgáltató vállalatainak (Fővárosi Vízművek Zrt., Fővárosi Csatornázási Művek Zrt., Fővárosi Közterület-fenntartó Zrt., Budapesti Közlekedési Zrt., Főkert Nonprofit Zrt., BKK Közút Zrt.) szervezői és/vagy közreműködői lépései a fenti alapállásból erednek.

​​
Az egyeztetés célja annak biztosítása, hogy
· a legkisebb városi terheléssel,
· a leghatékonyabb együttműködéssel,
· a leggyorsabban lehessen átsegíteni Budapesten a migráns tömegeket.

Ennek érdekében tranzitáló területek kijelölésével, egyfajta jószolgálati szerep betöltésével az önkéntesek fenti célokra irányuló, segítő tevékenységét támogatva szervezettebbé szeretnénk tenni a továbbutazásukat a befogadó állomások felé, ezzel párhuzamosan pedig mentesíteni a környéki területeket a migrációs jelenség terhelő, kedvezőtlen hatásaitól.


A Főváros – át nem vállalva az állami szervek és más hatóságok feladatát és szerepét a budapesti migránsjelenség kezelésében – az alábbi javaslatokat, illetve felajánlásokat tette az egyeztetésen résztvevő szervek, szervezetek és önkéntes csoportok számára:

- A Baross téri aluljáróban, a Nyugati és Déli pályaudvarhoz kapcsolódó közterületeken önkéntesen igénybe vehető tranzitterületeket alakítunk ki.
- Ezeken területeken – az önkéntes segítők működését támogatva – biztosítjuk a legalapvetőbb közegészségügyi és higiénés viszonyokat (vízvételi lehetőség, zuhany- és WC-használat).
Az egyeztetés célja annak biztosítása, hogy a legkisebb városi terheléssel, a leghatékonyabb együttműködéssel, a leggyorsabban lehessen átsegíteni Budapesten a migráns tömegeket.

- Az érkező migránsokat – ahogy eddig is – az önkéntesek a beérkező szerelvények kocsijain tájékoztatják szóban és a megfelelő nyelvi tájékoztató kiadvánnyal.
- Az érkezőket elkísérik a tranzitterületre, továbbá a higiénés és egészségügyi lehetőségekkel, valamint a továbbutazással kapcsolatos tájékoztatással látják el őket.
- A Fővárosi Közterület-fenntartó Zrt. az igénybe vett területeken – fokozott fertőtlenítés alkalmazása mellett –gyakoribb takarítást és szemetesedény-ürítést, elszállítást szervez.
- A Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. biztosítja a WC-konténereket és azok megfelelő állapotú üzemeltetését.
- A Budapesti Közlekedési Zrt. biztosít két buszt, amely tranzitfeladatokat lát el a pályaudvarok között. Ezzel párhuzamosan nem tanácsoljuk a menetrend szerinti, közösségi közlekedési járatok használatát a migránsok számára. Jegy nélküli utazás esetén a jegyellenőrök és a munkájukat támogató közterület-felügyelők az érvényes szabályozás szerint járnak el.
- A BKK Közút Zrt. mint az aluljárók üzemeltetője biztosítja a tranzitterületen legszükségesebb szolgáltatáshoz szükséges helyiségek hozzáférését.
- A Budapesti Rendőr-főkapitányságot és a Készenléti Rendőrséget felkértük: egyrészt járőrtevékenységük szervezésénél legyenek különös figyelemmel arra, hogy a három érintett pályaudvar környékén kialakítandó tranzitterületen kívül (pl. VIII. kerület, II. János Pál pápa téren) észlelt migránsokat – amennyiben jogszabály más eljárást nem ír elő az érintettekkel kapcsolatban – irányítsák el a legközelebbi tranzitterületre.
- Ezzel párhuzamosan azt kértük a rendőrségtől, hogy a tranzitzónákon belül és azok közvetlen környékén biztosítsák – ahogy eddig is – a migránsok közötti erőszakos cselekmények, valamint az esetleg megjelenő, az ellenük és segítőik ellen irányuló szélsőséges indíttatású, agresszív magatartások kezelését.
- A Budapesti Polgárőr Szövetséget arra kértük, hogy szervezzenek figyelő-jelző szolgálatot a zónák környékére.
- A Bevándorlási Hivatal Regionális Igazgatóságát felkértük, hogy a tranzitterületeken tartózkodók idegenrendészeti ellenőrzését a lehetséges legsűrűbb módon szervezze meg.
- A Főváros szociális intézményeit és a Fővárossal az utcai szociális munka ellátásában szerződéses viszonyban álló szervezeteket felkértük, hogy működjenek közre az alapvető egészségügyi és higiénés viszonyok biztosításában (zuhanyzás, alapvető ruhaneműk).  
- A Főkert Nonprofit Zrt. aktívabb zöldfelületi munkájával biztosítja a váratlan mértékű igénybevétel miatti zöldfelületi romlás megakadályozását. A Rendészeti Igazgatóság a szervezésében megvalósuló „Rend és biztonság” programban alkalmazott parkgondnoki feladatokat ellátó közfoglalkoztatottak átirányításával segíti az érintett zöldfelületek védelmét és karbantartását.

A fővárosi felajánlásokhoz szükséges költségvetési fedezet biztosítását a Főpolgármester és Kocsis Máté tanácsnok a szeptember 2-ra tervezett közgyűlésen kezdeményezik.

Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság
 

Dr. Pető György, a Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság (FÖRI) vezetője sajtótájékoztatót tart a FÖRI kihelyezett szolgálati helyisége előtt
Szombaton megnyílt az első, a migránsok által önkéntesen igénybe vehető úgynevezett tranzitzóna a Keleti pályaudvar épülete előtti aluljáróban - erről a helyszínen a Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság vezetője számolt be újságíróknak. Pető György hangsúlyozta: jelenleg a probléma tüneti kezelése zajlik, de a tranzitzónák kialakításával megteremtik annak a lehetőségét, hogy csökkentsék a migránsok jelenlétét a zónákon kívül.
A Vérmező felé eső, gyalogosok által kevésbé használt aluljáróban létesített tranzitzóna 2015. augusztus 12-től működik.
A tranzitzóna a MÁV Zrt. és a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. hatékony közreműködésének, valamint a WestEnd City Center számottevő felajánlásának köszönhetően 2015. augusztus 14. (péntek) 10 órától működik.

Hírek

RSS megtekintés