Egy éve lépett hatályba a fővárosi taxirendelet

2013. szeptember 1-e, a Fővárosi Közgyűlés taxiszolgáltatást szabályozó rendeletének hatálybalépése óta jelentősebb változások történtek Budapest taxiszolgáltatási piacán, mint az előtte lévő 25 évben együttvéve. A taxirendelet előírásai alapján az alábbiak szerint alakult át a személytaxival végzett személyszállítási szolgáltatás piaca az elmúlt egy év alatt.

•         A személytaxikra előírt magasabb műszaki követelmények – így különösen a legalább 55 kW motorteljesítmény és az EURO 4 környezetvédelmi besorolás, a minimum 2550 mm tengelytávolság, a csomagtartó minimális mérete és a működőképes légkondicionáló berendezés kötelező előírása – eredményeként nagymértékben javult az utasok kényelmi kiszolgálása. A gépjárművek életkorának korlátozása, illetve a téli gumiabroncs használatának október 15. és március 15. közötti kötelezővé tétele növelte a személytaxik biztonságát. A taxirendelet a szolgáltatóknak nyújtott átmeneti türelmi ideje 2015. július 1-jén lejár. Ettől kezdve minden személytaxi-gépjármű maximum 10 éves vagy annál fiatalabb kell hogy legyen. Mindezek fejleménye, hogy a fővárosi utasok a taxirendelet hatályba lépése óta eltelt egy évben magasabb biztonsági követelményeknek megfelelő magasabb színvonalú szolgáltatást kapnak.

•         Fontos változás, hogy Budapesten immár minden taxi köteles elfogadni bank- és hitelkártyákat a fizetés során. Ezáltal Budapest a világ élvonalához csatlakozott, hiszen számos világvárosban sem biztosított mind a mai napig a kötelező bankkártya-elfogadás a taxikban.

•         A gépkocsi cseréjére vállalkozó taxiszolgáltatók a taxirendelet műszaki előírásait megismerve hozhatták meg döntésüket a tevékenység folytatásáról, és vásárolhattak olyan gépkocsit, amelyik már megfelel az elvárásoknak.

•         Kiszűrték azokat, akik rossz minőségű szolgáltatást nyújtottak. A korábbinál szigorúbb minőségi szabályozás, a magasabb műszaki és pénzügyi követelmények és a taxirendelet előírásainak folyamatos ellenőrzése következtében a taxiszolgáltatók száma a korábban indokolatlanul magas 5600-ról ötezerre, a fuvarszervező vállalkozásoké 21-ről kilencre csökkent.

•         A havi fuvarszám Budapesten nem csökkent: havonta körülbelül egymillió megrendelés történik, ami éves szinten 35-40 milliárd forint árbevételt eredményez a taxiszolgáltatóknál.

•         A taxirendeletnek köszönhetően a világ számos nagyvárosához hasonlóan most már Budapestre is jellemző az egységes arculatú taxik megjelenése. A sárga taxik jól megkülönböztethető, minősített szolgáltatási színvonalat képviselnek Budapest közlekedésében. (A taxirendelet alapján még 150 taxis szeptemberben – a szerződés lejártáig – a taxija korábbi színével dolgozhat. Ők tavaly augusztusban kötöttek 1 évre szerződést a BKK-val a taxiállomás-használatról, ezért a számukra előírt egységes „sárga arculat” teljesítési határideje 2014. szeptember 18. Ezen dátumot követően csak sárga taxik lesznek forgalomban, egységes arculattal, minimálisra korlátozott reklámfelületekkel, egységes utastájékoztató és utasjog-tájékoztató feliratokkal belül és kívül.)

Előzetes ellenőrzés és megfelelőségi vizsgálat

A személytaxi üzemeltetője a tevékenységi engedély megszerzése előtt köteles a személyszállítási szolgáltatásokról szóló törvény szerinti előzetes igazolás kiadásához szükséges, a taxirendeletben meghatározott iratokat benyújtani a BKK-nak. Az előzetes igazolást közlekedésszervezőként – a vállalkozások előzetes vizsgálatát és a járművek minősítését követően – a taxirendelet szerinti taxiállomás-használati hozzájárulással egyidejűleg adják ki. 

