A fűtési szezonnal együtt indul a kémények fokozott terhelése

Október 15-vel hivatalosan is elindul a fűtési szezon. A tüzelőberendezések átvizsgálása mellett a biztonság szempontjából kiemelt fontosságú, hogy a kémények megfelelő állapotban legyenek.

Budapest területén a FŐKÉTÜSZ Fővárosi Kéményseprőipari Kft. látja el a kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatást. A Társaság végzi az éves rendszeres kéményellenőrzést és szükség szerinti tisztítást, illetve a kémények feltételezhető üzemzavara (pl. a kéménydugulásból adódó égéstermék visszaáramlása, vagy szénmonoxid-érzékelő riasztása stb.) esetén is a FŐKÉTÜSZ szakemberei az illetékesek. A Fővárosi Kéményseprőipari vállalat a fűtési idényben hétvégenként hétfő reggelig ügyeletet tart fent, amely keretében segíti a veszélyhelyzetek megoldását. Az ügyeleti szolgálatról felvilágosítás szerezhető a 06 1 251 5000-es telefonszámon, illetve a www.kemenysepro.hu oldalon.

„A kémény potenciális veszélyforrás. A rendszeres ellenőrzéssel megelőzhetők a lehetséges veszélyhelyzetek. Az élet- és preventív tűzvédelem érdekében a lakosság legfontosabb tennivalója, hogy tegye lehetővé az ingatlanba való bejutást, a kémény ellenőrzését. Természetesen tisztában vagyunk vele, hogy a kéményseprő-ipari közszolgáltatás tűrése némi kellemetlenséggel jár az ingatlantulajdonosok, -használók számára, hiszen a vizsgálat idejére otthon kell maradni. Azonban azt a rövid időt, amit az ingatlanok többségében évente egyszer esedékes vizsgálat jelent, nemcsak törvényileg kötelező, de érdemes is erre áldozni. Az égéstermék elvezetők esetleges szabálytalanságai, illetve életveszélyes állapota annak használója mellett a környezetében élők életét és vagyonát is veszélyezteti.” – hívta fel a figyelmet Kovács Balázs, a Fővárosi Kéményseprőipari Kft. ügyvezető igazgatója.

A kéményellenőrzés folyamatos közszolgáltatás, nem szezonális tevékenység
 
A kéményellenőrzést és a szükség szerinti tisztítást nem szezonális jelleggel végzi a közszolgáltató. A gáz tüzelés esetében előírt évi egy, illetve a szilárd tüzelés esetében előírt évi két vizsgálat és szükség szerinti tisztítás biztosítja a kémények megfelelő működését, így az egymillió fővárosi kémény ellenőrzését nem kell a fűtési szezonra korlátozni, hanem azt a FŐKÉTÜSZ Fővárosi Kéményseprőipari Kft. munkatársai az év minden munkanapján folyamatosan végzik.
 
Intenzívebb időszak inkább a megrendelésre végzett szakvéleményezés területén jelenik meg. Az elavult, alacsony hatásfokkal működő készülékek lecserélését, a korábban feltárt kéményhibák javítását nem érdemes szeptember-októberre hagynia a tulajdonosoknak, hiszen a kéményseprő-ipari szakvélemények kiadása mellett számos más engedélyezési eljárást (építési engedély, gázterv stb.) végig kell járni ekkor.

A kéményseprő nemcsak szerencsét, hanem biztonságot is hoz

A kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 27/1996. (X.30.) BM rendelet rendelkezik arról, hogy az ellenőrzési és a tisztítási munkákat rendszeresen azonos évszakban kell elvégezni, azaz a kéményseprő minden évben az év ugyanazon időszakában érkezik. A kéményseprők az ellenőrzés előtt legalább nyolc nappal plakát útján értesítik az ingatlantulajdonosokat a vizsgálat időpontjáról. Amennyiben zárva találják a lakást a meghirdetett időpontban, úgy értesítést hagynak a helyszínen a második vizsgálat időpontjáról.

A biztonságot mindenkinek meg kell fizetnie

A Fővárosi Közgyűlés 2012. július 1-jével módosította a közszolgáltatásra vonatkozó rendeletét (74/1997). A módosítás célja, hogy a kötelező közszolgáltatás teljes költségét ne kizárólag a jogkövető állampolgárok fizessék meg, hanem minden ingatlantulajdonos, azok is, akik korábban nem biztosították a közszolgáltatás teljes körű elvégzését. Amennyiben a közszolgáltató a második kiszállás során sem tud az ingatlanba bejutni, a közszolgáltatás díjával megegyező összegű pótdíjat köteles kiállítani.

A havi 162 Ft kompromisszumokat követel

Egy teljesen általános, egyedi működő kémény éves díja havi szinten mindössze 162 Ft-ot jelent, ezzel a kéményseprés az egyik legolcsóbb közszolgáltatás. Ahhoz, hogy a díjat ilyen alacsony szinten lehessen tartani, az ellenőrzést sormunka jelleggel kell végezni, azaz épületről épületre haladva, előre tervezett, ütemezett módon. Az ad hoc, nem tervezett munkavégzés jelentősen növelné a költségeket, és ezáltal a közszolgáltatás díját. A sorseprés ideje alatt, a két vizsgálati időpont között lehetőség van előre egyeztetett időpontra kérni az ellenőrzést, aminek többletköltsége a 2.982 Ft-os kiszállási díj. Az időpontot a területi kirendeltségeknél lehet egyeztetni telefonon vagy személyesen.

A hatóságok büntethetik, ha valaki nem engedi be a kéményseprőt

A második alkalommal is zárva talált lakásokat a közszolgáltató köteles átjelenteni az elsőfokú tűzvédelmi hatóságnak, az a katasztrófavédelemnek, aki 2013. január 1-jétől tűzvédelmi bírsággal jogosult büntetni az ingatlan tulajdonosát. A kéményseprőknek jogszabályban rögzített jelentési kötelezettsége van a katasztrófavédelmi kirendeltség, illetve az építésügyi hatóság felé abban az esetben is, ha életveszélyt állapít meg, vagy ha a korábban jelzett szabálytalanságot az ingatlan tulajdonosa nem hárítja el. A hatóságok ilyen esetekben is jogosultak a bírság kiszabására. Amennyiben egy életveszélyesnek nyilvánított kéményre gáztüzelésű berendezés van kötve, úgy azt a gázszolgáltató felé is jelentenie kell a közszolgáltatónak, ami a gázszolgáltatásból való kizárást is maga után vonhatja.
 
dr. Szűcs Panni
Kommunikációs és PR igazgató
BVK Holding Zrt.

Kéményseprő-ügyelet

06 1 251 5000

Hírek

RSS megtekintés