Interreg CENTRAL EUROPE pályázati felhívás vonatkozásában pályázatírási szolgáltatás

​​​
Tisztelt Gazdasági Szereplők!
 
Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal, mint Ajánlatkérő közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzési eljárást indít „Interreg CENTRAL EUROPE pályázati felhívás vonatkozásában pályázatírási szolgáltatás” tárgyban a mellékelt dokumentumoknak megfelelően.
Tárgyi beszerzési eljárásban nyertes ajánlattevő feladata Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal, mint Ajánlatkérő részére pályázatíróként részt venni a Interreg CE 2021-27 Program 1. számú pályázati felhívásának 2. prioritási tengelyére (Priority 2: Cooperating for a greener central Europe) elkészítendő konzorciumvezetői pályázati koncepció kidolgozásában és a benyújtásában, valamint a pályázat pozitív elbírálása esetén részt venni a Támogatási Szerződés megkötésére irányuló egyeztetésben, tárgyalásban a műszaki leírásban és a szerződéstervezetben foglaltak szerint.
 
A szerződés a szerződő Felek általi kölcsönös aláírás napján — amennyiben a szerződést a Felek nem ugyanazon a napon írják alá, úgy a későbbi aláírás napján — lép hatályba és a szerződés kölcsönös teljesítésének napjáig, de legkésőbb 2022. szeptember 30. napjáig tartó határozott időtartamig tart.
 
A pályázatírási feladat elvégzésére vonatkozó teljesítés véghatárideje 2022. február 23.
 
A Támogatási Szerződés megkötésére irányuló egyeztetésben, tárgyalásban való részvétel határideje a Támogatási Szerződés megkötése, de legkésőbb 2022. szeptember 30.
 
Az ajánlatok értékelési szempontja a legalacsonyabb ár (összesen nettó ajánlati ár).
 
Ajánlattételi határidő:  2022. január 26. 15:00 óra
 
Amennyiben tárgyi beszerzési eljárásban Tisztelt Gazdasági Szereplőknek ajánlattételi szándékuk fennáll, ajánlatukat elektronikusan kell benyújtani az ajánlattételi határidő lejártáig a következő e-mail címre:   
 
Az ajánlat akkor tekinthető benyújtottnak, ha az ajánlattételi határidő lejártáig a tárgyi e-mailcímre megérkezett. Az ajánlatot a cégjegyzésre jogosult/ak cégszerű aláírásával, nem szerkeszthető pdf. formátumban kell benyújtani, az ajánlat részeként benyújtandó dokumentumok listáját az Ajánlatkérés tartalmazza.
 
Felhívjuk Tisztelt Gazdasági Szereplők figyelmét, hogy az Ajánlatkéréssel és annak mellékleteiként csatolt dokumentumokkal kapcsolatban az ajánlattételi határidő lejárta előtt ésszerű határidőben – de legkésőbb 48 órával előtte – írásban elektronikus úton a hivatalibeszerzesek@budapest.hu e-mail címen kiegészítő tájékoztatást kérhetnek Ajánlatkérőtől.
​​​

​​Ajánlatkérés
​Ajánlati adatlap
​Műszaki leírás 
Műszaki leírás melléklete - angol
​Szerződés tervezet
Nyilatkozat a szakemberekről
​Nyilatkozat rendelkezésre állásról
​Önéletrajz
​Adatkezelési tájékoztató - beszerzési eljárás