Nem „vakrepülés”, hanem konstruktív tárgyalássorozat zajlik a taxisokkal

Az országgyűlési választások előtti kampányidőszak vége felé némelyek elérkezettnek látják az időt, hogy pártpolitikai hovatartozásukat hosszú és zavaros szakcikkek megírásával, vagy éppen – ahogy azt az Európai Taxis Egyesület elnöke tette – demonstráció megtartásáról szóló Facebook bejegyzések közzétételével bizonyítsák.

A hvg.hu hírportálon ma Kis Miklós tollából Taxitarifa-emelés: A vakrepülés folytatódik, ami sem a sofőröknek, sem az utasoknak nem jó címmel megjelent írással kapcsolatban ismételten rögzíteni kívánom, hogy „a Fővárosnak nem kitűzött célja a tarifaemelés, de ha a taxisok egyértelmű többsége annak módjával és mértékével egyetért, és azt a BKIK-val közösen kezdeményezi, nem fogja meggátolni." Idézőjelek közé az általam korábban jegyzett közlemény szavai így tehetők, és semmiképpen sem azon a módon, ahogy az újságíró azt tette.

A fix tarifarendszer bevezetését 2013-ban a taxis szolgáltatást végző vállalkozások és a fuvarszervezők közösen kérték a Fővárostól. Mi ennek fejében a szolgáltatás minőségét érintő fejlesztéseket kértünk, az autókra vonatkozó szigorúbb minőségi feltételeket szabtunk meg, és egységes, letisztult arculati megjelenést írtunk elő a rendeletünkben. Mindezek mellett a fix tarifa egyik legfontosabb pozitív hozadéka az volt, hogy az utasok számára kiszámíthatóvá, kalkulálhatóvá vált az utazás díja, megszűnt az gyakorlat, mely szerint teljesen más és más viteldíjat kellett fizetni ugyanazon útvonal megtétele után.

A taxis szervezetekkel való egyeztetéssorozatnak még nem értünk a végére. A taxis társadalom heterogenitását épp a folyamatos párbeszéd okán pontosan, megkockáztatom, hogy az újságírónál is pontosabban ismerjük.

Jelenleg – a fix tarifa bevezetése után 5 évvel – egy, a taxisok döntő többsége által kezdeményezett tarifaemelésről folyik többek között a tárgyalássorozat. A javaslat – amennyiben véglegesedik – hatáselemzéssel együtt fog a Fővárosi Közgyűlés elé kerülni, mely tartalmazni fogja, hogy az emelés milyen hatással lenne az utazásszámra, hogyan érintené a taxisokat, a fuvarszervezőket, a fuvarszervezőkkel szerződéses kapcsolatban álló vállalatokat, intézményeket, azaz milyen hatással lenne a taxis piac szereplőire.

Meggyőződésem, hogy a cikkben hivatkozott Réti Pál által írt tanulmány egyéb következtésekre is jutott volna, ha nem vélelmekre alapoz, például a főpolgármester szavait illetően, hanem mondjuk kérdéssel vagy megkereséssel fordul előzetesen a Főváros felé.

A fővárosi taxirendelet módosítása a taxisok és fuvarszervezők többsége szerint szükséges. Ez a többség azzal is tisztában van, hogy a piac szabályozásának egyik, de nem egyetlen eszköze a mi rendeletünk, így nem zárkóznak el az elől, hogy a taxisok költségcsökkentését célzó – akár konkrét (magasabb rendű) jogszabálymódosítást tartalmazó – javaslatot dolgozzanak ki.

A többség tehát velünk együtt azon dolgozik, hogy a rendelet megalkotása óta eltelt idő tapasztalatait felhasználva, a piac változásaira reflektálva találjon megoldásokat, folyamatosan javítva a szolgáltatás színvonalát.

A többség nem kéri rajtunk számon a Budapest Airport Zrt. taxidroszt státuszának újraszabályozását, hiszen tisztában van vele, hogy ebben az ügyben nincs hatáskörünk, mint ahogy nem tudunk beleszólni az egyes taxitársaságoknál alkalmazott alvállalkozói díjak meghatározásába sem.

A zajos kisebbség mindeközben elérkezettnek látja az időt, hogy érdekvédelmet színlelve „teljes blokádot hirdessen" és „visszaszerezze a repteret és rendszert döntsön meg". A nyilvánvalóan politikai célzattal szerveződő demonstrációtól a nagyságrendekkel több tagot számláló Országos Taxis Szövetség már el is határolódott.

Ők értik ugyanis, hogy ha valami, akkor ez tényleg nem szolgálja az utasok, de tovább megyek: nem szolgálja egy budapesti érdekét sem.

dr. Szeneczey Balázs

főpolgármester-helyettes

Hírek

RSS megtekintés