Budapest vezetőinek nyilatkozata a magyar kultúra napján

A kultúra számunkra nemzeti alap.

Bibó Istvánnal valljuk: "A kultúra lényege, akár az emberi munka technikájáról, akár a szellemi alkotásokról, akár az emberi társadalmak politikai együttélési technikájáról van szó, sohasem valami ideológiai program végrehajtása, hanem mindig a valóság valamely szakaszának a gondos részletmunkán, eddig elért eredmények hagyománytisztelő átvételén, a valóság visszahatásának az alázatos elfogadásán és a gondos kitapogatásán, a próba és tévedés technikáján alapszik."

A nagyváros mindig és mindenütt egyedi színezetű kultúrák mozaikja. És jól van ez így. A kultúra művelése és szabad élvezete fontos része az európai identitásnak. Ha van, amiből Magyarország és Budapest is gazdag, az a kultúra. Irodalmunk, képzőművészetünk, zeneirodalmunk kincseket adott és ad ma is a hazánknak.

Minden hatalom kötelessége teret adni a tehetségnek, megteremteni az alkotók szabadságát. Az a közhatalom, amely a kultúrát saját reprezentációjára használja, magának épít múltat, nem országának jövőt.  Mert a kulturális identitást nem lehet rákényszeríteni senkire: a kultúra szabadon választható és semmilyen hatalmi szóval nem szorítható túlszabályozott keretek közé.

Egy nagyváros kulturális arculata meghatározza a róla kialakított összképet. Budapest rengeteget köszönhet azoknak a zenekaroknak, színházi társulatoknak, művészeknek, akik nem csak idehaza, de külföldön is terjesztik ennek a városnak, ennek az országnak a kulturális csúcsteljesítményét.

A kultúra támogatása a városvezetés kiemelt feladata. A néha nehezen összeegyeztethető érdekek összehangolása kötelességünk. Ha meg is kell küzdeni érte, Budapest megvédi kulturális életének legfontosabb, legminőségibb bástyáit.

Budapest új vezetésének feladata, hogy közvetítse a szabad kultúrát, hozzájáruljon a kulturális sokszínűség megteremtéséhez. Budapest mindannyiunk közös otthona, ahol hiszünk a kulturális sokszínűségben, ezért egyaránt őrizzük a hagyományokat és ösztönözzük a város kultúrateremtő szerepét.

Karácsony Gergely főpolgármester

Gy. Németh Erzsébet főpolgármester-helyettes

Tüttő Kata főpolgármester-helyettes

Kiss Ambrus főpolgármester-helyettes

Dorosz Dávid főpolgármester-helyettes

Kerpel-Fronius Gábor főpolgármester-helyettes

Hírek

RSS megtekintés