A főpolgármester új rezsitámogatási rendszer bevezetésére tesz javaslatot

​​Karácsony Gergely főpolgármester bejelentette, hogy a „rezsicsökkentés” részleges kivezetésére és a háztartási energiaárak ebből következő emelkedésére tekintettel a Fővárosi Önkormányzat új rendszerben fog rezsitámogatást biztosítani az alacsony jövedelmű budapesti háztartások számára. Az intézkedés célja, hogy a Fővárosi Önkormányzat segítséget nyújtson a rászoruló budapestiek részére a lakásfenntartási kiadásaik megfizetéséhez, az energiaszegénység és a hátralékosság megelőzéséhez. 

A főpolgármester javaslata szerint a leginkább rászoruló budapesti háztartások összesen évi 48 000 forint – havi 4000 forint – támogatásban részesülhetnek majd a gáz, a vezetékes áram, a távhő, valamint a víz-, csatorna- és szemétdíjuk megfizetéséhez.  

A havi 4000 forint támogatásra a védendő fogyasztók, valamint azok a háztartások válnának jogosulttá, amelyekben valaki közfoglalkoztatott, munkanélküli vagy valamelyik meghatározott rászorultságelvű szociális ellátásban részesül, továbbá minden olyan fogyasztó, aki öregségi nyugdíjban vagy nyugdíjszerű ellátásban – például korhatár előtti, rehabilitációs vagy rokkantsági ellátásban – részesül, és ellátása nem éri el a havi 100 000 forintot. Azok az öregségi nyugdíjban vagy nyugdíjszerű ellátásban részesülő budapestiek, akik ennél magasabb, de a tipikus fővárosi nyugdíjnál (a fővárosi nyugdíjak mediánértékénél) alacsonyabb összegű ellátásban részesülnek, évi 24 000 forint – vagyis havi 2000 forint – támogatásra válnának jogosulttá.  

A támogatást a javaslat értelmében a Hálózat Alapítvány folyósítja majd a közműcégeknek, ami a támogatott háztartások szempontjából a fizetendő díj – a rezsiszámla – csökkenésében jelentkezik majd. A támogatásra egy háztartás, illetve egy fogyasztási hely tekintetében kizárólag egy személy lesz jogosult. 

A tervek szerint a támogatást az új rendszerben 2022 októberétől lehet majd igényelni a Főpolgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatán, valamint a kerületi polgármesteri hivatalok ügyfélszolgálatain.   

A főpolgármester javaslatáról a Fővárosi Közgyűlés az augusztus 31-i ülésén dönt majd.  

A döntést követően részletes lakossági tájékoztatást teszünk majd közzé a támogatásra való jogosultság feltételeiről és az igénylés mikéntjéről.

Karácsony Gergely bejelentését itt lehet megtekinteni.