Kezdődik a fűtési időszak

Országosan - és így Budapesten is - szeptember 15-én elkezdődik a hivatalos fűtési időszak. A fenti időponttól a FŐTÁV megkezdi az épületek fűtésszabályozóinak készenléti állapotba helyezését a mintegy 245 ezer fővárosi fogyasztó számára. Adott épületben a társasházak által a távhőszolgáltatóval kötött üzemviteli megállapodásnak, vagy attól eltérően az eseti megrendelésnek megfelelően történik a fűtésszolgáltatás beindítása.
 
A 157/2005. (VIII. 15.) Korm. rendelet 3. mellékletben foglaltak szerint a fűtési időszak az év szeptember 15. napja és a következő év május 15. napja közötti időszak. Emiatt szeptember 15-étől a FŐTÁV a fűtésszolgáltatást az egyes lakóközösségek üzemviteli megállapodásában rögzített értékekhez igazodva indítja el. Amennyiben egy közösség nem rendelkezik megállapodással, vagy az abban foglaltaktól el kíván térni, a kapcsolást eseti írásbeli megrendeléssel igényelheti. Az üzemviteli megállapodásban rögzítettektől eltérő fűtésindításra vagy leállításra vonatkozó írásos kérést (megrendelést) azonban kizárólag a közös képviselőktől vagy a közgyűlés által erre felhatalmazott személytől fogad el társaságunk. A kapcsolást az erre a célra rendszeresített nyomtatványon is feltüntetett díjért, 24 órán belül végezzük el. Az eseti rendelkezés nyomtatvány megtalálható a szolgáltató honlapján (www.fotav.hu)

Az épületek fűtésének szabályozására a legkorszerűbb megoldás az, amikor az üzemviteli megállapodásban rögzítettek szerint a hőközpontokat szabályozó elektronika a külső hőmérséklet változása szerint automatikusan kapcsolja ki és be a fűtést. Így akkor indul el a külső hőmérséklethez igazítottan a fűtésszolgáltatás, amikor arra szükség van. Javasoljuk, hogy a tisztelt lakóközösségek ezt az automatikus üzemviteli formát válasszák, bízzák a szakemberekre és a korszerű technológiára a fűtésindítást. 

A távfűtés az egyik legkörnyezetkímélőbb fűtési technológia, aminek alkalmazása élhetőbb városi környezetet, a fűtési idényben is tisztább levegőt és biztonságosabb otthonokat eredményez.

A FŐTÁV Zrt. modellszámítása szerint csak Budapesten minden 10 ezer, gáz- vagy fafűtésről távhőre váltó háztartás és közület évi mintegy 47 tonnával csökkentené a fűtési eredetű károsanyag-kibocsátást, köztük mintegy 27 tonnával a nitrogénoxid-, illetve 3 tonnával a kéndioxid-szennyezést, nem beszélve az évi 8000 tonna üvegházhatásért részben felelős széndioxidról.

A mindennapokban is érzékelhető javulást hozna Budapest életében, ha az összes fővárosi lakást és középületet a távhőrendszerre kapcsolnának. Számításaink alapján, ha felváltaná az egyedi gáz- és a fafűtést a környezetbarát távhő, érdemben nőne annak az esélye, hogy fűtési szezonban se alakuljon ki szmogriadóra okot adó légszennyezettségi állapot a fővárosban. Minden tízezer lakás vagy közület átállásával összesen évi 13 tonna por kibocsátásától is mentesülne Budapest.

FŐTÁV Zrt.