Vízművek: a római-parti vízvezeték-rekonstrukció kivitelezése csak a szerződés feltételek megléte esetén veheti kezdetét

​A sajtóban napvilágot látott hírekkel ellentétben a Budapest Főváros Önkormányzata és a Fővárosi Vízművek Zrt. között létrejött vállalkozási szerződés a Római-parton húzódó Budai III. főnyomóvezeték kizárólag egy, a Fővárosi Vízművek Zrt. Békásmegyeri gépháza és a Kossuth II. árvízkapu között húzódó szakaszának a rekonstrukciójára vonatkozik.  

Fontos hangsúlyozni, hogy az érintett vezetékszakasz esetében az árvízvédelmi mű nyomvonala adott, így a védmű tervezése nem befolyásolja a főnyomóvezeték nyomvonalát, tehát attól függetlenül elvégezhető lenne az egyébként a biztonságos ivóvízellátás, az üzemeltetés biztonsága szempontjából és nem a védmű építése miatt szükségessé vált felújítás.

Ugyanakkor, amint minden vezeték-rekonstrukció esetében, így ezúttal is csak abban az esetben kezdheti meg szerződésben rögzített feladatainak teljesítését a Fővárosi Vízművek Zrt., ha az ehhez szükséges valamennyi hatósági engedéllyel és a megrendelő, Budapest Főváros Önkormányzata munkakezdési utasításával rendelkezik.

Hogy ne legyen alaptalan szóbeszéd és rémhírterjesztés, ezért kérte Tarlós István főpolgármester, hogy a kivitelezés megkezdésével várja meg a társaság a Nánási út –Királyok útja védmű nyomvonalának a tanulmánytervét, azaz 2017. január 15-ét.

A Fővárosi Vízművek Zrt. mint a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában álló ivóvízhálózat üzemeltetéséért felelős víziközmű-szolgáltató természetesen tudomásul veszi a főpolgármester utasítását, és az abban foglaltaknak a legmesszebbmenőkig eleget tesz.

Fővárosi Vízművek Zrt.