Városháza épületében lévő automata tolóajtók karbantartása és javítása 2024–2025. évekbenTisztelt Gazdasági Szereplők!

 
Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal mint Ajánlatkérő közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzési eljárást indít „Városháza épületében lévő automata tolóajtók karbantartása és javítása 20242025. években" tárgyban a mellékelt dokumentumoknak megfelelően.

A tárgyi beszerzési eljárás eredményeként megkötendő szerződések értelmében nyertes ajánlattevő (Vállalkozó) feladata a Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal mint Ajánlatkérő számára 6 db automata tolóajtó karbantartása és javítása 20242025. években a műszaki leírásban és a szerződéstervezetben foglaltak szerint.

Megrendelő kötelezettséget vállal arra, hogy az eseti megrendelések összege nem lesz kevesebb a szerződéstervezetben meghatározott keretösszeg 70%-ánál.

 A szerződés 2024. január 1-jén lép hatályba vagy amennyiben az későbbi időpont, a Szerződő Felek általi kölcsönös aláírás napján, illetve, ha az aláírások nem ugyanazon napon történnek, a legutolsó aláírás napján lép hatályba és határozott, 2025. december 31. napjáig terjedő időtartamra jön létre.

Az ajánlatok értékelése a legjobb ár-érték arányt megjelenítő szempontok alapján az alábbiak szerint:

 
 Értékelési részszempontok

S​úlyszám

1. részszempontKarbantartási szolgáltatás átalánydíja
(nettó HUF/negyedév)

60

2. részszempont
Eseti javítási szolgáltatás óradíja
(nettó HUF/óra)
30

3. részszempont
Vállalt késedelmi kötbér napi mértéke forintban

(nettó HUF/munkanap)
(minimum nettó 5.000.- HUF/munkanap)

10
 

 
Az Ajánlattételi határidő: 2023. október 10. – 10:00 óra

 
Amennyiben tárgyi beszerzési eljárásban Tisztelt Gazdasági Szereplőknek ajánlattételi szándékuk fennáll, ajánlatukat elektronikusan kell benyújtani az ajánlattételi határidő lejártáig a következő e-mail-címre:

​Az ajánlat akkor tekinthető benyújtottnak, ha az ajánlattételi határidő lejártáig a tárgyi e-mail-címre megérkezett. Az ajánlatot a cégjegyzésre jogosult/ak cégszerű aláírásával, nem szerkeszthető pdf formátumban kell benyújtani, az ajánlat részeként benyújtandó dokumentumok listáját az Ajánlatkérés tartalmazza.

Felhívjuk Tisztelt Gazdasági Szereplők figyelmét, hogy az Ajánlatkéréssel és annak mellékleteiként csatolt dokumentumokkal kapcsolatban az ajánlattételi határidő lejárta előtt észszerű határidőben – de legkésőbb 48 órával előtte – írásban elektronikus úton a beke.zsolt@budapest.hu e-mail-címen kiegészítő tájékoztatást kérhetnek Ajánlatkérőtől.