Stratégiai együttműködés az ivóvíz-szolgáltatás biztonságának megőrzéséért

​A környezet- és vízbázisvédelmet célzó stratégiai együttműködési megállapodást írt alá a Fővárosi Vízművek Zrt. és a szentendrei-szigeti települések önkormányzatait összefogó Szigeti Önkormányzati Társulás.

A Fővárosi Vízművek Zrt. szolgáltatási területén élő 2 millió ember ivóvízellátásában meghatározó szerepet tölt be a szentendrei-szigeti ivóvízbázis, ahol a Társaság 750 ivóvíztermelő kútjának mintegy 70 százaléka található. A páratlan szépségű sziget természeti adottságai is páratlanok, ennek köszönheti a Főváros és agglomerációja a természetes tisztítással, úgynevezett parti szűréssel nyert, európai viszonylatban is kiváló minőségű ivóvizet. Különleges adottság, hogy Európa egyik legnagyobb, egy helyre koncentrált parti szűrésű ivóvízkészlete található a Szentendrei-szigeten.

Az ivóvízbázisok területén élni felelősség és egyúttal korlátokat is jelent mind az ott lakók, mind az önkormányzatok számára. A Fővárosi Vízművek és a helyi önkormányzatok, illetve az azokat összefogó Szigeti Önkormányzati Társulás között kialakított, hosszú évtizedekre visszanyúló partneri kapcsolat, folyamatos párbeszéd az alapja annak, hogy a korlátozások, tiltások okait megértsék és elfogadják a helyiek, hiszen ők azok, akik ténylegesen sokat tudnak tenni a vízbázisok védelméért.

A Fővárosi Vízművek ugyanakkor minden lehetséges eszközzel igyekszik hozzájárulni a szigetiek életkörülményeinek, életminőségének javításához, támogató és tevőleges partnerként részt venni a Szigeti Önkormányzati Társulás tagjainak a vízbázis-védelemmel harmonizáló fejlesztéseiben. Ennek egyik eszköze az a 2011 óta működő rendszer, melynek keretében az egyes önkormányzatok közigazgatási területén termelt vízmennyiség minden értékesített köbmétere után az arra jutó díj egy százalékát az önkormányzat kapja meg vízbázis-védelem céljára.

A 2014. március 28-án aláírt stratégiai együttműködési megállapodás célja, hogy az ivóvíz-szolgáltató és az érintett önkormányzatok környezet-és vízbázisvédelmi tevékenysége, az erre fordítható összegek felhasználása összehangoltan, a szakmai célok és a lakossági érdekek harmonizálásával történjék, lehetőséget teremtve a helyi települések népszerűsítésére, a környezetvédelmi törekvésekkel összeegyeztethető turizmus fejlesztésére.

A megállapodás az együttműködés kiemelt területeként jelöli meg többek közt a települések csatornázottságának megvalósítását, az árvízi gátrendszer fejlesztését, a hulladékgazdálkodás, azon belül is a szelektív hulladékgyűjtés, a zöldhulladék-kezelés, az illegális szemétlerakók felszámolásának kérdéskörét. A természeti környezet megóvását környezetvédelmi járőrszolgálat felállításával is biztosítani kívánják.

Az együttműködő partnerek nagy hangsúlyt helyeznek a szemléletformálásra, melynek keretében közös környezet- és vízbázisvédelmi tájékoztatókat és előadásokat, a helyi újságokban környezettudatos nevelést célzó cikkeket terveznek.

A környezetvédelemmel harmonizáló turizmus elősegítésére tanösvények, túraútvonalak kijelölése, Duna-parti pihenőhely és csónakkikötő létesítése, valamint a tavak és partjaik gondozása is szerepel a kitűzött célok között.

 

Fővárosi Vízművek Zrt.
Szigeti Önkormányzati Társulás