2013. szeptember 1-je óta
 
•         6908 darab jármű minősítését végezték el, melyben 5432 darab gépkocsi elsőre „megfelelt” minősítést kapott;
•         pótszemlére 1457 darab járművet rendeltek vissza, melyek az újabb minősítésen megfeleltek;
•         véglegesen 19 darab személytaxi szolgáltatói megfelelőségét utasították vissza. 

2014. szeptember 1-jén az alábbi 9 fuvarszervező rendelkezett a BKK mint közlekedésszervező előzetes minősítésével:

•         Főtaxi Zrt.
•         TaxiPlus Europe Kft.
•         TAXI 4 Kft.
•         City Taxi Fuvarszervező Szövetkezet
•         MAXTAXI Magyarország Zrt.
•         6X6 Taxi Kft.
•         TOP Taxi-2000000 Kft.
•         MB ELIT LUXURY Kft.
•         RT 5 TAXI HOLDING Kft. 

Jelenleg – a beadott kérelmek alapján – a Tele 5 Taxi Hungary Kft., a MAGyar TAXI Kft. és a TaxiLike Hungary Kft. előzetes megfelelőségét vizsgálják. A Centrum Taxi Szolgáltató Kft. 2014. augusztus 5-én fuvarszervezői tevékenységét befejezte, erről értesítette a BKK-t.

Az ellenőrzések részletei

Taxiellenőreink három műszakban, munkanapokon és hétvégén is folyamatosan, széles körű együttműködéssel, a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező állami és önkormányzati szervek bevonásával ellenőrzik a taxiszolgáltatók tevékenységét, a taxirendeletben foglaltak megtartását, kiemelt figyelemmel a rögzített hatósági árak betartására. 

A taxiszolgáltatás-ellenőrző munkatársak az érintett hatóságokkal közösen végzett ellenőrzésen túl önállóan is ellenőrzik, hogy a személytaxi-szolgáltatók megfelelnek-e a taxirendelet előírásainak. A taxiellenőrök a megállapításaikat, tapasztalataikat jegyzőkönyvben rögzítik, amit a BKK további intézkedésre az illetékes közlekedési felügyelőségnek vagy más hatóságnak továbbít, illetve súlyos jogsértés esetén intézkedik a taxiállomás-használati megállapodás felmondására, mely a budapesti taxiengedély visszavonását is magával vonja. 

Az elmúlt egy évben a taxiellenőrök

•         10.631-szer voltak próbautazáson;
•         ellenőrzéseik alkalmával 19.596 szabálytalanságot állapítottak meg.

 

A taxirendeletről

 

 

2013. szeptember 1-jén lépett életbe a Fővárosi Önkormányzat által megalkotott új budapesti taxirendelet – a személytaxival végzett személyszállítási szolgáltatás és a személytaxi-szolgáltatást közvetítő és szervező szolgálat működtetésének feltételeiről, a taxiállomások létesítésének és igénybevételének rendjéről és a személytaxi-szolgáltatás hatósági áráról szóló 31/2013. (IV. 18.) Főv. Kgy. rendelet  –, melynek értelmében a taxik az eddigi maximált ár helyett fix viteldíjjal fuvaroznak. Az alapdíj 450 forint; kilométerenként 280 forintot, várakozásnál pedig percenként 70 forintot kell fizetni. A rendelet előírásai betartásának ellenőrzésére – különösen a fix ár alkalmazására – közös ellenőrzésbe kezdett a Fővárosi Önkormányzat Rendészeti Igazgatósága, a Budapesti Közlekedési Központ, valamint Budapest Főváros Kormányhivatala Fogyasztóvédelmi Felügyelősége. Budapesten 2014. január 16-ától a gyártási évtől számított 15 évesnél idősebb gépkocsikkal nem lehet személyszállítást végezni.
 
Budapesti Közlekedési Központ

Hírek

RSS megtekintés