Roma nemzetiségi ösztöndíjpályázatot hirdet a Romano Kher

A Fővárosi Önkormányzat fenntartásában működő Romano Kher Budapesti Roma Művelődési Ház 2022. augusztus 23-án nyílt ösztöndíjpályázatot hirdetett a 2022/2023-as tanév első félévére.

Az ösztöndíjat azok az életvitelszerűen Budapesten lakó, a roma nemzetiséghez tartozó, rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő vagy hátrányos helyzetű, Budapesten működő alapfokú felső tagozatos vagy középfokú nevelési-oktatási intézményben nappali tagozatos tanulók pályázhatják meg, akiknek tanulmányi eredménye a pályázat benyújtását megelőző tanév (2021/2022) végén a 3,5-ös tanulmányi átlageredményt elérte, és más forrásból a 2022/2023-as tanév első felére tanulmányi ösztöndíjban nem részesülnek.

Az ösztöndíj összege tanulónként havonta 20 000 Ft, amit 2022. szeptemberétől 5 hónapon keresztül, havonta kapnak meg a nyertes pályázók. Az ösztöndíjban maximum 40 fő részesülhet.

A részletes pályázati felhívás és mellékletei megtalálhatók a pályázat lebonyolítójának honlapján.