Pályázati kiírás: Műemléki Keret 2013Budapest Főváros Közgyűlése a főváros városképét meghatározó építészeti értékek rekonstrukcióját, felújítását támogatni kívánja. A Fővárosi Közgyűlés e célra 30.000.000.- Ft pénzügyi fedezetet biztosított, amelyet „Műemléki Keret 2013.” címmel pályázat útján kíván hasznosítani.

A támogatás célja a Budapest városképét meghatározó épített értékek megmentése, azok felújítása, restaurálásának segítése. A támogatás célja hangsúlyozottan az eredeti részek felújítása, restaurálása, visszaállítása. Ilyenek lehetnek a közterületről látható arculatot, utcaképet meghatározó részek, mint a homlokzati épületdíszek (szobor, relief, majolika, mázas cserép, mozaik, sgraffito, díszítőfestés, díszüvegezés, kovácsoltvas rács és korlát, öntöttvas és spiáter díszítmény, stb.) felújítása, helyreállítása, valamint kapuzat, előtető, lábazat, előlépcső, homlokzat helyreállítása, színezése, külső nyílászárók, tető, kerítés, terasz felújítása. A nagyközönség számára is látogatható közintézmények, egyházi épületek belső tereiben (kapualj, lépcsőház, udvar, belső közös terek) lévő belsőépítészeti, iparművészeti, képzőművészeti értékek felújítása, restaurálása szintén támogatható.

A támogatásra az épületek tulajdonosai és jogszerű használói pályázhatnak, mint építtetők.
 
A pályázat elbírálása során előnyt élvez az a pályázó, aki műemléki védettségű épület vagy műemléki jelentőségű területen álló épület közterületről látható homlokzati épületdíszeinek, kapuzatainak felújításához vagy közintézmények nagyközönség számára is látogatható tereiben lévő belsőépítészeti, iparművészeti, képzőművészeti értékek felújításához kér támogatást.

A Támogatás mértéke függ a beérkezett pályázatok számától és azok minőségétől.

Az elnyert támogatás kizárólag építészeti érték felújítását, rekonstrukcióját hivatott támogatni. Az épületek megfelelő műszaki állapotban tartásához elengedhetetlenül fontos, a jókarbantartás körébe sorolható munkák elvégzését más források (önerő, egyéb pályázatok, stb.) bevonásával lehet megvalósítani. A támogatás a tervezés, tervezői művezetés, felelős műszaki vezetés és műszaki ellenőri tevékenység költségeire nem használható fel. A támogatásra csak még meg nem valósult munkákkal lehet pályázni.

A Fővárosi Közgyűlés által biztosított 30.000.000.- Ft keret vissza nem térítendő támogatásként hasznosítható. Az elnyert támogatást a pályázó a szerződéskötést és a szerződésben vállalt kötelezettségeinek teljesítését követően kapja meg.

A pályázatokat 2014. január 3-ig kell postán beküldeni a Főpolgármesteri Hivatal Városépítési Főosztályának címezve (1052 Budapest, Városház utca 9-11.) vagy személyesen benyújtani a Főpolgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodáján (1052 Budapest V. kerület, Bárczy István utca 1-3.sz. ), hétfőn és szerdán 800-1800-ig, kedden és csütörtökön 800-1630-ig, pénteken 800-1400 óráig.

A pályázatokat ZÁRT BORÍTÉKBAN kell benyújtani akár postai úton küldik, akár személyesen adják be.
 
A borítékra kérjük ráírni:
MŰEMLÉKI KERET 2013.