A főjegyző közleménye

A VII. kerületi önkormányzat tulajdonában álló lakások értékesítésével kapcsolatban a Fővárosi Önkormányzatot jogszabályban meghatározott esetekben elővásárlási jog illeti meg, arról, hogy e joggal kíván-e élni, a Fővárosnak nyilatkoznia kell.

Mivel a Fővárosi Önkormányzat nem kívánja lakásállományát bővíteni, elővásárlási jogával nem élt, és - eddigi álláspontjának megváltoztatásáig - a jövőben sem kíván élni.

A lakások forgalmi értékének meghatározása, illetve a vételár megállapítása a lakást értékesíteni kívánó kerület feladata és felelőssége, a bérlő által lakott lakások vételárának megállapítása a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény harmadik részében előírt szabályok alapján történik.  E jogszabály állapítja meg az értékesítés menetét is.

A bérlő által lakott önkormányzati lakásokra a bérlőt „más személyt megelőző elővásárlási jog illeti meg”, a törvény, illetve az önkormányzat helyi rendelete által biztosított fizetési kedvezmények kizárólag a bérlőt (illetve a vele egy tekintet alá eső bérlőtársat, társbérlőt, illetve azok egyenes ági rokonát) illetik meg.

Tarlós István főpolgármester úr a Főpolgármesteri Hivatal köztisztviselőinek nem oszt jutalmat, évente egyszer a bérmegtakarítás jutalomként történő kifizethetőségéről és a keret mértékéről dönt, jutalmat maga nem vett fel az elmúlt 6 évben.

Az interjút adó köztisztviselő felmentésére a Főjegyzői Irodán belül történt átszervezés miatt került sor, felmentése és az elővásárlási joggal kapcsolatos döntések előkészítése között összefüggés nem volt.

Sárádi Kálmánné dr.

főjegyző