Bagdy Gábor és Szeneczey Balázs közleménye

Amit Karácsony Gergely művel a patkányirtás ügyében az már a józan ész határán kívül esik.

Érthetetlen, miért izgágáskodik, mivel az üggyel kapcsolatos közigazgatási pernek nem is szereplője a Fővárosi Önkormányzat, az a Bábolna Bio Kft. és a Közbeszerzési Döntőbizottság között zajlik.

A bíróság arról határozott – ami ellen a KDB-nek még felülvizsgálat benyújtására van lehetősége – hogy eljárási hibákat lát a KDB-nél. A bíróság, tehát az ügy érdemében nem döntött, a nyertes konzorcium alkalmasságáról nem foglalt állás, és – bárhogy is hangoztatják az ellenzéki kollégák – a Fővárosi Önkormányzat tevékenységéről semmilyen negatív állásfoglalást nem tett.  A bíróság a szerződést nem semmisítette meg, és a referenciákat nem minősítette. Karácsony Gergelynek tehát a nyertes konzorcium referencia igazolásaival, alkalmatlanságával kapcsolatos kijelentései egész egyszerűen valótlanok.

A Főváros vonatkozásában egyre kevésbé érhető Karácsony kétségbeesett viselkedése. Nem világos kivel is vitatkozik, jelen esetben jogilag gyakorlatilag a Közbeszerzési Döntőbizottság állásfoglalását kérdőjelezi meg, amely szerv a beszerzési eljárás során a Bábolna Bio Kft. által indított jogorvoslati eljárásban a – a referencia igazolások tárgyában is – a Fővárosi Önkormányzatnak adott igazat. A Fővárosi Önkormányzat pedig, lévén hogy jogállamban élünk, nem is tehetett mást, minthogy az RNBH konzorciummal köt szerződést. Nem világos tehát, ki és miben vezethette őt félre, mikor a Hivatal dolgozói a lefolytatott közbeszerzési – és jogorvoslati eljárás dokumentációit tették a bizottság tagjai elé. Karácsony Gergely tehát megkérdőjelezi a KDB döntés jogszerűségét, amelyre eddig csak nagyon kevesen vették a bátorságot.

Karácsony Gergely kritika nélkül az RNBH Konzorciumra szavazott a Bábolna Bio Kft. ellenében. Több mint érdekes, hogy az őt jelölő párt képviselője, az MSZP-s bizottsági elnök nem azonosan szavazott Karácsonnyal. Vajon miért?

A Karácsony által ma javasolt ötlet kapcsán – mi szerint közgyűlést szeretne összehívni - pedig rögzítjük, hogy azért is értelmezhetetlen, mert a Közgyűlésnek egy ajánlattevő és a KDB között folyamatban lévő ügyben nincs is kompetenciája. A napnál is világosabb, hogy nem lehet más a célja, mint a politikai tudatosságból eredő hisztériakeltés, és a nyilvánosság szándékos félrevezetése.  Karácsony Gergely úgy viselkedik, mint az, aki kiabál, pedig az ő háza ég.

 

            dr. Bagdy Gábor                                                                    dr. Szeneczey Balázs

  főpolgármester-helyettes                                                            főpolgármester-helyettes