Integrált Területi Program

​​A 2021-2027 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 256/2021. (V. 18.) Korm. rendelet előírásai szerint a Fővárosi Önkormányzat, mint területi szereplő az általa elfogadott területfejlesztési koncepció és program alapján, az abban megfo​galmazott célokkal összhangban kidolgozza és végrehajtja az Integrált Területi Programot 2021-2027 évre, amely a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program uniós forráskeret felhasználását célzó operatív program cselekvési terv szintű megalapozása.

Az európai uniós előírásoknak és fenti fejlesztési dokumentumokban foglalt céloknak megfelelve, emellett figyelembe véve a fővárosi és kerületi integrált településfejlesztési stratégiákban foglaltakat, a Pénzügyminisztérium Irányító Hatósága által megküldött módszertani útmutató szerint készült el az Integrált Területi Program tervezete, amelyet a Fővárosi Közgyűlés soron következő ülésén tervez megtárgyalni.

A tervezet megismerésére a mellékelt elérhetőségen van lehetőség. A tervezet véleményezése 2021. október 24-ig lehetséges az smartbp@budapest.hu e-mail címen.


Főpolgármesteri Hivatal

Várostervezési Főosztály