Befejeződött a Főtáv Zrt. észak-pesti beruházása

​A Főtáv Zrt. ünnepélyes keretek között zárta le a 2014 nyarán kezdődött a beruházását. Az Újpesti és Újpalotai Távhőkörzetek távvezetéki összekapcsolásával lehetővé vált az FKF Nonprofit Zrt. Fővárosi Hulladékhasznosító Művében előállított, kedvező költségű hőenergia fokozott hasznosítása.

A hulladék elégetéséből származó hőmennyiség nagyobb mértékű átvételével jelentősen csökken a Társaság földgázfüggősége, és egyben az üvegház hatású gázok kibocsátása is. A versenyképes árú fűtés és melegvíz-ellátás érdekében a Főtáv Zrt. és az FKF Zrt. 2012 nyarán hosszú távú hővásárlási ármegállapodást kötött.

A FŐTÁV Zrt. egyik stratégiai célja, hogy a felhasználók igényének megfelelő hőenergiát gazdaságosan biztosítsa. Versenyképességének javítása érdekében az utóbbi években számos beruházást hajtott végre. Az „Újpalotai Távhőkörzet Hulladékhasznosító Műből való részleges ellátása” című projekt is ezt a célt szolgálta. A több, egymásra épülő elemből álló beruházással a hőbeszerzés költsége mérséklődik, az ellátás biztonsága növekszik.

- A Fővárosi Hulladékhasznosító Mű területén működő hőkiadó állomás kapacitását jelentősen bővíteni kellett, hogy alkalmas legyen a kommunális hulladék elégetéséből nyert hőmennyiség nagyobb mértékű kiadására.

- A Hulladékhasznosító Művet a hőkiadó állomással összekötő gőz- és kondenzvezetéket a tervezett hőmennyiség kiadhatósága érdekében nagyobb keresztmetszetűre kellett cserélni.

- A forró víz keringtetését biztosítja az az új 240 m2-es szivattyúház, melyet a IV. kerületben a Külső Szilágyi út – Galopp utca sarkán, a föld felszíne alá építettek.

- A korábban a földfelszín felett vezetett DN300-as távhővezetékpár helyett megépült a hőkiadó állomástól az új szivattyú­állomásig vezető, közvetlenül a földbe fektetett, előszigetelt DN500-as távhővezetékpár.

- Az Újpesti és Újpalotai Távhőkörzetek közötti gerincvezeték kiépítése stratégiai jelentőségű a biztonságos és gazdaságos távhőrendszer kialakítása érdekében. A korszerű, előszigetelt DN600-as távhővezetékpárt szintén közvetlenül a földbe fektették.

- A projekt részeként bekötötték a távhőrendszerbe a Kolozsvár Utcai Általános Iskolát és a Tanuszodát.
A Főtáv Zrt. köszönetet mond a kivitelezéssel érintett területek lakóinak, az itt dolgozóknak és az erre közlekedőknek az elszenvedett zajhatások, közlekedési fennakadások és egyéb kellemetlenségek elviseléséért. Remélhetőleg a projekt környezetvédelmi szempontból jelentős eredményei kárpótlást nyújtanak a kényelmetlenségekért. Komoly előrelépés ugyanis, hogy a hulladékok energetikai hasznosításának hatásfoka a fejlesztés hatására több mint 10%-kal nő, miközben az üvegházhatást okozó légszennyező anyagok kibocsátása évi 20-30 ezer tonnával csökken, a fővárosi távhőellátás földgázfüggősége pedig 96%-ról 92%-ra mérséklődik.

A mintegy 5 milliárd Ft összköltségű beruházáshoz (projektazonosító: KEOP-5.4.0/12-2013-0015) a Budapesti Távhőszolgáltató Zrt. az Új Széchenyi Terv Környezet és Energia Operatív Program Keretében 10%-os támogatást nyert. A fejlesztés az Európai Unió és a Magyar Állam támogatásával, a Kohéziós Alap társfinanszírozásával valósult meg.