Városfejlesztési dokumentumok

​​​​​Az Építési törvény (1997. évi LXXVIII. törvény az épített környezet alakításáról és védelméről) meghatározása szerint a városfejlesztés feladata az itt élők számára az élet- és környezetminőség javítása, a környezetbiztonság erősítése, az erőforrásokra építő, azok fenntarthatóságát biztosító, hosszú és rövid távú fejlesztési irányok, célok és az azok elérését biztosító programok és eszközök meghatározása. A Budapest egészét érintő városfejlesztési célok meghatározása, illetve a városfejlesztési dokumentumok – a koncepció és a stratégia – elfogadása a Fővárosi Önkormányzat feladata.

 

 

 

A városfejlesztési koncepció hosszú távú, 15-20 évre szóló várospolitikai dokumentum, amely a város adottságaira alapozva meghatározza Budapest fejlesztési elveit, ezzel megalapozza azokat a közép- és
rövidtávú fejlesztési programokat, amelyek hozzájárulnak a cél eléréséhez.
 


 
Budapest 2030 Helyzetelemzés
A városfejlesztési koncepció megalkotását széleskörű adatgyűjtés és vizsgálatok alapozták meg, melyeket a Helyzetelemzés foglal össze. A Helyzetelemzés mellékletei tartalmazzák a hivatkozott külső dokumentumok fontosabb részeit, a táblázatokat, a szövegközi ábrák alapját képező térképeket és egyéb alátámasztó információkat.
 
A Budapest 2030 Helyzetelemzés és mellékletei az oldalsávban érhetők el.
Várostérkép (Budapest 2030 Helyzetelemzés interaktív térkép)
 
 
 
 
otthon_budapesten_logo.pngOtthon Budapesten – Integrált Településfejlesztés Stratégia

Az ITS a középtávú időszak (7-10 év) fő városfejlesztési dokumentuma, kijelölve azokat a stratégiai irányokat, ahol a Fővárosi Önkormányzat vezető és proaktív szerepet vállal, valamint új szemlélettel ér el lényeges változást és ad megoldást a legfontosabb kihívásokra, problémákra.​
Melléklet: Fenntartható Városfejlesztési ​Stratégia (5 MB)

Városjelentés, Otthon Budapesten – Integrált Településfejlesztési Stratégia monitoringja 2021-2022. (6 MB)
Budapest Településképi Arculati Kézikönyv

A településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvényben kapott felhatalmazás alapján a Fővárosi Önkormányzat elkészítette településképi arculati kézikönyvét és a településkép védelméről szóló rendeletét. A Fővárosi Közgyűlés 2017. szeptember 27-i rendes ülésén 1319/2017. (IX. 29.) Főv. Kgy. határozatával elfogadta Budapest településképi arculati kézikönyvét, és megalkotta a településkép védelméről szóló 30/2017 (IX. 29.) számú önkormányzati rendeletet, amely október 1-én hatályba lépett.  Az elfogadott településképi dokumentumok közzétételét a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 43/B §-a szabályozza. A településképi dokumentumok elektronikusan megtekinthetők a www.budapest.hu portálon, valamint nyomtatásban a Főpolgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodáján (1052 Budapest, Bárczy István utca 1-3.). 

Budapest Településképi Arculati kézikönyv (93,7 MB)