A Fővárosi Településtisztasági és Környezetvédelmi Kft. reagálása a Cséry-teleppel kapcsolatban

Az FTSZV Kft. a kérdéses területről a Honvédelmi Minisztérium Elektronikai, Logisztikai és Vagyonkezelő Zrt-vel (Mega-Logistic Zrt.) 2013. március 14-én megkötött szerződés alapján a laktanya melletti lakótelepről, a laktanya területén található 2 db zárt szennyvíztárolóban összegyűjtött szennyvizet szállítja el napi gyakorisággal. (Munkalapok, szállítólevelek, GPS ellenőrző adatok a vállalatnál rendelkezésre állnak.)
Az állítólagos környezetszennyező napra a Mega-Logistic Zrt. 10 m3 szennyvíz elszállítását rendelte meg, amely megrendelés alapján – a megrendelő által igazolt munkalap szerint – 15 m3 szennyvizet szállított el az FTSZV Kft. 2 fordulóban.
 
Szaniszló Sándor MSZP-s fővárosi képviselő állításával szemben nem hulladék leeresztése, hanem szennyvíz szippantása történt, amelynek tényét a megrendelő a munkalapon igazolta, majd a vállalat - a menetlevél és a GPS adatok alapján igazoltan - a szippantás befejezését követően haladéktalanul a Péterhalmi utcai, nem az FTSZV Kft., hanem a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. által szabályszerűen működtetett leeresztő helyre szállította a szennyvizet és ott ürítette le.
 
A Szaniszló Sándor MSZP-s fővárosi képviselő által a sajtó rendelkezésére bocsátott videó felvétel pusztán azt rögzíti, hogy a laktanya udvaron lévő tározónál a szippantós kocsi munkát végzett. Szaniszló minden további állítása puszta feltételezés. Az a tény is elkerülte Szaniszló figyelmét, hogy a felvételen jól hallható a szippantáshoz használt szivattyú beindítása, míg a leeresztést a munkatársak gravitációsan, – takarékossági okokból – általában álló motorú járművel végzik.
 
Nem etikus, ha az önkormányzat egy képviselője, bizottsági elnöke az e minőségében rendelkezésére álló eszközöket – interpelláció, kérdés, információ kérése – mellőzve, pártpolitikusként, megtévesztésre szolgáló kalózfelvételek alapján rágalmaz meg egy önkormányzati vállalatot és annak vezetőségét, munkavállalóit. Nem etikus az sem, ha a sajtó ellenőrizetlen híreszteléseknek ad helyt anélkül, hogy a hírbe hozottat legalább meghallgatná.
 
Valótlanok azok a Szaniszló Sándor és Horváth Csaba szocialista fővárosi képviselők által megfogalmazott vádak is, amelyek szerint az FTSZV Kft. a főváros legsúlyosabb környezetszennyezését követte volna el, amelyre 2013-ban derült fény.
 
Ezzel szemben a valóság az, hogy a vállalat az általa begyűjtött olajos szennyvíziszapot szabálytalanul kezelte, ami valóban súlyos vétség, de a környezet szennyezését a szabályos laboratóriumi vizsgálatok nem mutatták ki.
Valótlan, a tények csúsztatásával előállított az az állítás is, hogy a Cséry telep kármentesítése ügyében késlekedés történne.
 
A valóság ezzel szemben:
A terület 1962-ig a főváros hulladéklerakó telepeként szolgált. A környezetvédelmi hatóság a kármentesítés előkészítéseként a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.-t és az FTSZV Kft.-t egyetemlegesen kötelezte részletes tényfeltárásra. (KTVF: 116-9/2013. sz. határozat). A Vidékfejlesztési Minisztérium pénzügyi támogatásával Budapest Főváros Önkormányzata pályázatot írt ki a Cséry-telepre vonatkozó kárelhárítási és rekultivációs terv elkészítésére és kivitelezésére. A műszaki és jogi tartalmában megfelelő pályázatra érkezett, a kiírásnak egyébként megfelelő ajánlatok bírálata során a szocialista vezetésű Közbeszerzési Bizottság – a pénzügyi fedezet bizonytalanságára hivatkozva - az eljárást eredménytelennek minősítette. Az új eljáráshoz szükséges döntéseket az Önkormányzat időközben meghozta és – a minisztériumi támogatás jóváhagyásáig - a pénzügyi fedezetet biztosította, amely alapján a munka folytatódik.
 
Valótlan az az állítás, hogy holmi „tanulmányocska” finanszírozása történik 100 millió forintért.
A valóság ezzel szemben az, hogy a Vidékfejlesztési Minisztériummal egyeztetett műszaki tartalmú tényfeltárást, szennyezettségi lehatárolást és beavatkozási tervet kell elkészíteni számos mérő kút kialakításával, laboratóriumi vizsgálatokkal, társadalmi és gazdasági hatásvizsgálatokkal stb.
 
Valótlan állítás az, hogy a Cséry telepen folyamatos környezetszennyezés történik.
Ezzel szemben a valóság az, hogy a vállalat 2014-ben a veszélyes hulladék üzletágát az Önkormányzat intézkedése alapján megszüntette, a területen a környezetvédelmi ellenőrzések és a belső ellen őrzések tanúsága szerint semmilyen környezetszennyező tevékenység nem történik.
 
Hamis az az állítás, hogy a Cséry telep környezetében rendkívüli katasztrófahelyzet alakult ki.
Ezzel szemben a valóság az, hogy az 1960-as évekig folyó hulladéklerakásból eredő szennyezés mérhető, amely a már elvégzett mérések alapján nem jelent veszélyt a környező területekre. A szennyeződés továbbterjedésének megakadályozását pedig éppen a folyamatban lévő kármentesítési tevékenység szolgálja.
 
Kommunikációs Igazgatóság

Hírek

RSS megtekintés