Fővárosi Közgyűlés: elfogadták a 2013-as költségvetési koncepciót

Csaknem kilencven előterjesztést tárgyalhat meg idei utolsó ülésén a Fővárosi Közgyűlés. Elfogadták a jövő évi költségvetési koncepciót, amely szerint az egyensúlyos büdzsé feltétele, hogy a BKV-hoz kapcsolódó forráshiányt kezeljék, ez ügyben folynak a tárgyalások a kormánnyal. A főváros hatáskörébe kerülnek 2013-tól az utcaelnevezések. Döntöttek a városatyák a jövő évi temetkezési, kéményseprési és szippantási díjakról. Mintegy 280 millió forint önrészt biztosítottak a villamos- és trolibusz-beszerzési tenderhez.

Elfogadta a Fővárosi Közgyűlés a fővárosi önkormányzat 2013-as költségvetési koncepcióját, 18 igen, 12 nem szavazattal, 3 tartózkodás mellett. Tarlós István főpolgármester és pénzügyi helyettese, Bagdy Gábor előterjesztése ismerteti, hogy a 2012-es költségvetés tervezése és végrehajtása sokkal feszítettebb volt, mint a korábbi években, a gazdasági válság ugyanis tovább folytatódott, a működési bevételek 24,3 milliárd forinttal csökkentek. A 2012-es és a későbbi évek költségvetéseit tovább determinálja az előző városvezetés öröksége: több olyan projekt is indult, amelyek aránytalan terhet rónak a fővárosra, és új projektek indítása is szükséges, ezek közül a legjelentősebb a BKV járműállományának cseréje. A nehézségek ellenére a főváros több eredményt is fel tudott mutatni, mint az Alstom-metrókocsi szerződés rendbetétele, a 4-es metró új szerződése, a vízművek visszavásárlása, a CET visszaszerzése és a hajléktalanprogram.

Idén a fővárosi önkormányzat költségvetésének legsúlyosabb problémája a budapesti közösségi közlekedés finanszírozása volt. A főváros áthidaló kölcsönt nyújtott a BKV-nak, zárolta egyes önként vállalt feladatok előirányzatát, valamint a működési kiadások 10 százalékát. 2012-ben az állam és a főváros ugyanakkora terhet vállalt a közösségi közlekedés finanszírozásában, együttesen 67,8 milliárdot fordítottak a BKV-ra. Az előterjesztés rögzíti, hogy 2012-ben elkerült a fővárostól a kórházak és a tűzoltó-parancsnokság működtetése, 2013-ban pedig az oktatási, a szakképzési intézetek, a gyermek- és ifjúságvédelmi intézmények, valamint a fogyatékosok és a pszichiátriai betegek otthonai, emiatt az önkormányzat bevételi szerkezete alapjaiban változik meg.

Jövőre 142 milliárd lesz a közösségi közlekedés működési forrásigénye

Jövőre a központi költségvetés nem tervez normatív tömegközlekedési támogatást, a BKV 23 milliárd forintot kaphat az államkasszából (a jövedelemkülönbség-mérséklés megszüntetésének és a főváros-kerületek közötti forrásmegosztás módosításának köszönhetően). A fővárosi közösségi közlekedés működési forrásigénye jövőre 142,2 milliárd forint lesz, ebből 69 milliárd fedezhető a jegyárbevételekből. Az előterjesztés leszögezi: e forráshiány kezelése elengedhetetlen feltétele a 2013-as egyensúlyos büdzsé megteremtéséhez, ez ügyben pedig folynak a tárgyalások a kormánnyal.

A fővárosi önkormányzat pénzügyi pozícióját jövőre javíthatja, hogy módosul az iparűzési adó alapjának számítása, bevezetik a közműadót, és az állam átvállalja a főváros adósságainak várhatóan 40 százalékát. Utóbbinak köszönhetően a 21 milliárdra tervezett adósságszolgálat (vagyis a hitelek után fizetendő kamatok) jelentősen csökkenhet.

