A BMSZKI közleménye a Magyar Nemzet „Propaganda a csúcson, fővárosi milliók menekülteknek” című írásával kapcsolatban

​A Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményeinek, a Fővárosi Önkormányzat hajléktalan ellátó szervezeteként fő feladata az otthontalan emberek segítése, a rendelkezésére álló eszközökkel, a jogszabályok adta keretek között.

Teszi ezt 1993 óta folyamatosan, éjszakánként közel 3000 hajléktalan embernek nyújtva szállást, szociális segítségnyújtást, nappali melegedőinkben közel 500 ember fordul meg naponta és utcai szolgálataink is többszáz fővel tartanak kapcsolatot. Egészségügyi szolgálatunk kórházat, háziorvosi rendelést, pszichiátriai és bőrgyógyászati rendelést és pályázati forrásból (Hajléktalanokért Közalapítvány) fogászatot biztosít hajléktalan emberek számára.

Magyar hajléktalan emberek számára évtizedek óta tartunk fent lakhatási támogatási programot:

  • 2003-ban valósítottuk meg az első olyan lakhatási programot, melyben közvetlenül utcáról (és éjjeli menedékhelyről valamint átmeneti szállásról is) lakásba költöztettünk hajléktalan embereket (a Főváros Önkormányzat támogatásával)
  • 2005-2007 között valósítottuk meg az első Uniós forrásból finanszírozott programunkat (EQUAL), melynek célja hajléktalan emberek munkaerőpiaci reintegrációja volt
  • 2010 óta két TÁMOP programot valósítottunk meg, az egyik kifejezetten hajléktalan emberek számára nyújtott, elsőként lakhatás típusú lakhatási program volt
  • Hajléktalan emberek számára több mint 10 éve tartunk fenn lakhatási támogatási programot, az utóbbi években a „Közterület helyett emberibb körülmények" programból finanszírozva, melyet a Budapesti Hajléktalanügyi Konzorciumon keresztül a Fővárosi Önkormányzat támogat
  • jelenleg is elbírálás alatt van egy hajléktalan embereknek, önkormányzati bérlakások felújításával tartós lakhatást kínáló VEKOP programunk, melyben partnerünk a Fővárosi Önkormányzat biztosítja majd a megvalósításhoz a lakásokat, amennyiben a program nyer
  • családok átmeneti otthonait is tartunk fent, melyben önálló lakásokban élhetnek otthontalan kisgyerekes családok.

A BMSZKI tehát évtizedes gyakorlattal rendelkezik rászorulók számára megvalósított lakhatási programok megvalósításában. Ennek a gyakorlatnak és a felmerülő szükségletnek megfelelően, a Belügyminisztérium nyílt – bárki számára hozzáférhető – pályázati felhívására nyújtott be támogatási kérelmet és nyert támogatást menekült és oltalmazott emberek lakhatásának segítésére. A programban megpályázható tevékenységeket a pályázati felhívás, a szakpolitikai stratégiának megfelelően konkrétan meghatározta.

A menekült és oltalmazott emberek esetében éppúgy, mint a magyar hajléktalan emberek esetében az 1993/III. évi Szociális törvény szerint intézményünknek ellátási kötelezettsége van.

Mik voltak ezek a felmerülő szükségletek? A Kormány ezt maga határozta meg az 1698/2013. (X. 4.) Korm. határozatával elfogadott Migrációs Stratégiájában, és az azon alapuló, az Európai Unió által a 2014–2020 ciklusban létrehozásra kerülő Menekültügyi és Migrációs Alaphoz kapcsolódó hétéves stratégiában.

A Migrációs Stratégia helyzetértékelésében pontosan kifejti, hogy miért és mekkora problémát jelent Magyarország számára az, hogy a nemzetközi védelemben részesültek „nem rendelkeznek jövedelemmel, lakhatásuk megoldatlan, gyakran szakképzetlenek és nem beszélik a magyar nyelvet sem." A helyzetértékelésben megfogalmazott hiányosságoknak, problémáknak megfelelően állította fel a kitűzött célokat és a hozzá vezető tevékenységeket a Stratégia, és ennek megfelelően írta ki a pályázati kiírást a Belügyminisztérium. A BMSZKI ellátási kötelezettségei közé tartozik a fent hivatkozott Szociális törvénynek megfelelően a hajléktalan emberek, és köztük a nemzetközi védelemben részesülők ellátása is.

Mindezt nem titokban, hanem teljesen transzparens módon tettük. Bárki utána nézhetett a Belügyminisztérium http://belugyialapok.hu/alapok/menekultugyi-migracios-es-integracios-alap linken elérhető honlapján, ahol most is elérhető azon társszervezetek nyertes programjainak az adatai is, akik hasonló lakhatási programot valósítanak meg (pl. Baptista Integrációs Központ vagy Kalunba Szociális Nonprofit Kft). Elérhető volt a BMSZKI honlapján, az éves beszámolóinkban, melyeket minden évben nyilvánosságra hozunk, és amelyből az első Magyar Nemzetben megjelenő cikk 2018.01.22-én idéz is. A honlapunkon önálló menüpontban is olvashatnak az érdeklődők a programról: https://www.bmszki.hu/hu/mmia/mmia-program, a többi, általunk megvalósított, nagyobb pályázati programhoz hasonlóan.

Honlapunkon: www.bszki.hu bárki tájékozódhat a hajléktalan emberek számára nyújtott szolgáltatásainkról, pályázati programjainkról. Ha pedig bárki a hajléktalan emberek számára biztosított EU-s forrásokra kíváncsi a jelen támogatási ciklusban, ennek is könnyűszerrel utána nézhet (pl.: RSZTOP – étkezést és kisegítő intézkedéseket támogató program, EFOP és VEKOP elsőként lakhatás programok stb.).

                                                       Gyuris Tamás igazgató

Hírek

RSS megtekintés