Folytatódik a taxisok fokozott ellenőrzése

Hét hónap alatt 3782 taxit vizsgáltak meg a Fővárosi Önkormányzat közlekedésszervezőjeként eljáró Budapesti Közlekedési Központ járműminősítő munkatársai. Sajnálatosan minden negyedik eljárásban szabálytalanságot tártak fel. A taxiellenőrök továbbra is éjjel-nappal, munkanapokon és hétvégén folyamatosan, gyakran a Fővárosi Rendészeti Igazgatóság közterület-felügyelőivel közösen ellenőrzik a taxisok tevékenységét, és kiemelt figyelmet fordítanak az új taxirendelet előírásainak betartatására. Az ellenőrök összesen 6579 próbautazásos taxiellenőrzést végeztek el 2014. március 31-éig, és csaknem minden második esetben találtak szabálytalanságot: leggyakrabban a nyugtaadási kötelezettség elmulasztását, illetve az előírtnál drágább fuvardíj felszámolását.
 
A taxik ellenőrzését elsősorban a pályaudvarok, a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér és a belváros taxiállomásai vagy frekventált helyei közelében végeztük, és figyelembe vettük azokat a hozzánk érkező utaspanaszokat is, amelyekben a megkárosított utasok az indulási helyüket megjelölve kérték a túlzottan magasnak tartott fuvardíj kivizsgálását.

A vizsgálat részletei

A taxiállomás-használati szerződés megkötése előtt a taxik komplex ellenőrzési minősítő vizsgálaton esnek át, ahol a jármű külső és műszaki jellemzőit, a klímát, a bankkártya-elfogadást, a műszaki megfelelőséget ellenőrizzük. A 2013. szeptember 1. és 2014. március 31. közötti időszakban 3782 taxi minősítő vizsgálatát végeztük el. Ezek közül 2909 jármű felelt meg az előírásoknak, 863-nál hiánypótlásra, javításra volt, illetve van szükség, 10 járműnél pedig véglegesen elutasítottuk a kérelmet, azokat javíthatatlanul alkalmatlannak találtuk a taxiközlekedésben való szolgáltatásra.
A taxiszolgáltatást közvetítő és fuvarszervező működési feltételeinek előzetes vizsgálata is a BKK feladata. Az ellenőrzés kiterjed a szolgáltató pénzügyi megfelelőségének vizsgálatára, az infokommunikációs eszközükre vonatkozó műszaki előírások teljesítésére, a diszpécseralkalmazások megfelelőségére, valamint védjegyoltalom alatt álló szabadjelző jóváhagyására. Budapesten korábban 21 fuvarszervező társaság tevékenykedett. Közülük 13 társaság kérelmezte előzetes minősítését.
 
2014. március 31-éig:
tizenegy társaság minősítése volt sikeres, és kapta meg előzetes hozzájárulásunkat;
egy társaság az informatikai minősítésen való alkalmatlansága miatt jelenleg ismételt auditra vár;
további egy, a hiánypótlás teljesítésére váró társaság a minősítési eljárásban időközben minősített cégbe olvadt.
 
Minősített és regisztrált fuvarszervezőként tevékenykedhet:
a Főtaxi Autóközlekedési és Szolgáltató Zrt.;
a Taxi Plus Europe Kft.;
a Reklámtaxi Fuvarközvetítő Kft.;
az RT5 Taxi Holding Kft.;
a Taxi4 Kft.;
a City Taxi Fuvarszervező Szövetkezet;
a Városi Taxi (Centrum Taxi Szolgáltató Kft.);
a 6X6 Taxi Közlekedési Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.;
a TOP Taxi-2000000 Kft.;
a Tele 5 Taxi Hungary Kft.
és az MB Elit Luxury Kft.
 
Összesen 5503 nyílt és 6579 próbautazásos ellenőrzést végeztünk a 2013. szeptember 1. és 2014. március 31. közötti időszakban. Ezek során:
 
364-szer kezdeményeztük a Budapest Főváros Kormányhivatala Közlekedési Hatóságánál taxiengedély visszavonását, mert az ellenőrzött taxinak nem volt érvényes taxiállomás-használati engedélye;
a próbautazásokon 1711-szor tapasztaltuk – ez az ellenőrzések mintegy 26%-a –, hogy a szolgáltató a fuvarfeladat befejeztével nem ad nyugtát vagy számlát a fuvardíj átvételéről. Az illetékes hatóságokat hivatalosan értesítjük erről;
a próbautazások alkalmával 585 esetben tapasztaltunk olyan mértékű árdrágítást, vagyis a rendeletben rögzített hatósági ártól magasabb ár alkalmazását, a taxaméter mérésének külső befolyásolását, hamisszámla-adást, illetve a viteldíjmérő óra használata nélküli szolgáltatásvégzést, aminek következtében a taxiállomás-használati engedélyt azonnali hatállyal felmondtuk, értesítettük a Közlekedési Hatóságot, és kértük az árdrágító szolgáltató taxiengedélyének visszavonását. Ezzel párhuzamosan eljárást kezdeményeztünk a Fogyasztóvédelmi Hatóságnál is a vásárlók megkárosítása miatt.
91 alkalommal tapasztaltunk engedély nélküli személyszállítási szolgáltatást. Ezekben az esetekben eljárás megindítását kezdeményeztük a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnál, valamint az illetékes közlekedési hatóságnál.
 
Továbbra is folyamatosan ellenőrizzük a taxisok tevékenységét éjjel-nappal, munkanap és hétvégén, kiemelt figyelmet fordítva a hatóságilag rögzített ár betartására. Az ellenőrzések egy jelentős részében a BKK a Fővárosi Rendészeti Igazgatóság közterület-felügyelőivel közösen végzi, de közös ellenőrzéseket hajtottunk végre a Nemzeti Adó- és Vámhivatallal, Budapest Főváros Kormányhivatala Fogyasztóvédelmi Felügyelőségével, és a rendőrséggel.

A taxirendeletről

2013. szeptember 1-jén lépett életbe a Fővárosi Önkormányzat által megalkotott új budapesti taxirendelet (31/2013. (IV. 18.) Főv. Kgy.). Ennek értelmében a taxik az eddigi maximált ár helyett fix viteldíjjal fuvaroznak. Az alapdíj 450 forint; kilométerenként 280 forintot, várakozásnál pedig percenként 70 forintot kell fizetni. A rendelet előírásai betartásának ellenőrzésére – különösen a fix ár alkalmazására – közös ellenőrzésbe kezdett a Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság, a Budapesti Közlekedési Központ, valamint Budapest Főváros Kormányhivatala Fogyasztóvédelmi Felügyelősége. Budapesten 2014. január 16-ától a gyártási évtől számított 15 évesnél idősebb gépkocsikkal nem lehet személyszállítást végezni.
 
Budapesti Közlekedési Központ
 

Hírek

RSS megtekintés