A főváros hatáskörébe kerülnek a közterületi elnevezések

Elfogadta a közgyűlés a közterületek és városrésznevek megállapításáról szóló új rendeletet 18 igen szavazattal, 14 tartózkodás mellett. Az elmúlt 22 évben a főváros hatásköre volt a városrésznevek megállapítása, a több kerületet érintő, valamint a személynevet viselő közterületek elnevezése, utcanév védetté nyilvánítása, minden egyéb elnevezés és névváltoztatás a kerületek hatáskörébe tartozott. Ez a megosztott hatáskör az új önkormányzati törvény miatt 2013-tól megszűnik, és minden közterületi elnevezés a fővárosi önkormányzat hatáskörébe kerül. Budapesten jelenleg 8204 elnevezett közterület található, a legtöbb (674) a XI. kerületben, a legkevesebb (73) a VII. kerületben. A rendelet mellékletét képezi a védett utcanevek listája, a  városrészek nevei és lehatárolásuk. Az új rendelet védelem alá helyez – a meglévő 444 védett utcanév mellett – több mint 300 elnevezést.

Hatályon kívül helyezett rendelet az AB döntése után

Hatályon kívül helyezte a Fővárosi Közgyűlés szerdán azokat az önkormányzati rendelkezéseit, amelyben tiltott, közösségellenes magatartásokat fogalmaztak meg. Az Alkotmánybíróság november közepén semmisítette meg a szabálysértési törvény azon passzusát, amely lehetővé tette az önkormányzatoknak, hogy a törvényben nem szereplő, tiltott, közösségellenes magatartásokat szabályozzák és szankcionálják. A testület 29 igen szavazattal, a Jobbik 3 ellenszavazata mellett elfogadott határozata 16 rendeletet érint, köztük a fővárosi közterületek használatáról, a temetkezés rendjéről, a zöldterületek védelméről és a parkolásról szóló rendelet egyes szakaszait.

Díjemelésekről döntött a közgyűlés

Az infláció mértéke alatt, átlagosan 4,5 százalékkal emelkednek a kéményseprési díjak Budapesten jövőre - döntött 18 igen, 13 nem szavazattal a közgyűlés. A Fővárosi Kéményseprőipari Kft. (Főkétüsz) által készített díjmódosítási javaslat szerint az egyedi kémények évi egyszeri ellenőrzéséért, tisztításáért és műszaki felülvizsgálatáért áfa nélkül 1602 forintot kellene fizetni, gyűjtőkémények esetében pedig 3573 forintot. A központi fűtési kémények, csatornák és aknák együttes vizsgálata és tisztítása mérettől és fűtéstípustól is függ: a díjak nettó 376 és 1419 forint között lennének.

Elfogadták a kegyeleti közszolgáltatási díjak nettó 4,2 százalékos emelését is 18 igen, 15 nem szavazattal. György István városüzemeltetési főpolgármester-helyettes a vitában hangsúlyozta, hogy a legtöbbször - az esetek több mint 84 százalékában - igénybe vett szórásos és hamvasztásos temetkezés költsége infláció alatt, 1,7, illetve 3,4 százalékkal emelkedik. Újdonság, hogy a sírhelyek újraváltási díját kamatmentes részletekben is kifizethetik az ügyfelek, és ezt a már folyamatban lévő esetekben is lehet majd alkalmazni. Az előterjesztés emlékeztet arra, hogy a hagyományos koporsós elhelyezés, mint temetkezési forma drasztikusan csökken.

18 igen, 15 nem szavazattal döntött a közgyűlés a Fővárosi Településtisztasági és Környezetvédelmi Kft. által nyújtott közszolgáltatások díjairól. Az ingatlantulajdonosok nagyobb részét érintő, az ivóvízfogyasztáson alapuló folyékony hulladék gyűjtésének és elszállításának díja nem változik, köbméterenként 337,7 forint plusz áfa marad. A mért fogyasztással nem rendelkező ingatlanokról elszállított szennyvíz, illetve mért fogyasztás esetén az azt meghaladó mennyiség esetében 4,5 százalékos az emelés, ami köbméterenként 82 forintot jelent - így egy köbméter szennyvíz kezelése nettó 1898 forintba fog kerülni.

Mentesség az iparűzési adó alól egymillió forintos adóalap alatt

Mentességet kapnak jövőre a helyi iparűzési adó alól azok a vállalkozók, akiknek adóalapja nem haladja meg az egymillió forintot - döntött egyhangúlag a Fővárosi Közgyűlés. A testület a november végi ülésén - a helyi adókról szóló törvény alapján - már döntött a kedvezményekről, akkor 700 ezer forintban állapította meg a mentességi határt, ezt azonban a Fidesz-KDNP frakció javaslatára felülvizsgálták.

