Oktatási és gyermekvédelmi ingatlanokat újíttatott fel a főváros

Az oktatás és gyermeknevelés területén a hatékonyság és a jobb kihasználtság érdekében a Fővárosi Önkormányzat átszervezte néhány intézményét, amelyek közül több új helyre is költözött. Mindez megkívánta, hogy az új funkciót kapott épületeket felújítsák, átalakítással tegyék alkalmassá a feladatok ellátására.

A Fővárosi Közgyűlés tavaszi döntésének megfelelően megváltozott az Éltes Mátyás Általános Iskola, Diákotthon és Gyermekotthon profilja. Az intézmény korábban az enyhe értelmi fogyatékos állami gondozottak, valamint a tartós és súlyos viselkedési zavarokkal küzdő gyerekek oktatását, nevelését látta el. Az elmúlt években jelentősen csökkent a gyermekotthoni szolgáltatás iránti igény, felére csökkent a kihasználtság. A diákotthoni férőhelyekre ugyanakkor egyre nagyobb számban lesz szükség. Ezért a közgyűlés 2012. augusztus 15-ei hatállyal megszüntette a gyermekotthoni funkciót, az itt ellátott gyermekeket pedig más intézményekben, elsősorban a Szent Miklós Általános Iskola, Diákotthon és Gyermekotthonban és a Gennaro Verolino Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Diákotthon és Gyermekotthonban, helyezte el. Az Általános Iskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Diákotthon és Gyermekotthon telephelye a VIII. kerület, Diószeghy utca 25. sz. alatt állami tulajdonú ingatlanban működik. Mivel az ingatlant a Nemzeti Közszolgálati Egyetem fejlesztésére is fel akarják használni, megteremtődött a lehetősége, hogy a gyermekeket másutt, de jobb körülmények között helyezzék el.

Az intézmény székhelyén - a IX. kerület, Friss utca 1-3. sz. alatt, amely a Fővárosi Önkormányzat kizárólagos tulajdonában lévő ingatlan - tantermek, öltöző, könyvtár átalakításával, diákotthoni helyiségek kialakításával megvalósult a felújítás annak érdekében, hogy az épület megfeleljen az új igényeknek is. Az átalakítás 36 millió forintba került.

Az Éltes Mátyás iskola megszüntetett gyermekotthoni részlege helyén a X. kerület, Szentimrey utca 3.  alatt a két meglévő 8 és 6 férőhelyes lakásotthont újították fel, az épületet belső átalakítással, a burkolatok és egyes berendezések cseréjével tették alkalmassá a speciális igényű gyermekek elhelyezésére. A munkálatok költsége 7 millió forint volt.

Miután évről évre növekszik a sajátos nevelési igényű gyermekek száma, a feladatátszervezésekhez kapcsolódóan három fővárosi intézmény két újabb autista csoport, továbbá egy súlyos és halmozottan sérült tanulókat fejlesztő csoport befogadására lett képes, ami 18 gyermek ellátását biztosítja. A Szent Miklós Általános Iskola, Diákotthon és Gyermekotthon és a Gennaro Verolino Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Diákotthon és Gyermekotthon mindegyikében megfelelően felkészült, autizmus specifikus szakképzettséggel rendelkező pedagógusok foglalkoznak a gyerekekkel. Az Általános Iskola, EGYMI, Diákotthon és Gyermekotthon Friss utcai épületének adottságait kihasználva a nyáron egy újabb, súlyos és halmozottan sérült tanulókat ellátó fejlesztő csoportszobát alakítottak ki. Így a jelenleg is működő három csoportszoba, a speciális igényeket kielégítő kiszolgáló helyiségek, vizesblokkok után az új csoportszobával vált egységessé és teljesen kihasználttá az akadálymentesített II. emeleti épületrész. A munkákhoz a közgyűlés 6,5 millió forintot biztosított.

A nyáron új helyre, a VI. Izabella utca 1. szám alá költözött a Fővárosi Beszédjavító Intézet és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény is. A korábban már akadálymentesített épületben belső átalakítással, több vizsgáló helyiség építettek ki. Az új helyre költözéshez és az átalakításhoz 15 millió forint állt rendelkezésre.

A közelben, a VI. Izabella u. 12. sz. alatt helyezték el a 3. sz. Fővárosi Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság és Gyógypedagógiai Szolgáltató Központ telephelyét. A nyáron itt is megtörtént a funkciónak megfelelő belső felújítás (válaszfalak áthelyezésével új helyiségek kialakítása, új burkolatok), amelyhez 18 millió forintot biztosított a Fővárosi Önkormányzat.

Jelentősebb átalakítás történt a Benedek Elek Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Intézmény épületében. Az intézmény régóta küzd krónikus helyhiánnyal. Különösen az autisták és a szakiskolások megfelelő elhelyezésén volt a hangsúly. 2011-ben a Fővárosi Közgyűlés 40 millió forintot biztosított arra, hogy az intézmény egy 3 csoportszobás épületrésszel bővüljön. Ez 18 autista gyermek ellátását oldja meg.
 
A kivitelezés a mai kor egyik legkorszerűbb eljárásával, a passzívház módszerrel történt. (A passzívházak kiemelkedő hőszigetelésüknek köszönhetően nem igényelnek hagyományos fűtési rendszert. A kívánt hőmérséklethez szükséges viszonylag alacsony hőt főleg a napsugárzásból, illetve az épületben tartózkodó személyek és műszaki berendezések által kisugárzott hőből fedezik.) Az ünnepélyes tanévnyitót követően az autista tanulók birtokba vehették e csodálatos épületet és a korszerűen berendezett termeket, a felújított kerttel együtt.
 
Ezen átszervezésekkel, felújításokkal a Fővárosi Önkormányzat ismételten bizonyította, hogy a feladatok elvégzése nem csak a törvényi kötelezettség teljesítését jelenti, hanem azt is, hogy számára fontos a rászoruló gyermeknek és családjaiknak támogatása is.

Hírek

RSS megtekintés