Konferencia Európa jövőjéről

Az Európa jövőjéről szóló konferencia egyedülálló és időszerű lehetőséget kínál az európai polgárok számára az Európa előtt álló kihívások és kiemelt feladatok megvitatásához. Függetlenül attól, hogy ki hol él és mivel foglalkozik, ez az a fórum, ahol elgondolkozhat azon, hogy milyen jövőt is képzel el az Európai Unió számára.

Az Európai Parlament, a Tanács és az Európai Bizottság elkötelezték magukat amellett, hogy meghallgassák az európai polgárokat, valamint, hogy – hatásköreik keretei között – lépéseket tegyenek a megfogalmazott ajánlások megvalósítása érdekében. A konferencia a tervek szerint 2022 tavaszáig elfogadja idevágó következtetéseit és iránymutatással szolgál Európa jövőjét illetően.

Kik vehetnek részt a konferencián?

Bármilyen társadalmi helyzetű és az Unió bármely szegletéből érkező európai polgárok, köztük a fiatalok, akik központi szerepet játszanak az európai projekt jövőjének alakításában.

Európai, nemzeti, regionális és helyi szintű hatóságok, valamint a civil társadalom és egyéb szervezetek, amelyek rendezvényeket kívánnak szervezni és ötletekkel akarnak hozzájárulni a konferenciához. Minden résztvevőnek tiszteletben kell tartania az alapelveket rögzítő chartában lefektetett értékeket.

Milyen elemekből épül fel a konferencia?

  • A többnyelvű digitális platform lehetőséget biztosít a polgárok számára arra, hogy megosszák ötleteiket és témákat vessenek fel online.
  • A decentralizált rendezvények emberek és szervezetek, valamint nemzeti, regionális és helyi szintű hatóságok által Európa-szerte megrendezett online, személyes részvétellel zajló, illetve hibrid rendezvények lesznek.
  • Az európai polgári vitacsoportok különböző témákat vitatnak majd meg, és előterjesztik a kapcsolódó javaslataikat. A vitacsoportok földrajzi származás, nem, életkor, társadalmi-gazdasági háttér és/vagy képzettségi szint tekintetében reprezentatívak lesznek.
  • A konferencia plenáris ülései biztosítják majd, hogy a nemzeti és európai polgári vitacsoportok témák szerint csoportosított ajánlásait előre meghatározott kimenetel és anélkül vitassák meg, hogy hatókörüket előre meghatározott szakpolitikai területekre korlátoznák. A konferencia plenáris ülésének tagságát egyenrangú felekként az Európai Parlament, a Tanács és az Európai Bizottság képviselői, valamint az összes nemzeti parlament képviselői, továbbá polgárok fogják alkotni. A plenáris ülésen a Régiók Bizottsága, a Gazdasági és Szociális Bizottság, a szociális partnerek és a civil társadalom is képviseltetni fogja magát. Az EU nemzetközi szerepéről szóló vitákban az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője is részt fog venni. Az ülésre a legfontosabb érdekelt felek képviselői is meghívást kaphatnak. A konferencia plenáris ülésének következtetéseit a vezető testület fogja levonni és közzétenni.

A digitális platform szerepe

A digitális platform a konferencia központi eleme. Ezen keresztül kapcsolódhat be minden európai polgár a konferencia keretében zajló munkába és adhat hangot véleményének a konferencián. A platformon keresztül megoszthatják az Európával és a szükséges változásokkal kapcsolatos gondolatait, megismerhetik mások véleményét, tudomást szerezhetnek rendezvényekről, saját rendezvényeket szervezhetnek, valamint figyelemmel kísérhetik a konferencia előrehaladását és a konferencián született eredményeket.

Hogyan adhat valaki hangot véleményének?

Egyszerűen választani kell a megadott témák széles köréből és megfogalmazni a véleményt a konferencia felé. A polgárok elképzeléseit a konferencia során összegyűjtik, elemzik, figyelemmel kísérik, valamint közzéteszik a platformon. A konferencia felé továbbított elképzelések ezt követően az európai polgári vitacsoportok és a plenáris ülések keretében kerülnek megvitatásra. Visszajelzési mechanizmus fogja biztosítani, hogy a konferencia rendezvényein kifejtett elképzelések uniós fellépésre irányuló, konkrét ajánlásokat eredményezzenek. A konferencia végső eredményeit egy, az együttes elnökségnek címzett jelentés fogja ismertetni. A három intézmény – saját hatáskörein belül és a Szerződésekkel összhangban – haladéktalanul meg fogja vizsgálni, hogy miként lehetne hatékonyan továbblépni a jelentés alapján.

A konferencia irányítása

A konferencia a három intézmény fennhatósága alatt működik, az intézményeket pedig az Európai Parlament elnöke, a Tanács elnöke és az Európai Bizottság elnöke a konferencia együttes elnökségeként képviseli.

Az együttes elnökség munkáját a vezető testület segíti, melynek társelnöki tisztét a három intézmény látja el. A vezető testület munkáját egy meghatározott méretű és a három intézmény egyenlő képviseletét biztosító tisztviselőkből álló közös titkárság segíti.

További információ ezen a honlapon található.

Budapesten is van közösségi gyűlés

A rendezvénysorozathoz a Fővárosi Önkormányzat is csatlakozott. Arra szeretnének lehetőséget adni a budapesti lakosoknak, hogy az Európai Unió előtt álló kihívásokat és a főváros szempontjából kiemelt feladatokat közösen megvitassák. Mit jelent az Európai Unió részének lenni, milyen elvárásai vannak az itt élőknek, milyen szerepe legyen ebben a Fővárosi Önkormányzatnak? Ezeknek a kérdéseknek a megválaszolása közös feladat, ezért a budapestiekkel együtt szeretnék eldönteni, hogy mik legyenek Budapest prioritásai, mi a sajátos szerepe, helye a fővárosnak az Európai Unióban.

Az, hogy milyen változások történnek majd Budapesten, azon múlik, milyen célokat tűz ki a főváros, és azokat hogyan valósítja meg. A Fővárosi Önkormányzat a közösségi gyűlésen születő javaslatokat nyilvánossá teszi majd a Future of Europe konferencia keretében, illetve amiben lehetséges, beépíti azokat saját döntéseibe.

A közösségi gyűlést a járványhelyzet miatt online rendezik meg két hétvégén, 2021. december 4-5-én és 2022. január 8-9-én. Bővebben itt olvashat a budapesti közösségi gyűlésről.

Forrás: Futureu.europa.eu, Kozossegigyules.budapest.hu

 

Hírek

RSS megtekintés