Fővárosi Migrációs Kerekasztal

Az Európai Integrációs Alap 2012. évi allokációjának nyílt pályázati eljárásába a Fővárosi Önkormányzat, a 959/2012. (05.30.) számú határozata alapján pályázatot nyújtott be „Fővárosi Migrációs Kerekasztal” címmel, amely a Belügyminisztérium, mint Felelős Hatóság értesítése alapján támogatásban részesült.
 
A megítélt támogatás összege 13.455.550,- Ft, amely egyben a projekt 100%-ban elszámolható összköltségét jelenti.
 
A projektben a Fővárosi Önkormányzat partnere a Budapest Esély Nonprofit Kft.
 
A projekt célja a Budapest területén a migráció szakterületén tevékenykedő társadalmi szereplők hálózatának kialakítása, aktivitásainak, képességeinek fejlesztése, a Fővárosi Önkormányzat bekapcsolása a migráció társadalompolitikai kezelésébe, a fővárosban élő migráns közösségek társadalmi integrációjának elősegítése érdekében, a Fővárosi Migrációs Kerekasztal összehívása és működtetése által.
 
A projekt háttere és a beavatkozás indokoltsága: A projekt a helyi közigazgatást kívánja aktivizálni a migráció szakterületén. Jelenleg a városban folyó tevékenységek az állami hatáskörök gyakorlóihoz és egy-egy jelentős civil szervezethez köthetők. A városvezetés ugyanakkor fontosnak tartja, hogy az itt élő migráns közösségek számára is jól láthatók legyenek a társadalmi részvétel lehetőségei és módjai. Annak érdekében, hogy a helyi migráns közösségeket képviselő, érdekükben tevékenykedő szervezetekkel együttműködésben e csoportok igényeit és szükségleteit a városvezetés megismerhesse, rendelkezésre álló eszközeivel támogathassa, illetve e közösségek az önkormányzattal való együttműködés lehetőségeit megismerjék, használják, szükséges egy jól működő kommunikációs, konzultációs csatorna kialakítása.
 
A megoldásra váró főbb problémacsoportok: a migráns közösségek gyenge társadalmi hálózatainak erősítése, a migráns szervezetek képessé tétele a lehetőségeik kihasználása, tevékenységük erősítése érdekében. A közigazgatás szereplőinek képessé tétele a migráns szervezetekkel folytatandó párbeszédre, az interkulturális különbségekből adódó sajátos szükségletek adekvát kezelésére
 
A projekt célcsoportjai: a Budapesten élő migráns személyek, közösségek, civil szerveződések; a közigazgatás szereplői; a többségi társadalom.
 
Megvalósítandó tevékenységek:
1.) Fővárosi Migrációs Kerekasztal – Hálózatépítés
2.) Szakpolitikai ajánlás
3.) Szolgáltatások migráns szervezeteknek
4.) Szolgáltatások migránsokkal foglalkozóknak
5.) Hírlevél
6.) Kiadvány
 
További információ kérhető Molnár Attila projektvezetőnél (molnara@budapest.hu; tel.: +36 1 327 1003).
EURÓPAI INTEGRÁCIÓS ALAP - A projekt az Európai Unió Európai Integrációs Alapjának támogatásával valósul meg.
A most megalakult kerekasztal a migránsok, bevándorlók megfelelő ellátása érdekében a következő két évben összehangolja a kezdeményezéshez csatlakozott 50 fővárosi civil szervezet munkáját és a témában érintett közigazgatási szervezetek tevékenységét. A projekt az Európai Integrációs Alap finanszírozásában, 13 millió forintból valósul meg.
Megalakult a Fővárosi Migrációs Kerekasztal
A projekt indulásakor meghatároztuk a kerekasztal alapvető feladatait, melyben az egyik legfontosabb a szakpolitikai ajánlások megalapozása az érintett társadalmi szereplők bevonásával.