Közlemény a a szmogriadó tájékoztatási fokozatának elrendeléséről

A budapesti mérőállomásokon a szálló por (PM10) légszennyezettségi szintje (az egy napra számított átlageredménye) 2018. december 18-án nyolc, 19-én hat mérőponton meghaladta a tájékoztatási küszöbértéket (75 µg/m3), míg azokon belül a riasztási küszöbértéket (100 µg/m3) mindkét nap 1-1 adat lépte túl. Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint a mai napon bizonytalan (várhatóan kis) mértékben ugyan, de javulás várható. Pénteken eleinte még nem lesz áttörő változás, de a légmozgás élénkül. A vonatkozó jogszabályok alapján Tarlós István főpolgármester – további intézkedésig – a szmogriadó tájékoztatási fokozatát rendelte el.

A hivatkozott és a Fővárosi Önkormányzat honlapján is közzétett hatósági határozat önkéntesen betartandó, megelőző intézkedései közül kiemeljük, hogy a további romlás elkerülése érdekében

  • elsősorban a kertvárosi peremkerületekben lehetőség szerint mérsékeljék a szilárd- és olajtüzelésű berendezések (ha egy háztartásban létezik földgáztüzelési mód, akkor a szilárdtüzelésű kandallók, cserépkályhák) használatát, továbbá

  • lehetőség szerint szüneteltessék az egyéni gépjárműhasználatot, részesítsék előnyben a közösségi közlekedést.

A szilárd- és olajtüzelésű berendezések használatára vonatkozó kéréshez kapcsolódóan felhívjuk arra is a figyelmet, hogy a vonatkozó jogszabály szerint:

„hulladék nyílt téri, vagy a hulladékok égetésének feltételeit rögzítő jogszabályban foglaltaknak
nem megfelelő berendezésben történő égetése, a háztartásban keletkező papírhulladék és veszélyesnek nem minősülő, kezeletlen fahulladék háztartási berendezésben történő égetése kivételével tilos".

Kérjük továbbá, hogy az egyéni gépjárműhasználatot különösen a legszennyezőbb
(a 0-4, és a 7-8 környezetvédelmi osztályba sorolt) gépjárművek, valamint a belső égésű motorral hajtott segédmotoros kerékpárok üzembentartói kerüljék.

Itt is felhívjuk a figyelmet arra, hogy 2017. november 11-től, majd 2018. október 1-jétől módosult a fővárosi szmogriadó rendelet. Súlyosabb esetben, ha a riasztási fokozatot is el kellene rendelni, akkor a korábbi forgalomkorlátozási szabályok (a 0-4 környezetvédelmi osztályú gépjárművek forgalmának tilalma) kiegészültek a belső égésű motorral hajtott, rendszámtábla nélküli segédmotoros kerékpárok tilalmával, továbbá az „élelmiszer-áruszállító gépjárművek célforgalma" csak 6 órától 10 óráig lesz megengedett, tehát a forgalomkorlátozott napokon délelőtt 10 óra után ez a tevékenység már nem lesz végezhető.

A tavalyi szigorítás eredményeképp – a 2018. október 1-jei hatályba lépéstől – már a 7-es és 8-as környezetvédelmi osztályú gépjárművek forgalmának tilalmára is fel kell készülni.

Ezekről a módosításokról és a dízelüzemű gépjárművek további lépcsőzetes – legközelebb 2019. október 1-től hatályba lépő újabb – korlátozásáról a Budapest Portálon itt és itt lehet tájékozódni.

A szálló por (PM10) légszennyezettségi szintje miatt esetleg elrendelhető legsúlyosabb esetben, a riasztási fokozatban a budapesti forgalomkorlátozó intézkedések – az azt megszüntető intézkedés hiányában – minden nap 6 órától 22 óráig tartanak.

A levegőtisztaság-védelmi jogszabályok szerint egy légszennyező anyag egyre növekvő szintje először az egészségügyi határértéket, súlyosabb – már rendkívüli légszennyezettségi – helyzetben a tájékoztatási küszöbértéket, a legsúlyosabb esetben pedig a riasztási értéket érheti el, vagy haladhatja meg.

A tájékoztatási fokozat azon légszennyezettségi szint küszöbértékének elérését, illetve meghaladását jelenti, melynek rövid idejű hatása veszélyt jelent a lakosság egyes különösen érzékeny (gyermekek, időskorúak, krónikus betegek) csoportjaira.

Bármely fokozatot – a kisméretű szálló por (PM10) szennyező anyag esetében – Budapesten akkor kell elrendelni, ha három fővárosi mérőállomáson, egy időben mért légszennyező anyag koncentrációja két, egymást követő nap 24-24 órára számolt átlagában meghaladja a meghatározott küszöbértéket és a meteorológiai előrejelzések szerint a következő napon javulás nem várható. A levegőterheltségi szintet az Országos Légszennyezettségi Mérőhálózat vizsgálja, Budapesten a mérőállomásokat a Pest Megyei Kormányhivatal üzemelteti, a vizsgálatok szakmai felügyeletét, a rendszeres elemzési és közzétételi feladatokat 2010-től a Levegőtisztaság-védelmi Referenciaközpont működtetőjeként az Országos Meteorológiai Szolgálat látja el, tehát a Nemzeti Népegészségügyi Központ levegőegészségügyi értékelése (http://oki.antsz.hu) nem kapcsolódik a szmogriadó tájékoztatási vagy riasztási fokozatának elrendeléséhez.

