Tematikus Fejlesztési Programok

​​​A Fővárosi Önkormányzat 2014-2015 folyamán egy műfajában is újszerű, intenzív közös tervezési folyamatot koordinált a kerületi önkormányzatok, a kormányzati, illetve gazdasági és civil szereplők részvételével, annak érdekében, hogy az Európai Unió 2014-2020 közötti fejlesztési időszakának budapesti fejlesztései összehangolt módon valósuljanak meg.

A tervezési folyamatról további információ a program honlapján található: http://budapestfejlesztes.hu/
 

 


A Duna menti területek összehangolt fejlesztése TFP célja, hogy meghatározza a Duna menti zóna középtávú fejlesztésének irányait, és egységes keretbe rendezze a stratégiai célok megvalósítását, illetve a Duna-partokon tervezett projekteket.
 
 
 
 
 
 
A Barnamezős területek fejlesztése TFP célja, hogy meghatározza a barnamezős területek jövőbeni fejlesztésének irányait, és egységes keretbe rendezze a stratégiai célok megvalósítását, a térségi potenciál kiaknázását leginkább segítő fejlesztéseket.
 
 
 

 
 
A Szociális városrehabilitáció TFP célja, hogy az épített környezet állapotának javításával párhuzamosan előmozdítsa a lakosság képzettségi szintjének, egészségi állapotának és foglalkoztatásának javulását, így ezzel hozzájáruljon a városrehabilitáció eredményeinek megőrzéséhez.
 
 
 
 
 
 
 
Budapest 2021-ig szóló Gazdaságélénkítési és Munkahelyteremtési Stratégiájának célja a közszféra és a gazdasági szereplők együttműködésével egy stabil, erős helyi gazdaság megalapozása, amely elősegíti új munkahelyek létrehozását. A stratégia végrehajtására évente akcióterv és monitoring jelentés készül a tervezésbe bevont szervezetek részvételével.