Partnerségi egyeztetés a fővárosi tervmódosításokról az újpesti városrendezési és építési szabályzathoz kapcsolódóan

Fővárosi településrendezési eszközök partnerségi egyeztetése
 
Tájékoztató a Budapest IV. kerület Újpest Városrendezési és Építési Szabályzatához kapcsolódóan a Fővárosi Közgyűlés 1125/2005. (V.25.) számú határozatával megállapított Budapest Főváros Településszerkezeti Terve (TSZT) és a Fővárosi Szabályozási Kerettervről (FSZKT) szóló 46/1998. (X.15.) Főv. Kgy. rendelet módosítására vonatkozó partnerségi egyeztetésről

Budapest Főváros Önkormányzata megkezdte a Budapest IV. kerület Újpest Városrendezési és Építési Szabályzatához kapcsolódóan Budapest Főváros Településszerkezeti Terve (TSZT) és a Fővárosi Szabályozási Keretterv (FSZKT) módosításának, a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Kormányrendelet 38. §-ában foglaltak szerinti egyeztetési eljárását.

A településrendezési eszközök módosítás tervezete a 276/2013. (II. 27.) Főv. Kgy. határozattal elfogadott partnerségi egyeztetés szabályainak megfelelően a Budapest Portálon a Közérdekű adatok\Tájékoztatások, hirdetmények menüpont alatt, és a Főpolgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodáján megtekinthető.
 
A tervmódosítással kapcsolatban javaslatokat, észrevételeket tenni, véleményt nyilvánítani
 
2014. január 15-től – 2014. február 14-ig
 
• elektronikus levélben a varosrendezes@budapest.hu címre küldve;
• postai úton a Főpolgármesteri Hivatal Városépítési Főosztályának címezve
(1052 Budapest, Városház utca 9-11.);
• a Főpolgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodáján (Budapest V. kerület,
Bárczy István utca 1-3.) személyesen lehet.
 
Tájékoztatjuk, hogy a véleményezéshez szükséges teljes nevének megadása, ennek hiányában véleményét nem tudjuk figyelembe venni. Nevének megadásával az adatkezeléshez szükséges hozzájárulását megadottnak tekintjük. Nevét kizárólag a terv készítéséhez kapcsolódó véleményezéssel összefüggésben kezeljük.