A Fővárosi Önkormányzat megnyitotta Környezetvédelmi Alapjának önálló alszámláját

A fővárosi gazdasági szervezetek és magánszemélyek adományai fogadására a Fővárosi Önkormányzat kérésére az OTP Bank Nyrt. megnyitotta a „Fővárosi Önkormányzat Környezetvédelmi Alap” alszámlát, melynek számlaszáma: 11784009-15490012-11250003. A Fővárosi Önkormányzat fenti alszámla megnyitásával – átlátható és elkülönített pénzügyi és döntéshozatali módon – lehetőséget kíván biztosítani a fővárosi környezet- és természetvédelem mellett elkötelezett cégeknek és magánszemélyeknek arra, hogy adományaikkal, támogatásaikkal hozzájárulhassanak a Fővárosi Önkormányzat célkitűzéseinek – különösen a fővárosi környezet- és természetvédelmi projektek –megvalósításához.

Az elkötelezett fővárosi működésű cégek közül különösen számítunk a társadalmi felelősséget vállaló és fenntartható gazdasági irányításban működő, továbbá az EMAS-nyilvántartásba vett gazdasági szervezetek együttműködésére. Előre is megköszönjük a környezetvédelem iránt elkötelezett fővárosi gazdasági szervezetek és magánszemélyek együttműködését, adományait.

A Fővárosi Közgyűlés 1996-ban rendeletével hozta létre a Fővárosi Önkormányzat Környezetvédelmi Alapját. A Fővárosi Környezetvédelmi Alap célja, hogy hatékonyan segítse a Fővárosi Önkormányzat törvényben meghatározott környezetvédelmi feladatainak ellátását, különösen a fővárosi környezeti állapot javítását. Ezen belül is kiemelt célkitűzés a Fővárosi Közgyűlés által jóváhagyott fővárosi környezetvédelmi program céljainak és intézkedési tervének civil szervezetek, társasházak, végső soron a főváros lakosságának részvételével történő megvalósítása.

A Környezetvédelmi Alapból a vissza nem térítendő támogatást kizárólag pályázat útján lehet elnyerni. A Környezetvédelmi Alap pályázat évente egyszer kerül kiírásra. A pályázati felhívás és részletes pályázati kiírás tartalmáról, valamint a beérkezett pályázatok elbírálásáról a Fővárosi Közgyűlés dönt.

A pályázaton részt vehet minden civil szervezet, alapítvány, budapesti telephelyű közoktatási intézmény, budapesti telephelyű felsőoktatási intézmény, valamint társasház, amely az elnyert összegből Budapest közigazgatási területén végez környezet- és természetvédelmi tevékenységet.

A Környezetvédelmi Alap támogatását kizárólag környezetvédelmi célokra lehet felhasználni, különösen a következő, kiemelt pályázati célokra:
•a fővárosi lakosság közvetlen lakókörnyezetének és zöldterületeinek tisztaságát, rendezettségét, rendszeres gondozását elősegítő akciók és programok támogatása;
•környezetvédelmi és természetvédelmi szemléletformálás a fővárosban;
•helyi védett természeti értékek megőrzését, eredeti, természetes állapotuk helyreállítását, valamint bemutatását segítő programok, akciók, továbbá a helyi védett természeti értékek fizikai védelmét szolgáló létesítmények kialakításának, illetve a meglévő kapcsolódó létesítmények karbantartásának és felújításának támogatása;
•az avar és kerti zöld hulladék komposztálás elősegítését célzó programok, akciók támogatása.

A nyújtandó támogatás mértéke legfeljebb a tervezett költségek 75 %-át érheti el. A pályázó szervezet működése, a projekt közvetett költségei a Környezetvédelmi Alapból nem támogathatók.

A Környezetvédelmi Alap jelenlegi bevételei:
•a Fővárosi Önkormányzat bevételeinek a Környezetvédelmi Alap támogatására elkülönített összege,
•a Főváros közigazgatási területén kivetett természetvédelmi bírság.

A Környezetvédelmi Alap további tervezett bevételei:
•az illetékes környezetvédelmi hatóság által a Fővárosi Önkormányzat területén jogerősen kiszabott környezetvédelmi (levegőtisztasági, hulladékgazdálkodási és vízszennyezési) bírságok összegének 30 %-a,
•a Környezetvédelmi Alap elkülönített számlájára érkezett adományok.

A Fővárosi Környezetvédelmi Alappal kapcsolatos jogszabályok, pályázati felhívások folyamatosan nyomon követhetők a Budapest Portálon (www.budapest.hu).

Hírek

RSS megtekintés