Elkészült Budapest stratégiai zajtérképre épülő intézkedési terve

​A környezeti zaj értékeléséről és kezeléséről szóló 280/2004. (X. 20.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. rend.) 1. § (3A) bekezdése szerint Budapest Főváros Önkormányzat elkészítette a stratégiai zajtérképre épülő intézkedési tervét. A Korm. rend. 11. § (5) Az intézkedési terv készítésére kötelezett önkormányzat helyben szokásos módon köteles tájékoztatni az érintett közvéleményt

a) az intézkedési tervet megalapozó, elfogadott, az adott területre vonatkozó stratégiai zajtérképek megtekintésének lehetőségéről (helyéről, idejéről);

b) az intézkedési tervjavaslat tartalmáról, valamint az abban foglalt célokról

vonatkozó kötelezettségének eleget téve a honlapján társadalmi vitára bocsátja az elkészült dokumentumot.

A Korm. rend. 1. § (3) bekezdése szerint a környezetvédelemért felelős miniszter által kijelölt, az irányítása alatt álló költségvetési szerv vagy a tulajdonosi joggyakorlása alatt álló gazdálkodó szervezet, a Herman Ottó Intézet vezetése alatt elkészült 2017. évi Budapest és vonzáskörzetére vonatkozó stratégiai zajtérkép, amely a http://zajterkepek.hu/ honlapon érhető el.

A Budapestre vonatkozó stratégiai zajtérképre épülő intézkedési terv dokumentuma a http://budapest.hu/Lapok/Hivatal/Kornyezetvedelem.aspx linken található (vagy az oldal alján is letölthető).

A Intézkedési tervben foglaltakkal kapcsolatos lakossági észrevételeket a zajterkep.intezkedesiterv@budapest.hu e-mailcímre várjuk 2019. március 5-ig.

Letölthető dokumentum:

Zajcsökkentési intézkedési terv (Budapest Főváros stratégiai zajtérképére épülő intézkedési tervjavaslatok összefoglaló ismertetése, azok műszaki feldolgozása) - 2,8 Mb