Megalakult a Budapesti Kábítószerügyi Egyeztető Fórum

A 2019. május 2-án Tarlós István főpolgármester elnökletével és dr. Terdik Tamás Budapest rendőrfőkapitányának társelnökletével tartott alakulóülésen elfogadták a fórum ügyrendjét, munkatervét és munkacsoportok alakultak.

A kábítószerhasználat, valamint az abból eredő káros, negatív hatások elleni fellépés közös társadalmi érdek, ennek megfelelően kiemelten fontos feladat a felnövekvő generáció védelme, egészséges testi és szellemi fejlődésének biztosítása.

A kábítószerhasználat terjedésének visszaszorítása össztársadalmi feladat. Ennek szellemében hívta életre Budapest főpolgármestere és Budapest rendőrfőkapitánya a Budapesti Kábítószerügyi Egyeztető Fórumot, amelyet a kábítószerhasználat elleni küzdelem meghatározó szintjévé kívánnak tenni. A jövőben ennek a szellemiségnek a jegyében végzik majd munkájukat a frissen megalakított munkacsoportok, amelyek biztosítják, hogy a felmerülő problémákra többoldalú, szakszerű válaszok szülessenek. A bizottságban dolgozó szakemberek feladata, hogy megtalálják a leginkább célra vezető megoldásokat és módszereket, valamint javaslataikkal hozzájáruljanak ezen módszerek gyakorlatba történő átültetéséhez.

A Budapesti Kábítószerügyi Fórum feladata kettős. Egyrészt összefogja, erősítse a főváros kerületeiben működő, kerületi Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok munkáját és az egyes kerületekben kidolgozott és helyesnek gondolt válaszokat más kerületek részére is továbbítsa. Másrészt a fővárosi helyzet feltárása, a leginkább érintett területek meghatározása.

A létrehozott munkacsoportok az alakulóülést követően megkezdik munkájukat.

 

Szűcs Somlyó Mária

kommunikációs igazgató