Budapesti Mobilitási Terv 2030

Jelen dokumentum a Budapesti Mobilitási Terv Közlekedésfejlesztési Beruházási Program (Stratégiai) Környezeti Vizsgálata közérthető összefoglalója. A Stratégiai Környezeti Vizsgálat (továbbiakban SKV) kötelezettséget és annak tartalmát az „egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról” szóló 2/2005. (I. 11.) Kormányrendelet szabályozza. Az SKV a terveknek, programoknak a környezetvédelem és a fenntarthatóság szempontjából történő átfogó vizsgálatát jelenti az Európai Tanács 2001/42 EK irányelvének alapján. Feladata ezen szempontok érvényesülésének segítése a Budapesti Mobilitási Terv (továbbiakban BMT) és intézkedései véglegesítésének folyamatában, valamint a kapcsolódó környezeti értékelés elkészítése, beleértve az értékelés társadalmi egyeztetésében való részvételt és ennek dokumentálását is. A BMT a nagyváros stratégiai fejlesztési céljainak elérésére összpontosítva határozza meg a fővárosi közlekedés feladatokat, illetve foglalja rendszerbe a legfontosabb közlekedési teendőket. (Az alábbiakban tölthetők le a dokumentum egyes fejezetei.)