Tájékoztató a Duna-parti építési szabályzat (DÉSZ) I. ütem Margitsziget területére vonatkozó partnerségi egyeztetéséről

Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 8. § (2) bekezdésére, valamint a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet (Továbbiakban: Korm. rendelet) 38. §-ára hivatkozással tájékoztatjuk az érintetteket, hogy Budapest Főváros Önkormányzata megindította a Duna-parti építési szabályzat (DÉSZ) I. ütem Margitsziget területére vonatkozó terv véleményezési eljárását.

A Fővárosi Önkormányzat a településrendezési eszköz nyilvánosságát a 369/2015. (III. 23.) Főv. Kgy. határozattal elfogadott partnerségi egyeztetés szabályainak megfelelően folytatja le. A dokumentáció a Főpolgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodáján megtekinthető, elektronikusan pedig a http://terkep.budapest.hu/tszt.html linken érhető el.

A tervvel kapcsolatban javaslatokat, észrevételeket tenni, véleményt nyilvánítani

2016. január 11. – 2016. február 9. között

  • elektronikus levélben a varosrendezes@budapest.hu címre küldve;

  • postai úton a Főpolgármesteri Hivatal Városépítési Főosztályának címezve
    (1052 Budapest, Városház utca 9-11.);

  • a Főpolgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodáján (Budapest V. kerület,
    Bárczy István utca 1-3.) személyesen lehet.

Tájékoztatjuk, hogy a véleményezéshez szükséges teljes nevének megadása, ennek hiányában véleményét nem tudjuk figyelembe venni. Nevének megadásával az adatkezeléshez szükséges hozzájárulását megadottnak tekintjük. Nevét kizárólag a terv készítéséhez kapcsolódó véleményezésével összefüggésben kezeljük.