Négymilliárd forint értékben beruházásokat zárt le a Főtáv

Több mint négymilliárd forintos beruházással újult meg a Főtáv Zrt. 134 hőközpontja, csaknem 6000 méternyi távvezetéke, és számos, a távhőrendszerben meghatározó szerkezete 2009-2014 között. A fejlesztések során új, olcsóbban fenntartható, környezetbarát és energiahatékony berendezéseket és eszközöket építettek be, amellyel a vállalat és a felhasználók is jelentős költségeket takarítanak meg.

A Főtáv a tervszerű és folyamatos fejlesztésekkel a cég az ellátás minőségének és biztonságának fokozását, az energiahatékonyság növelését és a környezeti fenntarthatóságot célozta meg, de legalább ilyen fontos a lakossági terhek csökkentése, a versenyképes árú szolgáltatás nyújtása mind a lakosság, mind a közületi felhasználók részére.
A vállalat 2009-2014 között öt nagyprojektet bonyolított le az Új Széchenyi Terv Környezet és Energia Operatív Programja keretében. A több mint négymilliárd forintos keretösszegű beruházások során megújult a FŐTÁV Zrt. 134 hőközpontja, csaknem 6000 méternyi távvezetéke, és számos, a távhőrendszerben meghatározó berendezése. A komplex fejlesztések az Európai Unió száz százalékos támogatásával valósultak meg.
 
A beruházások közül kiemelkedik az „Új fogyasztók kapcsolása a Főtáv Zrt. távhőrendszereibe” című projekt. Ennek keretében 2009-2011 között több mint 530 millió forintos beruházással korszerűsítette a FŐTÁV Zrt. a Heim Pál Gyermekkórház és SOTE Nagyvárad téri Elméleti Tömb műszakilag elavult hőtermelő és -ellátó rendszereit, így a két létesítmény rákapcsolódhatott a távhőellátásra. A fejlesztésnek köszönhetően nőtt az ellátás biztonsága, költséghatékonyabbá vált az üzemeltetés, ezáltal javultak a kórházakban a dolgozók és a betegek körülményei is.
A primer távhővezetékek energia-hatékony korszerűsítésének az ad különös jelentőséget, hogy a FŐTÁV távhőrendszereiben mintegy 550 km nyomvonalon primer távhővezeték-pár üzemel, amelynek csaknem 60%-a még hagyományos, kőzetgyapot hőszigeteléssel ellátott, vasbeton védőcsatornába fektetett, sok esetben 40-50 éves vezetékelemekből épül fel, hőveszteségük magas. A projekt keretében 2012 és 2014 között összesen csaknem 6000 méter nyomvonalhosszúságban korszerű vezetékpár épült be az elöregedett hagyományos vezetékek helyett.
 
A Főtáv csaknem 3500 saját tulajdonú, felhasználói hőközpontot üzemeltet, amelyeknek jelentős részét a beépítés óta még nem újították fel, hővesztesége és villamosenergia-igénye jelentős. A projektek keretében 134 hőközpont teljes gépészeti, irányítástechnikai, villamos és szakipari felújítása zajlott le 2012 és 2014 között. A jelentős földgáz- és vízveszteségekkel terhelt termikus gáztalanítás kiváltására a Főtáv által üzemeltett 5 nagy fűtőmű közül a Füredi úti és a Rákoskeresztúri Fűtőműben kínálkozott kedvező lehetőség. A berendezés-együttes beépítésének célja a gőzkazános technológia kiváltása, ezáltal egy energetikailag sokkal kedvezőbb üzem kialakítása. A 2014-ben lezajlott fejlesztés eredményeként az újragáztalanítás energiaigénye megszűnik, az új adalékanyag pedig a teljes távhőrendszeren csökkenti a korróziós folyamatokat.
 
A „Kondenzációs kazánok beépítése a Főtáv Zrt. Magasház utcai és Toboz utcai tömbkazánházaiba” alprojekt a saját hőtermelő berendezések energetikai hatékonyságának növelését szolgálja, ami a meglévő kazánok kondenzációs kazánokra történő cseréjével valósult meg. A projekt részeként leválasztó hőcserélő, új füstgáz és égéslevegő-vezeték is létesült, megtörtént a kémények bélelése, valamint a kazán felügyeleti és irányító egység illesztése a távfelügyeleti eszközhöz.
 
A „Budafoki tömbkazánház hőközpontjainak korszerűsítése” alprojekt azért valósult meg, mert a tömbkazánház kondenzációs kazánokkal való rekonstrukciója csak akkor hozza az elvárt mértékű hatásfok-növekedést, ha a fejlesztés keretében a hőközpontokat is átalakítják, alkalmassá téve azokat az új kazánok nyújtotta energetikai előnyök kihasználására. Ennek érdekében a rendszer által ellátott hőközpontokba elő- és utófűtő felületeket építettek be 2014-ben, lehetővé téve a kondenzációs kazán hatásfokának 4,5 %-os növelését.
 
A Főtáv Zrt. éves villamosenergia-felhasználásának több, mint 70 %-át a hőközpontok villamosenergia-igénye generálja, amely alapvetően a szekunder keringtető szivattyúk felhasználásából adódik. Ennek csökkentésére indult el a FŐTÁV-nál a 10 éves szivattyúcsere program. A 2013-ban és 2014-ben 185 hőközpontban cserélték ki keringtető szivattyúkat.  
A fejlesztések hatása 
A távhővezetékek cseréjével jelentősen csökken a hőveszteség, mérséklődik a pótvízveszteség, és nő az üzembiztonság, az érintett hőközpontok működési költsége is lényegesen kedvezőbb lesz a jövőben, ráadásul energetikailag optimálisan szabályozhatóvá váltak. A távhőtermelő berendezések energiahatékony korszerűsítésével jelentősen csökken a földgázfelhasználás és az üzemeltetés költsége is. A Főtáv két tömbfűtőművében a meglévő kazánokat kondenzációs kazánokra cserélte, ami szintén jelentős földgázfelhasználás-megtakarítást eredményez, a szekunder oldali szivattyúcseréknek köszönhetően pedig a villamosenergia-szükséglet is jóval kisebb lesz.
A fejlesztések közvetlen hasznát a korszerűsítésben érintett távhőrendszerek által ellátott felhasználók élvezhetik, de az elért primerenergia-megtakarításon, és az ebből eredő környezetvédelmi eredményeken keresztül a főváros valamennyi lakóját pozitívan érinti.
 
A most lezárult projektek:
  • „Új fogyasztók kapcsolása a Főtáv Zrt. távhőrendszereibe”
  • „Felhasználói hőközpontok (2014) energiahatékony korszerűsítése a Főtáv Zrt. távhőrendszereiben”
  • „Távhőtermelő berendezések (2014) és primer távhővezetékek (2014) energiahatékony korszerűsítése a Főtáv Zrt. távhőrendszereiben”
  • „Felhasználói hőközpontok (2013) és primer távhővezetékek (2013) energiahatékony korszerűsítése a Főtáv Zrt. távhőrendszereiben”
  • Primer távhővezetékek (2012), felhasználói hőközpontok (2012), hőközponti szivattyúk (2013-14) és távhőtermelő berendezések (2014) energiahatékony korszerűsítése a Főtáv Zrt. távhőrendszereiben”

Hírek

RSS megtekintés