Fővárosi Közgyűlés: közterület-használattal kapcsolatos rendkívüli intézkedésekről döntöttek

Közterület-használattal kapcsolatos rendkívüli intézkedések megtételére vonatkozó javaslatot fogadott el rendkívüli ülésén a Fővárosi Közgyűlés.

Egyperces néma felállással tisztelgett az életének 88. évében, december 2-án elhunyt Juhász Ferenc emléke előtt a Fővárosi Közgyűlés mai, rendkívüli ülésének kezdetén. A kétszeres Kossuth-díjas, József Attila- díjas költő, a Nemzet Művésze már 7 éve Budapest díszpolgára, a költőt a Fővárosi Önkormányzat saját halottjának tekinti.

Tarlós István főpolgármester az ülés kezdetén elmondta: 18 képviselő kereste meg azzal, hogy rendkívüli közgyűlést hívjon össze mára, ezt pedig az SZMSZ értelmében kötelessége megtenni.

A közgyűlés 19 igen, egy nem szavazattal, egy tartózkodás mellett elfogadta a fővárosi közterület-használattal kapcsolatos rendkívüli intézkedések megtételére vonatkozó javaslatot. Az előterjesztés szerint a Főváros területén jelentős problémát okoz a közterületek jogosultatlan használata, ami akadályozza a fővárosi közterületek rendeltetésszerű használatát, rontja a városképet, aláássa a jogbiztonságot, a Fővárosi Önkormányzatnak pedig bevételkiesést és vagyoni hátrányt okoz.

Jelenleg is lehetősége van a Fővárosi Önkormányzatnak arra, hogy az eredeti állapot helyreállítását a jogosulatlan használó költségére elvégeztesse, amennyiben az a helyreállításra vonatkozó felhívásnak 8 napon belül nem tesz eleget. A tapasztalatok alapján – olvasható az előterjesztésben – nem indokolt e 8 napos határidő fenntartása: a közterület-használó ugyanis jogosulatlan tevékenységet valósít meg, ráadásul a felhívás kézbesítésének „gyakran rosszhiszemű kijátszása miatt ez az időszak a valóságban sokszor hosszú hetekkel meghosszabbodik”. További probléma, hogy a használó személye esetenként csak hosszadalmas eljárás után vagy egyáltalán nem állapítható meg. Mindezek miatt az elfogadott javaslat szerint a Fővárosnak az eddigi 8 napos határidő helyett a felhívást követően haladéktalanul lehetősége lesz a közterület eredeti állapotának helyreállítására.

A javaslat lehetővé teszi azt is, hogy a vonatkozó, módosított rendelet a folyamatban lévő ügyekre is kiterjedjen. Az előterjesztés szerint ide tartozik a MAHIR Cityposter Kft-vel 2006. szeptember 28-án kötött, a Fővárosi Közgyűlés által 2015. szeptember 30-án felmondott közterület-használati megállapodás, amely ügyben felhívták a céget arra, hogy a szerződés keretében igénybe vett fővárosi közterületeken 60 napon belül – 2015. december 31-ig – az eredeti állapotot állítsa helyre. A közgyűlés döntése szerint amennyiben a cég e határidőig a kötelezettségének nem tesz eleget, akkor a Főváros a MAHIR Cityposter Kft. költségére elrendeli a közterületek eredeti állapotának helyreállítását, a cég által kihelyezett eszközök elbontásával.

Az elfogadott előterjesztés alapján 2016. január 1-től a Budapest Közút Zrt. lesz az a külső szervezet, „amely a gyakorlatban megvalósítaná az eredeti állapot helyreállításáról szóló önkormányzati döntést”. Az intézkedések sürgős bevezetését az indokolja – áll az elfogadott előterjesztésben -, hogy a Főváros a lehető legrövidebb időn belül képes legyen a jelenleginél hatékonyabban fellépni a közterületek jogszerű használata, valamint az önkormányzati érdekek védelme érdekében”. ​