A Főpolgármesteri Hivatal Adó Főosztályának tájékoztatója az állami adóhatóság útján benyújtható helyi iparűzési adóbevallásról

​A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 42/D. §-a értelmében 2017. január 1-jétől az iparűzési adóbevallás elektronikus úton (az ÁNYK alkalmazásával) az állami adóhatósághoz (NAV) is teljesíthető. A bevallást a NAV tartalmi vizsgálat nélkül továbbítja az illetékes önkormányzati adóhatóságnak.

Felhívjuk tisztelt Adózóink figyelmét, hogy a NAV-hoz benyújtott bevallás – tartalmi vizsgálat hiányában – akár egyszerű számítási hibát, akár egyéb más hibát/hiányosságot is tartalmazhat, melynek következményeként mulasztási bírság kiszabásának van helye.

Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 172. § (10) bekezdése értelmében hibásan benyújtott bevallás esetén magánszemély 20 ezer forintig, más adózó 100 ezer forintig terjedő mulasztási bírsággal sújtható.

A Budapest Portálról (www.budapest.hu) elérhető bevallás kitöltő-ellenőrző programunk – a lehetőségekhez mérten – teljes körű ellenőrzési algoritmusokat tartalmaz. Ezzel segítjük bevallási kötelezettség hibátlan teljesítését, egyben jelentősen csökkentjük a hibás bevallásból eredő szankció lehetőségét.

Adóhatóságunkhoz a NAV útján eddig beérkezett bevallások jelentős hányada hibás, nem dolgozható fel. Fentiekre tekintettel kérjük, hogy iparűzési adóbevallásaikat az általunk biztosított bevalláskitöltő-ellenőrző programmal készítsék el.

Adó Főosztály