Szeneczey Balázs főpolgármester-helyettes közleménye a rágcsálóirtással összefüggő közbeszerzési eljárásról

​A közigazgatási per tárgya: A Közbeszerzési Döntőbizottság azon határozatának bírósági felülvizsgálata, amelyben a Közbeszerzési Döntőbizottság a Fővárosi Önkormányzat eljárást lezáró döntését a Bábolna Bio Kft., mint ajánlattevő jogorvoslati kérelmével szemben megfelelőnek ítélte. A felperes Bábolna Bio Kft. nem a Fővárosi Önkormányzatot, vagy annak határozatát támadta meg keresetével, hanem a Közbeszerzési Döntőbizottság jogorvoslati eljárást lezáró döntését.

A közigazgatási per eredménye: A Fővárosi Törvényszék a DB határozatát hatályon kívül helyezte arra hivatkozással, hogy a tényállás további felderítése szükséges, amely meghaladja a közigazgatási peres eljárás kereteit. Így a Közbeszerzési Döntőbizottságot a jogorvoslati eljárás újbóli lefolytatására utasította 6 kérelmi elemből 4 esetében. 2 kérelmi elem tekintetében a felperes Bábolna Bio érvelését nem találta megalapozottnak. A döntés gyakorlatilag a Közbeszerzési Döntőbizottság jogorvoslati eljárását hosszabbítja meg, illetve éleszti fel. A Bíróság nem foglalt állást a referenciák megfelelősége, az alkalmassági követelményeknek való megfelelőség tekintetében, az kizárólag eljárásjogi hiányosságokat állapított meg a Közbeszerzési Döntőbizottság részéről.

Az ítélet kihirdetése egyelőre csak szóban történt meg, írásba foglalása és kézbesítése várhatóan heteket fog igénybe venni.

Az ítélet ellen az alperes – tehát a Közbeszerzési Döntőbizottság - annak kézhezvételétől számított 30 napon belül kezdeményezhet felülvizsgálati eljárást a Kúriánál.

Az ítélet az alperesre, tehát a Közbeszerzési Döntőbizottságra vonatkozóan tartalmaz kötelezést, a Fővárosi Önkormányzatnak, mint érdekelt félnek teendője ezzel kapcsolatban érdemben nincsen. A döntés a megkötött szerződés hatályát nem érinti, a megkezdett célzott intenzív irtás folytatható.

Tarlós István főpolgármester úr az ügy kapcsán belső vizsgálatot indít, melynek keretében – tekintettel arra, hogy az ügy érdemében a Fővárosi Közgyűlés Közbeszerzési Bizottsága rendelkezett hatáskörrel – meg kell hallgatni majd Karácsony Gergelyt is, aki a döntéshozó bizottság tagja, és aki az RNBH nyertességére szavazott fenntartás nélkül a Bábolna Bio Kft. ellenében.

 

                                                                       dr. Szeneczey Balázs

                                                                       főpolgármester-helyettes

Hírek

RSS megtekintés