Partnerségi egyeztetés Budapest Településszerkezeti Terv módosításáról - volt vidámparki terület

Fővárosi településrendezési eszközök partnerségi egyeztetése
 
Tájékoztató Budapest Főváros Településszerkezeti Tervének a Budapest XIV. kerület, Hungária körút – Kacsóh Pongrác út – Hermina út – Állatkerti körút – Gundel Károly körút – Dózsa György út – 29834/3 hrsz-ú KL-VA övezet  – Varannó utca által határolt területre vonatkozó módosításának partnerségi egyeztetéséről
 
Budapest Főváros Önkormányzata megindítja Budapest XIV. kerület, Hungária körút – Kacsóh Pongrác út – Hermina út – Állatkerti körút – Gundel Károly körút – Dózsa György út – 29834/3 hrsz-ú KL-VA övezet  – Varannó utca által határolt területre vonatkozóan Budapest Főváros Településszerkezeti Terve (TSZT) eseti módosításának a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Kormányrendelet 38. §-ában foglaltak szerinti véleményezési eljárását.
 
A TSZT módosításának tervezete a 276/2013. (II. 27.) Főv. Kgy. határozattal elfogadott partnerségi egyeztetés szabályainak megfelelően a Budapest Portálon a Közérdekű adatok\Tájékoztatások, hirdetmények menüpont alatt, és a Főpolgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodáján  megtekinthető.
 
A tervezési területre vonatkozó TSZT módosítás tervezetével kapcsolatban javaslatokat, észrevételeket tenni, véleményt nyilvánítani
 
2014. február 14-től – 2014. március 14-ig
 
· elektronikus levélben a varosrendezes@budapest.hu címre küldve;
· postai úton a Főpolgármesteri Hivatal Városépítési Főosztályának címezve  (1052 Budapest, Városház utca 9-11.);
· a Főpolgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodáján (Budapest V. kerület, Bárczy István utca 1-3.) személyesen lehet.
 
Tájékoztatjuk, hogy a véleményezéshez szükséges teljes nevének megadása, ennek hiányában véleményét nem tudjuk figyelembe venni. Nevének megadásával az adatkezeléshez szükséges hozzájárulását megadottnak tekintjük. Nevét kizárólag a terv készítéséhez kapcsolódó véleményezésével összefüggésben kezeljük.