Megállapodhat a főváros a kerületekkel a parkolási feladatok átadásáról

Megállapodhat Budapest öt fővárosi kerülettel a parkolási feladatok átadás-átvételéről, a képviselők egyhangúlag szavazták meg az erről szóló előterjesztést. György István városüzemeltetési főpolgármester-helyettes a vitában jelezte: a megállapodás a fővárosi tulajdonú, közterületi parkolókról, valamint a parkoló órákról szól. Az átadás oka, hogy az önkormányzati törvény 2013. január elseji hatállyal a kerületek feladatkörébe sorolta a parkolók üzemeltetését. Hozzátette: a határozatban a VI., a VII., a VIII., a IX., és a XIII. kerülettel kötendő megállapodást hagyták jóvá. Ha megkötik a városrészekkel a szerződést az átadásról, akkor a továbbiakban a kerületek üzemeltetik majd egyebek mellett az Andrássy út, a Bajcsy-Zsilinszky út, az Üllői út, a Kerepesi út és a Mester utca egy szakaszán és a Nagykörúton a parkolókat. A bevételeket a megállapodástervezet szövege szerint a többi parkolási bevételtől elkülönítetten szedi be és tarja nyilván, ez az összeg a Fővárosi Önkormányzatot illeti. György István az előterjesztésben jelezte: a bevételek és költségek elszámolásának szabályai a jelenleg végzett üzemeltetés eddigi tapasztalatain alapul, de a féléves üzemelés alapján felülvizsgálják és 2013. július elsejével véglegesítik.

Önrészt biztosított a közgyűlés a villamos- és trolibeszerzéshez

Ellenszavazat nélkül, 30 igen vokssal, egy tartózkodás mellett döntött a közgyűlés arról, hogy a villamos- és trolibusz járműbeszerzési projekthez 288 millió forint önrészt biztosít. A beruházás részeként 37 villamost (25 rövid és 12 hosszú járművet) és 24 trolibuszt (14 szóló és 10 csuklós járművet) szerez be a főváros, három remízt korszerűsítenek (azért, hogy az alacsonypadlós járműveket üzemeltetni, karbantartani tudják), valamint átépítik a peronokat a budai fonódó villamosberuházáshoz kapcsolódóan a Szent Gellért tér és a Kelenföldi pályaudvar, valamint a Déli pályaudvar és a Savoya park között. A projekt költségeinek 99,33 százalékát uniós támogatásból biztosítják. A közgyűlési vitában elhangzott: a járműbeszerzési tender január elején kiírható, a főváros 2015 végéig fel tudja használni a beruházáshoz biztosított forrásokat.

Fejlesztések a Városmajorban

Nem keríti körbe, hanem bekamerázza a XII. kerületi önkormányzat a Városmajor parkot, ahol több fejlesztést is megvalósítanak. A Fővárosi Közgyűlés szerdán 29 igen szavazattal, egy tartózkodás mellett fogadta el, hogy a kerületi önkormányzat a korábban megítélt 150 millió forint forrást a körbekerítés helyett a fejlesztésekre használhassa fel. Az önkormányzat elvégezné a szükséges kertészeti munkálatokat, egy európai színvonalú, többgenerációs játszóteret alakítanának ki, a lakosság kérésére kiépítenének egy kutyafuttatót és kijavítanák a BSE-teniszpályák veszélyes állapotban lévő kerítését.

Értékesíti a fővárosi önkormányzat a Margit híd és a Szabadság híd felújítása során keletkezett fémhulladékot - a képviselők erről 24 igen és 7 tartózkodás mellett döntöttek. A határozat szerint 1585 tonna fémhulladékról van szó, amelyet a főváros mintegy nettó 102 millió forintért ad el.
 
A közgyűlés egyhangúlag határozott arról is, hogy Lukács Margit, Petress Zsuzsa, Rajz János és Szirtes Ádám színművésznek emléktáblát állítanak, az ezzel kapcsolatos kiadások fedezetére mintegy 1,8 millió forintot biztosít a Budapesti Történeti Múzeumnak.

Hírek

RSS megtekintés