A szálló por légszennyezettségi szintjének növekedése, kialakulása jellemzően két – a helyi (közlekedési, ipari, szolgáltatói és lakossági stb.) kibocsátásoktól függő és az azoktól független – folyamat egyidejű eredménye.

A rendkívüli légszennyezettségi helyzetek kialakulásában a helyi kibocsátásoktól függetlenül fontos szerepet játszanak a kedvezőtlen meteorológiai viszonyok, az őszi, téli időszakban gyakrabban előforduló gyenge vízszintes és függőleges irányú légköri átkeveredés, a viszonylag gyakori szélcsendes időszakok, illetve az 5 km/h alatti szélsebesség. A helyi meteorológiai– és domborzati (medence jelleg, kis szintkülönbségek) – tényezőkön túl szerepe lehet az országhatárokon átterjedő hatásoknak is.

Az őszi-téli fővárosi PM10-szint egyharmada származhat a háztartási eredetű szilárd, leginkább fatüzelésből, míg egyhatoda a közlekedési kibocsátáshoz köthető. A fővárosi PM10-szinthez a közlekedés és/vagy a szél által felkavart por is mintegy 10-20 %-ban járul hozzá, továbbá 5%-a a gépjárművek gumiabroncsainak kopásából származik. Ugyanakkor publikált számítások azt mutatják, hogy például külföldről Magyarországra 30 %-kal több aeroszol részecske érkezik, mint amennyit Magyarország területén összesen kibocsátanak, vagy amennyi itt keletkezik.

A közlekedési eredetű levegőszennyezés (magában foglalva a szállópor-szennyezettséget is)
a forgalmas utak mentén élő lakosság körében nagyobb mértékben fejti ki káros hatásait.

A kisméretű szálló por a levegőben előforduló folyékony vagy szilárd halmazállapotú részecske, melynek mérete a 0,001-100 mikrométer (μm) közötti tartományba esik. A szálló por veszélyessége összefüggésben van annak szemcseméretével, így a 10 mikrométernél kisebb részecskék (PM10) veszélyesebbek az egészségre, mint az annál nagyobbak.
A 10 mikrométernél nagyobb porrészecskéket a légutak természetes védekező működése kiszűri, a kisebb méretűek lejutnak a mélyebb légutakba. A kisméretű szálló por hatását befolyásolja a belélegzett por mennyisége, fizikai tulajdonságai és kémiai összetétele.

A porrészecskék baktériumokat, vírusokat, gombákat, valamint további káros anyagokat kötnek magukhoz, és elősegítik azok bejutását a szervezetbe.

Lehetséges egészségkárosító hatások: izgatja a szem kötőhártyáját, a felső légutak nyálkahártyáját, köhögést és nehézlégzést válthat ki, majd a tüdőben felszívódva gyulladásos folyamatot indíthat el. Asztma és krónikus légcsőhurut miatt többen fordulnak orvoshoz, valamint nő a szív- és érrendszeri megbetegedések száma.

A por belégzése a légzőszervi betegek állapotát súlyosbítja (különösen asztma, hörghurut esetében), csökkenti a tüdő ellenálló képességét a fertőzésekkel, toxikus anyagokkal szemben.

Veszélyeztetett népességcsoportok: légúti és keringési betegségben szenvedők, csecsemők, gyermekek és időskorúak, aktív és passzív dohányosok.

Javasolt elővigyázatossági intézkedés: elsősorban a veszélyeztetett népességcsoportokba tartozók kerüljék a jelentős gépjárműforgalom által érintett tereket, útszakaszokat.
Az érintett útszakaszokat a Budapest részletes interaktív stratégiai zajtérkép térinformatikai rendszer nappali közúti konfliktustérképe narancssárga és piros színnel jelöli a következő elérhetőségen:

https://geoportal.budapest.hu/Kornyezetvedelem/ZAJ/2007/Bp/

A megnövekedett (gyakorlatilag a tájékoztatási küszöbérték fölötti) koncentráció esetében elsősorban a veszélyeztetett népességcsoportokba tartozók (gyermek, időskorú, beteg) kerüljék a szellőztetést, a szabadban való tartózkodást.
 

A frissülő információk a Budapest Portálon (http://budapest.hu/Lapok/szmog.aspx) és a Fővárosi Önkormányzat Twitter oldalán is elérhetőek: twitter.com/fph_sajto

 

További hiteles tájékoztatás:

Az Országos Légszennyezettségi Mérőhálózat honlapján: mérési eredményekről és további információkról:

Az Országos Meteorológiai Szolgálat honlapján:

 

A szmogriadóval kapcsolatban további tájékoztatást a Főpolgármesteri Hivatal munkaideje alatt az Ügyfélszolgálati Iroda (tel: 327-12-08; e-mail: ugyfelszolgalat@budapest.hu), munkaidőn kívül a Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság, Fővárosi Ügyeleti Információs Központ (e-mail: ugyelet@fori.hu tel.: 301-7500 fax: 302-5439) ad.

 

Szűcs Somlyó Mária

kommunikációs igazgató

Hírek

RSS megtekintés