Tájékoztató Budapest Fővárosi Településszerkezeti Terv módosításában való partnerségi egyeztetésről

A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 37. §-ában foglaltakra hivatkozással tájékoztatom, hogy Budapest Főváros Önkormányzata a Fővárosi Vidám Park területére vonatkozóan (Budapest XIV. kerület Hungária körút – Kacsóh Pongrác út – Hermina út – Állatkerti körút – Varannó utca – KÖk vasútterület területfelhasználási egységbe sorolt vasúti terület által határolt terület) kezdeményezi Budapest Főváros Településszerkezeti Terve módosításának előzetes véleményezési eljárását.
A készülő településrendezési eszközökről szóló előzetes tájékoztatás a 276/2013. (II. 27.) Főv. Kgy. határozattal elfogadott partnerségi egyeztetés szabályainak megfelelően a Budapest Portálon a Közérdekű adatok\Tájékoztatások, hirdetmények menüpont alatt, és a Főpolgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodáján  megtekinthető.
A terv készítésével kapcsolatban javaslatokat, észrevételeket tenni, véleményt nyilvánítani
2013. október 3-tól – 2013. november 3-ig
·         elektronikus levélben a varosrendezes@budapest.hu címre küldve;
·         postai úton a Főpolgármesteri Hivatal Városépítési Főosztályának címezve
(1052 Budapest, Városház utca 9-11.);
·         a Főpolgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodáján (Budapest V. kerület,
Bárczy István utca 1-3.) személyesen lehet.
Tájékoztatjuk, hogy a véleményezéshez szükséges teljes nevének megadása, ennek hiányában véleményét nem tudjuk figyelembe venni. Nevének megadásával az adatkezeléshez szükséges hozzájárulását megadottnak tekintjük. Nevét kizárólag a terv készítéséhez kapcsolódó véleményezésével összefüggésben kezeljük.